Tarcza Antykryzysowa 2.0 dla firm

- najważniejsze punkty ustawy

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB
Tarcza Antykryzysowa 2.0 dla firm

Prezydent Andrzej Duda 17 kwietnia 2020 roku podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, dotyczącej szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jeszcze tego samego dnia treść dokumentu została opublikowana w rządowym Dzienniku Ustaw. W artykule wskazujemy najważniejsze spośród wprowadzonych zmian.

Zmiany dotyczące zwolnienia ze składek ZUS

Tarcza antykryzysowa 2.0 poszerza katalog przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze wsparcia w postaci zwolnienia z konieczności opłacania składek na Ubezpieczenie Społeczne. Zgodnie z uchwalonymi postanowieniami, zobowiązania takiego unikną przez 3 miesiące już nie tylko mikroprzedsiębiorcy. Lecz również firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników podlegających ubezpieczeniom ZUS. Takie przedsiębiorstwa nie mogą jednak liczyć na pełne umorzenie, a jedynie do kwoty odpowiadającej 50% wartości opłacanych dotychczas składek. O ulgę mogą wnioskować również płatnicy działający w ramach spółdzielni socjalnych.

Zmianie ulega również graniczna data założenia działalności gospodarczej. Która jest rozpatrywana podczas weryfikacji wniosku. Zgodnie z poprzednią wersją tarczy antykryzysowej, zwolnienie ze składek ZUS przysługiwało jedynie tym przedsiębiorcom, którzy założyli firmę przed 1 lutego 2020 roku. Tarcza 2.0. pozwala korzystać ze wsparcia również tym firmom, które zostały zarejestrowane do 31 marca 2020 roku.

Ustawodawcy wprowadzili również zapis, który umożliwia skorzystanie ze zwolnienia również tym płatnikom, którzy opłacili składki za marzec. Tarcza 2.0 stwarza im możliwość złożenia wniosku o zwrócenie zapłaconych składek. Będzie im więc przysługiwać zwolnienie przez pełny okres 3 miesięcy.

Utrzymany został natomiast limit przychodu, który pozwala ubiegać się samozatrudnionym przedsiębiorcom o zwolnienie ze składek ZUS. Nadal wynosi o 15 681 złotych w pierwszym miesiącu, za który składają oni wniosek o umorzenie należności.

Świadczenie postojowe – co się zmienia?

Limit przychodu stanowiący 300% przeciętnego wynagrodzenia (15 595, 74 złote) został natomiast zniesiony w przypadku ubiegania się o świadczenie postojowe. Rekompensujące utratę przychodów w związku z koronawirusem. Przedsiębiorcy (w tym zatrudnieni) nadal będą musieli jednak wykazać, że ich przychód w porównaniu do poprzedniego miesiąca przed miesiącem złożenia wniosku spadł o co najmniej 15%. Zapisy tarczy 2.0 pozwalają ponownie ubiegać się o otrzymanie świadczenia postojowego. Maksymalnie za 3 miesiące. W tym celu konieczne będzie ponowne złożenie wniosku oraz przedstawienie oświadczenia. Że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Postojowe zostanie wypłacone po raz kolejny nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu po otrzymaniu wcześniejszego świadczenia.

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenie) będą mogły otrzymać postojowe również wtedy, gdy ich umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku. Pierwsza wersja tarczy antykryzysowej wskazywała, że datą graniczną jest 1 luty 2020 roku.

Zmiany dotyczące mikropożyczki

Dotychczas pożyczkę w kwocie do 5000 złotych otrzymać mogli jedynie ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Tarcza antykryzysowa 2.0 daje również taką możliwość osobom samozatrudnionym. Nawet jeżeli nigdy wcześniej nie zatrudniały pracowników. Zmieniły się również zasady umarzania pożyczki. Do tej pory warunkiem było utrzymania stanu zatrudnienia przez 3 miesiące w stosunku do stanu z 2 lutego 2020 roku. Odtąd jedynym warunkiem, aby pożyczka była bezzwrotna, będzie prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki. Po tym czasie przedsiębiorca będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie. Zmieniło się ponadto to, że wartość umorzenia pożyczki nie będzie stanowiła przychodu przedsiębiorcy.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zgodnie z postanowieniami pierwszej tarczy antykryzysowej, mogli otrzymywać dofinansowanie przez 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Tarcza 2.0 wskazuje już natomiast, że dofinansowanie jest udzielane przez 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku. Dzięki temu, okresy rozliczeniowe będą obejmować pełne miesiące kalendarzowe. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników może odtąd otrzymać nie tylko przedsiębiorca. Również osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Tarcza antykryzysowa 2.0 pozwala również płatnikom uniknąć odsetek za zwłokę w opłaceniu należnych składek podatkowych. Odstąpienie od ich pobierania będzie miało miejsce zarówno w przypadku, jeżeli nie zostały jeszcze opłacone, jak i kiedy przedsiębiorca uregulował je po terminie. Odstąpienie od pobierania odsetek dotyczy składek należnych za okres od 1 stycznia 2020. Płatnik powinien w wyczerpujący sposób opisać swoją trudną sytuację. Która uniemożliwia mu terminowe zapłacenie podatku. Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy bez względu na wielkość prowadzonej firmy.

Czytaj również

Oceń: