Faktoring Ranking

- Styczeń '2023

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

8 udostępnij na FB

Na rynku finansowym pojawia się wiele rozwiązań związanych z kredytowaniem należności firmowych. Ciekawą formę kredytu obrotowego stanowi tzw. faktoring, który pomaga przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej oraz minimalizacji ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów. Jako, że taka umowa jest znacznie łatwiej dostępna niż typowe kredyty bankowe, warto zapoznać się bliżej z jej specyfiką.

Faktoring – ranking firm faktoringowych Styczeń ‘2023

Aktualizacja: 08.10.2021

1. FANDLA Faktoring

Oferta Finea to zdecydowanie jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań finansowych, skierowane zarówno do małych jak i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu, Finea może zasilić nasz Faktoring Ranking czyli ranking firm faktoringowych na pierwszej, czołowej pozycji w miesiącu wrzesień ‘2020 roku. Finea może skutecznie zapewnić nam płynność finansową, oferując unikalną kombinację usług finansowych, z dostępnością niemal dla każdej firmy. Bez względu na wielkość firmy, jej staż czy pozycję na rynku. Firma sfinansuje od 80 do 100% wartości wystawionych faktur, których termin jeszcze nie upłynął. Finea jest w stanie zaoferować wśród firm faktoringowych, najkorzystniejsze warunki cenowe. Głównie dzięki temu że kontrahent wie o cesji wierzytelności na faktora i o konieczności zapłaty za fakturę. Firma udostępnia faktoring klasyczny, faktoring cichy oraz odwrotny.

2. SMEO Faktoring online dla firm

Na trzeciej pozycji nasz Faktoring Ranking zasila SMEO Faktoring online czyli dedykowany faktoring dla firm, spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą. Na korzyść tej oferty przemawia na pewno atrakcyjna stawka 2,4% za każde 30 dni finansowania faktury. Ponadto jako jedna z nielicznych firm, SMEO Faktoring umożliwia finansowanie faktur również w walucie euro. Pieniądze możemy otrzymać nawet w ciągu 15 minut od chwili dostarczenia faktury. Aktualnie trwa promocja, w ramach której prowizja za finansowanie pierwszej faktury w SMEO wynosi jedyny 1% jej wartości. Maksymalna wysokość finansowania to nawet do 500 000 zł.

3. eFaktoring NFG

Możliwość zamienienia faktury na gotówkę oferuje również NFG eFaktoring. To firma dzięki której uzyskamy jedną z najniższych stawek finansowania. Ponadto NFG eFaktoring umożliwia finansowanie faktur z cesją jawną, cichą lub ekspresową. W przypadku faktoringu cichego istnieje możliwość ukrycia informacji że faktury są finansowane przez zewnętrzną firmę faktoringową. Dzięki temu relacje pomiędzy naszym kontrahentem będą nie zagrożone. Odnawialny limit faktoringowy dostępny w ramach oferty może wynosić od 5000 zł do nawet 250 000 zł. NFG eFaktoring może być polecony firmom szukającym bezpiecznego, a zarazem taniego faktoringu.

Co to jest faktoring i jakie daje korzyści?

Faktoring to metoda rozliczania należności pomiędzy podmiotami gospodarczymi przy wykorzystaniu trzeciej strony, czyli faktora, który gwarantuje płatności i jest stroną w umowie. Aby skorzystać z tej usługi, dostawca towarów lub usług podpisuje umowę z faktorem. Gdy dostawca, zwany także faktorantem, wystawi swojemu klientowi fakturę, przekazuje ją faktorowi, który opłaca należność swojemu faktorantowi. W tej sytuacji klient przedsiębiorcy opłaca fakturę nie swojemu dostawcy, ale jego faktorowi. Można powiedzieć, że faktoring stanowi formę pożyczki udzielanej płatnikowi faktur, natomiast jej koszty ponosi faktorant.

Taki układ wiąże się ze znacznymi korzyściami dla dostawcy, który nie musi czekać na zapłatę od swojego klienta. Pieniądze wpływają na jego konto od razu po wystawieniu faktury, natomiast to faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Dzięki temu, dostawcy znacznie łatwiej jest zachować płynność finansową. Przy wykorzystaniu faktoringu nie dochodzi do sytuacji, w której dostawca musi zapłacić podatek od wystawionej faktury, mimo, że jeszcze nie otrzymał należności za nią od klienta. Ta usługa sprawdza się najlepiej, gdy dana firma wystawia wiele faktur z długim terminem płatności.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Najczęściej stosuje się tzw. faktoring niepełny, czyli z regresem. Ta forma współpracy klasyfikowana jest również jako warunkowe zbycie wierzytelności. Przy wykorzystaniu tej opcji, faktor przelewa należność dostawcy i czeka na wpłatę od jego klienta. Gdy jednak płatnik nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, to faktorant musi zwrócić faktorowi należną kwotę, wraz z należnymi odsetkami.

Przy faktoringu z regresem faktor nie jest gwarantem, natomiast umożliwia dostawcy szybsze otrzymywanie należności. Ten rodzaj faktoringu jest najtańszy w obsłudze oraz dostępny dla szerokiej gamy podmiotów gospodarczych. Najlepiej sprawdza się w obsłudze należności od wiarygodnych i zaufanych odbiorców.

Przy faktoringu mieszanym faktor gwarantuje należność od klientów dostawcy wyłącznie do określonej kwoty, a obie strony umowy faktoringowej dzielą się ryzykiem związanym z niewypłacalnością płatnika.

Faktoring pełny to forma umowy, w której faktor ponosi pełne ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorcy i gwarantuje pełną kwotę zobowiązania. W tym układzie to faktor zajmuje się windykacją należności oraz ewentualną restrukturyzacją płatności i procesem sądowym. Pełny faktoring stanowi kompletne zabezpieczenie dla dostawcy, ale wiąże się z najwyższymi kosztami obsługi umowy. To faktor decyduje o tym, czy i do jakiej wysokości podejmie się gwarantowania płatności ze strony danego odbiorcy,

Faktoring eksportowy to rodzaj faktoringu pełnego, który polega na zabezpieczaniu należności od kontrahentów z zagranicy.

Bank czy firma faktoringowa?

Umowy faktoringowe najczęściej zawiera się z bankami komercyjnymi. Niemniej jednak, często świadczeniem tej usługi zajmują się również firmy zajmujące się obsługą pożyczek pozabankowych oraz windykacją należności. Na rynku finansowym pojawiają się również podmioty, które specjalizują się właśnie w faktoringu. Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego faktora?

Gdy daną firmę interesuje faktoring, ranking online pozwoli porównać warunki usługi oferowanej przez różne instytucje. Wprawdzie banki cieszą się zwykle największym zaufaniem klientów, ale z kolei firmy dedykowane faktoringowi często oferują ciekawe rozwiązania ułatwiające pracę swoim faktorantom, takie jak obsługa online, dostępność zestawień statystycznych, lub pomoc w prowadzeniu księgowości.

Jeśli faktorantowi zależy szczególnie na zdyscyplinowaniu trudnego płatnika, najlepszym rozwiązaniem może okazać się współpraca z korporacją windykacyjną, która oferuje również usługę faktoringową. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego przed zawarciem współpracy warto przyjrzeć się konkretnym zapisom w umowie z danym podmiotem i sprawdzić dostępne w sieci opinie o jego wiarygodności.

Umowa faktoringowa – na co zwrócić uwagę?

Wielu przedsiębiorców patrzy głównie na koszty usługi, porównując ze sobą propozycje różnych firm faktoringowych. Niemniej jednak, żeby współpraca układała się owocnie, warto również przyjrzeć się kilku innym elementom umowy faktoringowej. Należy zwrócić uwagę na typ faktoringu, koszty dodatkowe, szybkość wypłaty należności, wysokość gwarancji, oraz akceptowane terminy płatności faktur. Trzeba również sprawdzić, czy dany partner wymaga określonego czasu funkcjonowania przedsiębiorstwa, minimalnych obrotów miesięcznych, lub określonej liczby kontrahentów. Niektóre firmy wymagają również, żeby po podpisaniu umowy korzystać obowiązkowo z usługi faktoringowej.

Gdy dane przedsiębiorstwo działa już dłuższy czas na rynku, powinno poszukać dla siebie faktora, który pozwoli na skorzystanie z usługi faktoringu pełnego w rozliczeniach z mniej wiarygodnymi klientami, oraz z faktoringu z regresem w kontakcie z zaufanymi odbiorcami. Dzięki temu uda się mu zminimalizować koszt usługi, jednocześnie optymalizując stopień zabezpieczenia transakcji. Gdy trzeba znaleźć korzystny dla firmy faktoring ranking internetowy pomoże porównać parametry różnych ofert.

Usługa faktoringowa na przykładzie

Przyjmijmy, że producent sprzedaje partię towaru do sklepu, wystawiając odbiorcy fakturę z 3-miesięcznym terminem płatności na 30 tys. zł. Odbiorca planuje spłacić tą należność dopiero po sprzedaży zakupionych produktów. Po otrzymaniu faktury, faktor przelewa całą kwotę sprzedawcy, a po 10 tygodniach otrzymuje zapłatę od sklepu, który zamówił towar. Producent płaci wtedy faktorowi ustaloną kwotę związaną z transakcją, określoną na podstawie warunków umowy. W tym przypadku koszt usługi faktoringu wynosi 550 zł.

A co w sytuacji, gdy sklep nie opłaci faktury w ciągu 3 miesięcy? W przypadku faktoringu niepełnego, dostawca musi zwrócić faktorowi całą otrzymaną kwotę, wraz z odsetkami i kosztem wynikającym z umowy, a następnie zająć się odzyskiwaniem należności na własną rękę. Gdy jednak zawarto umowę o faktoring pełny, producent płaci wtedy faktorowi tylko należność wynikającą z umowy – te 550 zł. Faktor jest wówczas właścicielem wierzytelności i zajmuje się windykacją nierzetelnego odbiorcy, czyli sklepu, aby odzyskać gwarantowaną przez siebie należność 30 tys. zł.

Co warto wiedzieć o faktoringu odwrotnym?

Standardowo to sprzedawca stanowi stronę w umowie faktoringu. Niemniej jednak, tzw. faktoring odwrotny pozwala zawrzeć umowę z faktorem również odbiorcy. Dzięki temu, płatnikowi łatwiej jest zachować płynność finansową, gdyż faktor od razu przelewa jego należności kontrahentom, natomiast odbiorca płaci mu dopiero po pewnym czasie.

Wiele firm obawia się zawierać umowy na wyższe kwoty z nowymi odbiorcami, zwłaszcza gdy ich przedsiębiorstwa to początkujący gracze na rynku. Dzięki faktoringowi odwrotnemu i związanej z nim gwarancji, młode firmy znacznie łatwiej znajdują dobrych kontrahentów. Regularne, przedterminowe opłacanie faktur pozwala często odbiorcy na wynegocjowanie upustów u dostawcy. W takiej sytuacji umowa o faktoring odwrotny może okazać się bardzo zyskowna dla płatnika!

Faktoring stanowi wygodną formę regulowania należności pomiędzy kontrahentami oraz minimalizacji ryzyka ich niewypłacalności. Gdy szuka się odpowiedniego dla siebie partnera aby podjąć z nim faktoring, ranking internetowy pomaga porównywać ze sobą różne aspekty ofert. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby dokładnie przeczytać przedtem również umowę faktoringową!

Czytaj również

8 Comments
 1. W mojej firmie faktoring się sprawdził, głównie za sprawą przekazywania faktur z wydłużonym terminem płatności jak 90 czy 120 dni, które jestem zobowiązany wystawiać niektórym firmom z którymi mam długoterminową umowę.

  (5/5)
 2. Dosyć interesującą opcją finansowania jest faktoring zakupowy. Dzięki niemu możemy sfinansować zakup maszyn czy urządzeń a pieniądze na zakup pokrywa faktor. My rozliczamy się z firmą faktoringową w dogodnym terminie, przeważnie w terminie nie dłuższym jak 60 dni.

  (5/5)
 3. Ogólnie prowadząc działalność, dobrze mieć jakąś stabilną podporę finansową. Dla jednych będzie to faktoring, dla innych limit odnawialny w koncie. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

  (4/5)
 4. To dobre rozwiązanie, jeśli komuś zależy na szybkim zastrzyku gotówki, bo przeważnie pieniążki są już na koncie po 2 dniach od wysłania faktury. Tak na prawdę jednak, ten cały faktoring ma postać takiej chwilówki dla firm.

  (3/5)
 5. Czy ktoś z Państwa miał okazję korzystać z faktoring oferty firmy Findla? Na stronie piszą że obsługują również nowe firmy które mają działalność zarejestrowaną od przynajmniej 3 miesięcy.

  (4/5)
 6. @Renata według moim informacji chyba jedna z nielicznych firm która posiada dobre opinie w necie. Moim zdaniem ten ranking faktoringu zapomniał o ING który również ma dosyć dobrą ofertę takiego finansowania.

  (4/5)
 7. od niedawna korzystam z tej opcji finansowania, wybralem finea, współpraca układa się w porządku, jest minimum formalności i mogę sobie łatwo utrzymać płynność finansową

 8. trochę skromne to zestawienie, my mamy faktoring w eFaktor, nie mam zastrzeżeń, bo pieniądze są szybko na koncie, wszystkie formalne kwestie można rozwiązać online

Oceń: