Faktoring Odwrotny

- na czym polega?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Dla wielu przedsiębiorców terminowe regulowanie zobowiązań finansowych przez kontrahentów i utrzymanie płatności finansowej stanowi znaczny problem. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi handel z odroczonym terminem płatności. Podmioty gospodarcze często korzystają przy tym z kredytu. Ale na rynku znane są także inne ciekawe rozwiązania, zaprojektowane specjalnie dla firm. Jednym z nich jest tzw. faktoring odwrotny, czyli zobowiązaniowy. Warto przyjrzeć się bliżej, na czym polega ta metoda i w jakich sytuacjach warto ją stosować.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring zobowiązaniowy to usługa finansowa, która polega na spłacaniu należności związanych z zakupem towarów. Lub usług z długim terminem płatności przez bank, który zawiera umowę faktoringu z odbiorcą zamówienia. Tak więc w ramach tej usługi w transakcji bierze udział trzecia strona. Czyli faktor, która stanowi gwaranta terminowych płatności zobowiązań pomiędzy firmami. To kupujący wskazuje faktorowi swoich dostawców, którzy będą beneficjentami wykonywanych przez niego płatności.

Czym faktoring odwrotny różni się od klasycznego?

Mechanizm działania obu usług jest bardzo podobny. Z tym że w faktoringu klasycznym to sprzedawca zawiera umowę z faktorem, aby zabezpieczyć swoje należności od odbiorców. W modelu odwrotnym z kolei to kupujący decyduje się na współpracę z faktorem, aby skuteczniej zarządzać swoimi należnościami finansowymi, związanymi z zakupem towarów lub usług.

W obu przypadkach to faktor przelewa należną płatność na konto dostawcy. Często jeszcze przed otrzymaniem pieniędzy przez kupca. Faktoring odwrócony zwykle jest nieco droższy, ponieważ przy tej formie umowy faktor ponosi wyższe ryzyko, niż przy faktoringu klasycznym.

Jakie są zalety faktoringu odwrotnego?

Dzięki korzystaniu z usług faktoringu, kupiec zawsze terminowo opłaca faktury u dostawców. Natomiast swoje zobowiązanie może uregulować u faktora w późniejszym terminie. Jeśli więc dostawca nie zgodzi się na krótszy termin płatności niż np. tydzień, w tym czasie otrzyma pieniądze od faktora. Z kolei zamawiający może opłacić otrzymane towary u faktora po np. 2-3 tygodniach, gdy na jego koncie pojawią się środki finansowe. Dzięki temu przedsiębiorcy łatwiej jest zachować płynność finansową. Mimo terminowego regulowania płatności o krótkich terminach.

Często zdarza się, że dostawcy nie mają zaufania do nowych kontrahentów. Oferują im wówczas na początek wyłącznie mniejsze partie towaru, w mniej przyjaznych cenach i z bardzo krótkim terminem płatności. Odbiorca, który korzysta z pośrednictwa faktora, to znacznie bezpieczniejszy partner biznesowy, który dzięki temu może liczyć na ulgowe traktowanie.

Zdarza się, że przedsiębiorca, który korzysta z faktoringu odwrotnego, regularnie opłaca faktury przed terminem. Takie podejście stanowi znakomity element przetargowy. Którzy często pozwala odbiorcy na wynegocjowanie rabatów, lub darmowego transportu ze strony dostawcy.

Jakie są wady odwrotnego faktoringu?

Usługa faktoringu odwrotnego jest płatna. A jej koszt zależy od wysokości fakturowanej kwoty, oraz czasu, który upływa pomiędzy wypłatą ze strony faktora, a uregulowaniem należności u niego przez nabywcę. Czasami w grę wchodzą również inne opłaty, np. z uwagi na podpisanie umowy lub niewykorzystywanie usługi przez klienta.

Dla niektórych przedsiębiorców, faktoring to cenna gwarancja bezpieczeństwa finansowego lub przydatne źródło finansowania działalności gospodarczej. Jeśli jednak dana firma nie ma potrzeby przedłużać sobie terminów płatności i cieszy się dobrą opinią na rynku, usługa faktoringu zapewne okaże się nieopłacalna.

U jakich firm najlepiej sprawdzi się usługa faktoringu odwrotnego?

Ten typ finansowania szczególnie przyda się przedsiębiorcom, którzy dopiero wyrabiają sobie renomę u dostawców. Dodatkowe zabezpieczenie, jakie oferuje sprzedawcom faktor, pomoże zdobyć nowych kontrahentów, oraz wynegocjować sobie korzystniejsze warunki umowy.

Usługa faktoringu przyda się również tym firmom, które muszą szybko regulować wysokie płatności. W związku z czym obawiają się utraty płynności finansowej. Pośrednictwo faktora pozwoli im znacznie zmniejszyć ryzyko niewypłacalności, oraz zdobyć dodatkowe środki na działalność oraz bardziej elastycznie prowadzić politykę zaopatrzeniową.

Przykład działania faktoringu odwrotnego

przykład działania faktoringu odwrotnego

Firma Machina, która zajmuje się produkcją maszyn przemysłowych, zamawia u swojego dostawcy partię części za 70 tys. złotych, z terminem płatności 10 dni. Jej faktor opłaca należność u sprzedawcy części po 7 dniach. Po wyprodukowaniu maszyn, Machina sprzedaje je do hurtowni. Po otrzymaniu pieniędzy od swojego klienta reguluje należność u faktora – po 6 tygodniach od złożenia zamówienia na części.

W tej sytuacji od wypłacenia kwoty dostawcy przez faktora do jej pokrycia przez Machinę minęło 5 tygodni. Ponieważ umowa faktoringowa Machiny opiewa na 3,1% za taki okres finansowania, firma płaci faktorowi prowizję w wysokości 2170 zł w związku z pośrednictwem w zakupie części.

Faktoring odwrotny to ciekawa forma finansowania zobowiązań zaciąganych przez odbiorców. Dzięki niej firmy zamawiające produkty lub usługi mogą zmniejszyć ryzyko utraty płynności finansowej, wynegocjować rabat u dostawców, lub zdobyć źródło finansowania produkcji, która zwróci się dopiero po kilku miesiącach.

Czytaj również

1 Comment
  1. Warto również wspomnieć że tego rodzaju faktoring ma również bardziej powszechną nazwę czyli faktoring zakupowy. Bardzo fajna opcja z której nie raz już korzystałem. Warto znaleźć taką firmę z którą będziemy w stałej współpracy, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na lepsze i korzystniejsze warunki.

    (5/5)

Oceń: