Kto zapłaci za pobyt na kwarantannie?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Epidemia koronawirusa trwa już od marca i od tej pory wiele osób zmuszonych było do odbycia kwarantanny z powodu kontaktu z chorymi. Jak wiadomo często izolacja wymusza konieczność wzięcia zwolnienia lekarskiego. Choć wiele firm dzięki informatyzacji radziły sobie z tego typu problemem decydując się na zdalne prowadzenie działalności.

Oczywiście każdy pracownik wysłany na kwarantannę może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego L-4. Dotyczy to zarówno samozatrudnionych objętych świadczeniem chorobowych, jak i zatrudnionych na umowę o pracę. Zatem pytanie zasadnicze brzmi: kto płaci za pobyt pracownika na kwarantannie? Pracodawca a może ZUS?

Zasady postępowania w przypadku kontaktu z osobą zarażoną

Każdy kto miał kontakt z osobą, która miała pozytywny wynik testu na koronawirusa, musi poddać się kwarantannie. Jest nią objęty do momentu wykonania testu. Jeśli wynik okazuje się negatywny, wtedy kwarantanna zostaje anulowana. Niestety te procedury ciągle się przedłużają i niektóre osoby na wykonanie samego testu muszą czekać od kilku dni do nawet tygodnia. W przypadku pozytywnego wyniku konieczna jest izolacja w domu. A w ciężkich przypadkach pobyt w szpitalu. W związku z tym pobyt na kwarantannie i leczenie może trwać nawet powyżej miesiąca. Zważywszy na to, że osoba która raz uzyskała wynik pozytywny musi następnie uzyskać dwa wyniki negatywne, by została uznana za zdrową.

Kto płaci za pobyt na kwarantannie?

Według obowiązujących przepisów do 33 dni zwolnienia lekarskiego jego koszty ponosi pracodawca. A od 34 dnia przejmuje je fundusz ubezpieczeń społecznych. Zatem pracownik objęty ubezpieczeniem społecznym jest chroniony. Jeśli osoba, która musi poddać się na kwarantannie pracuje w ramach umowy cywilnoprawnej, to także może dostać świadczenie chorobowe, a warunkiem jest opłacane ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku świadczenie od pierwszego dnia wypłacane jest z funduszu ubezpieczeń społecznych. Tak jest również w przypadku przedsiębiorców.

Jak uzyskać świadczenie chorobowe za czas kwarantanny – kto i jakie dokumenty powinien złożyć?

Oczywiście, aby pracownik mógł otrzymać świadczenie za pobyt na kwarantannie, ten fakt musi zostać zgłoszony pracodawcy. Należy przekazać mu decyzję inspektora sanitarnego o konieczności poddania się kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, pracodawca przekazuję ową decyzję do ZUS i nie musi fatygować się osobiście. Wystarczy, że skorzysta z PUE ZUS. Skan owej decyzji, potwierdzonej jako zgodnej z oryginałem przesyła razem z zaświadczeniem Z-3/Z-3a. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, a także osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję inspektora sanitarnego do ZUS. Za pośrednictwem tej samej platformy elektronicznej razem z zaświadczeniem ZAS-53, czyli wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Jeśli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności izolacji małoletniego dziecka, to jednemu z rodziców za okres przymusowej izolacji przysługuje zasiłek opiekuńczy. Wszystkie te zasady zostały ustalone, krótko po rozpoczęciu epidemii. Obecnie ministerstwo planuje wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie kierowania osób na kwarantannę. Konsultacja telefoniczna z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej ma być pierwszym krokiem. Drugim badanie w jednostce POZ i wykonanie testu. Ma to przyspieszyć całą procedurę, choć budzi sprzeczne emocje środowiska lekarskiego.

Za czas kwarantanny przysługuje zatem świadczenie chorobowe lub zasiłek opiekuńczy. O ile opłacane jest ubezpieczenie chorobowe. Pracownicy są zatem zabezpieczeni na czas kwarantanny. Niestety ciągle spore koszty muszą ponosić wszyscy pracodawcy, zwłaszcza jeśli wielu pracowników w jednym czasie zostaje wysłanych na kwarantannę, a także są oni zatrudnieni na umowach o pracę czy umowach zlecenie z ubezpieczeniem chorobowym finansowanym przez pracodawcę.

Czytaj również

1 Comment
  1. Rozumiem przez to, że jeśli prowadzę działalność gospodarczą, to w przypadku wysłania mnie na kwarantanne otrzymam chorobowe płacone przez ZUS?

    (4/5)

Oceń: