Kredyt dla Firm Ranking

- Styczeń '2023

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

5 udostępnij na FB

Dla każdego przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej oraz zdobycie środków na inwestycje, to kluczowe elementy decydujące o sukcesie jego działalności. Obecnie na rynku pojawia się wiele ciekawych propozycji kredytowych o różnych parametrach dedykowanych małym i średnim firmom. Warto więc przyjrzeć się bliżej ofercie banków komercyjnych. Aby porównać ze sobą różne metody finansowania i wybrać narzędzie, które najlepiej odpowie na możliwości i potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Ranking kredytów Firmowych – Styczeń ‘2023

1. IDEA BANK – Kredyt Lite

Najnowsza oferta kredytowa skierowana do firm od Idea Banku zasila nasz ranking kredytów firmowych. Oferta dostępna jest również dla nowych firm, pod warunkiem że ich staż wynosi już przynajmniej 12 miesięcy. Na taki sam okres czyli 12 m-cy udzielane jest finansowanie Idea Banku. Kredyt przyznawany jest w postaci kredytu odnawialnego w rachunku, w wysokości nawet do 50 000 zł. Co ważne, w tym wypadku nie płacimy prowizji za przyznanie limitu. Który banki często mają w zwyczaju pobierać na samym starcie. Kredyt w rachunku może zostać przeznaczony na dowolny cel. Nie wymagane są zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS czy podatkami w US. Wstępna decyzja kredytowa podejmowana jest na podstawie historii wpływów na konto firmowego z okresu ostatnich 6 miesięcy. Do uzyskania limitu nie są konieczne żadne dodatkowe zabezpieczenia.

2. NESTBANK Kredyt dla firm – nawet do 550 000 zł

BIZnest dostępny w ofercie Nest Banu to kredyt firmowy goszczący w nie jednym rankingu kredytów firmowych. Przyznać trzeba, że jest to konkretna oferta kredytowa, skierowana do wszystkich przedsiębiorców, poszukujących środków na finansowanie firmowych inwestycji. Maksymalna kwota kredytu, którą możemy pozyskać bez dodatkowych poręczycieli i zabezpieczeń wynosi nawet do 550 tyś złotych. W trakcie umowy kredytowej możemy skorzystać z zawieszenia rat kapitałowych na okres 3 miesięcy. Czy wydłużenia czasu kredytowania nawet o 6 miesięcy.

Jeśli będziemy mieli taką potrzebę, możemy również zmienić datę płatności raty, czy obniżyć jej wysokość na określony czas. Tym bardziej jeśli będzie ona sprawiała nam trudności finansowe. Wstępną decyzję kredytową możemy otrzymać w ciągu najbliższych 5 minut. A po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o kredyt firmowy, środki znajdą się na naszym firmowym koncie w ciągu 24 godzin. Bank nie wymaga skomplikowanych formalności, w większości wypadków do uruchomienia kredytu wystarczy dokument tożsamości, KPiR za okres bieżący lub PIT 36/36L z potwierdzeniem złożenia do US.

3. ALIOR BANK – Szybki kredyt dla firm

Na trzeciej pozycji Kredyt dla firm ranking obejmuje Alior Bank i oferta szybki kredyt dla firm. Propozycja dla przedsiębiorców którym zależy na dużym finansowaniu, bez skomplikowanych i długoterminowych formalności. Alior Bank może udzielić nam kredytu firmowego w wysokości nawet do 3 milionów złotych (dla małych i średnich firm) oraz do 1mln zł dla mikrofirm. Wstępna decyzja kredytowa o przyznaniu kredytu firmowego, podejmowana jest w ciągu 20 minut. A środki z kredytu udostępnione są w ciągu 24 godzin od chwili podpisania umowy kredytowej. Podstawowym dokumentem na bazie któego udzielany jest kredyt dla firm jest rozliczenie podatkowe PIT za minimum 10 miesięcy działalności

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny to pożyczka bankowa dla firmy, którą przeznacza się na rozwój inwestycyjny przedsiębiorstwa. Bierze się go, żeby sfinansować modernizację lub powiększenie majątku trwałego, albo odtworzyć jego pierwotny stan. Kredyt inwestycyjny można także przeznaczyć na zakup udziałów w firmie albo papierów wartościowych długoterminowych.

Przed przyznaniem takiego kredytu danemu przedsiębiorstwu bank ocenia jego stan finansowy oraz szansę na sukces danej inwestycji. Firma musi również zapewnić odpowiedni wkład własny w dany projekt. Sumę kredytu wypłaca się na raz, albo w transzach uzależnionych od zakończenia danego etapu inwestycji. Istnieje również możliwość przyznania go w formie linii kredytowej.

Ta forma długoterminowego kredytu może być spłacona na raz, w ratach o stałej wysokości, albo w ratach nieregularnych. Warto więc zwrócić uwagę na warunku spłaty danego kredytu i dobrać optymalną dla danej firmy propozycję.

Kredytowe linie hipoteczne

Linia kredytowa to forma finansowania działalności gospodarczej, związana z rachunkiem firmowym danego przedsiębiorstwa. Firma, która korzysta z takiego kredytu, może zadłużać się aż do wykorzystania limitu debetowego na swoim koncie. Wysokość zadłużenia zostaje określona w umowie i zależy od stanu finansowego danego przedsiębiorstwa i jego zdolności kredytowej. To znakomity sposób na finansowanie bieżącej działalności i utrzymywanie płynności finansowej.

Powiązanie linii kredytowej z zabezpieczeniem hipotecznym pozwala firmom na znaczne zwiększenie swojej zdolności kredytowej i minimalizację kosztu obsługi kredytu. Jeśli w skład majątku trwałego wchodzą również nieruchomości, warto rozważyć wykorzystanie tej formy finansowania. Największą zaletą linii kredytowej jest to, że jeśli nie wykorzystuje się limitu, nie ponosi się również żadnych opłat związanym z kredytem.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy to rodzaj krótkoterminowej pożyczki na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się go między innymi na wypłaty dla pracowników, zakup wyposażenia, materiałów do produkcji lub towarów na odsprzedaż. Ta metoda finansowania pozwala na zachowanie płynności finansowej podczas oczekiwania na płatności od kontrahentów czy sprzedaż partii towaru.

Kredyt obrotowy zwykle spłaca się na bieżąco, w zależności od możliwości finansowych danej firmy. Banki, które udzielają takiej pożyczki, wymagają jej uregulowania w określonym terminie, lub oczekują regularnych płatności wyznaczonych kwot minimalnych. Aby ubiegać się o kredyt obrotowy, przedsiębiorstwo musi się zwykle wykazać określonym okresem dochodowej działalności gospodarczej. To dosyć droga, ale bardzo elastyczna forma kredytowania, traktowana często jako poduszka finansowa.

Kredyt w rachunku bieżącym

Ta forma finansowania pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z debetu na swoim rachunku firmowym. Wysokość maksymalnego zadłużenia zależy od ustalonej zdolności kredytowej danej firmy. To jedna z najpopularniejszych propozycji finansowania dostępnych na rynku. Otrzymanie linii kredytowej wymaga zwykle wypracowania historii w danym banku w ciągu kilku miesięcy działalności.

Kredytu na rachunku bieżącym używa się zwykle do finansowania bieżących zobowiązań i potrzeb firmy. Dzięki niemu dużo łatwiej o zachowanie płynności finansowej, gdy czeka się na wpływy, a trzeba opłacić należności. Wysokość oprocentowania pożyczki zależy od stopy WIBOR oraz marży banku, która zwykle związana jest ze zdolnością kredytową danego przedsiębiorstwa, oraz z szacowanym ryzykiem kredytowym. Linię kredytową warto spłacać na bieżąco, aby minimalizować koszt jej obsługi.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny przyznaje się małym i średnim firmom na zakup i wdrożenie nowych technologii, celem modernizacji infrastruktury i poprawy wydajności działania. Ten typ pożyczki inwestycyjnej podlega dofinansowaniu z Unii Europejskiej, z uwagi na jego korzystny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój gospodarczy państw unijnych.

Kredyty technologiczne zaciąga się w bankach komercyjnych, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje dotacje na częściową spłatę zadłużenia związanego z modernizacją. Niestety ta propozycja nie jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z wybranych sektorów, takich jak np. górnictwo węglowe, produkcja włókien syntetycznych, rolnictwo i rybołówstwo. Maksymalna wysokość dotacji technologicznej wynosi 4 mln zł. Należy pamiętać, żeby inwestycję rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK, gdyż w przeciwnym wypadku nie otrzyma się dotacji unijnej.

Gwarancja de minimis – kredyt dla firm Ranking

Gwarancja de minimis to narzędzie finansowe, polegające na wspieraniu małych i drobnych firm przez państwo, które udziela im zabezpieczenia na kredyt obrotowy. Zwykle gwarant zabezpiecza ok. 60-80% sumy udzielanej pożyczki. Ponieważ gwarancja stanowi przywilej i wyróżnienie danej firmy, nie każde przedsiębiorstwo może się do niej zakwalifikować. Promocja dotyczy firm, które nie zalegają z płatnościami i mają czystą sytuację w BIK, oraz nie wykorzystały limitu zabezpieczenia w wysokości
200 tys. euro przez 3 lata.

Gwarantem de minimis jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast pożyczki udzielają banki komercyjne. Przedsiębiorca, który korzysta z tej propozycji, nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków, natomiast znacznie zwiększa swoją zdolność kredytową z uwagi na posiadaną gwarancję. Ta oferta cieszy się szczególną popularnością wśród nowych przedsiębiorstw oraz mikro-firm.

Gdzie zdobyć kredyt dla nowych firm?

Firma, która może się wykazać stabilną sytuacją i regularnym dochodem bez problemu otrzyma pożyczkę. Nowe przedsiębiorstwa znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji, gdyż przyznanie im kredytu wiąże się ze znacznie większym ryzykiem dla banku. Poszukując dla siebie źródła finansowania, młode firmy powinny więc zwrócić uwagę na propozycje kredytów z zabezpieczeniem, np. na kredytową linię hipoteczną lub gwarancję de minimis.

Warto również założyć sobie konto firmowe w banku, z którego oferty pożyczkowej będzie się korzystać, aby jak najszybciej wyrobić sobie potrzebny staż oraz historię finansową. Zanim rozpocznie się większą inwestycję, najlepiej przez parę miesięcy prowadzić działalność na mniejszą skalę, żeby zdobyć sobie zaufanie kredytodawców.

Jak widać, banki komercyjne oferują przedsiębiorstwom szereg narzędzi kredytowych o różnych okresach spłaty, oprocentowaniu i limitach. Niektóre z nich przeznaczone są tylko dla niektórych typów firm, opierają się o różne zabezpieczenia, lub pozwalają finansować wyłącznie określony rodzaj kosztów. Wprawdzie nowym przedsiębiorcom trudniej zdobyć kredyt, ale również i dla nich przeznaczono kilka propozycji z oferty rynkowej. Gdy potrzebny jest kredyt dla firm ranking ofert pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie dla danego typu działalności gospodarczej.

Czytaj również

5 Comments
 1. Niekiedy trudno jest uzyskać kredyt dla firm na działalność. Ja starałam się o kredyt inwestycyjny i z jakiegoś powodu wniosek został odrzucony. W tym samym banku po namowie doradcy zawnioskowałam o tradycyjny kredyt gotówkowy, w takiej samej kwocie i z takim samym okresem spłaty i dostałam go bez problemu.

  (4/5)
 2. Może kogoś zainteresuje również rozwiązanie, którego nie obejmuje ten ranking kredytów firmowych. Mam na myśli faktoring zakupowy, idealna rozwiązanie dla firm ktore chcą sfinansować zakup maszyny czy urządzenia na już. Faktor pokrywa pełny koszt zakupu, a my zwracamy całość po upłwyie od 30 do nawet 60 dni.

  (5/5)
 3. Ja mam limit firmowy w koncie i to mi wystarcza. Gotówkę mam w zasięgu ręki kiedy tylko jest mi ona potrzebna, a gdy nie jest, to po prostu z limitu nie korzystam. A przy kredycie to zawsze jednak trzeba przedstawiać zawsze aktualne zaświadczenia czy wyciągi z KPiR.

  (5/5)
 4. Jeśli ma się odpowiednią zdolność i dobrą historię kredytową to niemal w każdym banku uzyskamy kredyt dla firm, ranking to tylko dodatek który pozwoli nam zapoznać się z tymi najbardziej korzystnymi ofertami. Warto w takim wypadku trochę ponegocjować warunki.

  (4/5)
 5. Idea Bank to zdaje się już przeszłość więc pozostaje czekać na rozwój sytuacji. Być może jej przyszły właściciel będzie również udzielał kredyty firmowe ranking o tym na pewno poinformuje.

  (4/5)

Oceń: