Składamy wniosek o dodatek solidarnościowy 1400+

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

1400 zł przez 3 najbliższe miesiące, będą mogły otrzymać te osoby, które po 15 marca 2020 roku, w związku z panującą pandemią Covid-19, utraciły pracę. Lub ich umowa w tym czasie wygasła. To efekt wprowadzenia nowych przepisów o dodatku solidarnościowym, które właśnie weszły w życie.

Dodatek solidarnościowy będzie można otrzymać przez najbliższe 3 miesiące. Za jeden miesiąc będzie przysługiwało 1400 zł, a więc za 3 miesiące otrzymamy łącznie 4200 zł. Otrzymają go te osoby, które z powodu trwającej nadal epidemii koronawirusa utraciły pracę po 15 marca 2020 roku. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że niezbędnym warunkiem otrzymania wsparcia jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu. Z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Dodatek będzie również wypłacany osobom bezrobotnym, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy (z zawieszeniem dotychczas wypłacanego zasiłku). Dodatek będzie przysługiwał osobom legalnie przebywającym na terenie RP. W tym również cudzoziemcom.

dodatek solidarnościowy infografika

Wniosek EDS drogą elektroniczną przez PUE ZUS

Wniosek o dodatek solidarnościowy 1400+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS. W tym celu należy wypełnić wniosek EDS, który następnie musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE. Wnioski będzie można składać maksymalnie do 31 sierpnia 2020. Dodatek solidarnościowy otrzymamy najwcześniej za miesiąc, w którym złożyliśmy wniosek.

Szczegółowe instrukcje krok po kroku, jak złożyć wniosek EDS o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19, znajdziemy na platformie ZUS.

Dokument znajdziemy po zalogowaniu się na nasze konto PUE ZUS. Po przejściu do górnej zakładki Ubezpieczony, z bocznego menu wybieramy [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]. Następnie klikamy dolny przycisk “Utwórz nowy” i wybieramy: Wniosek EDS. Wniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19.

wniosek EDS

Dane identyfikacyjne w formularzu powinny uzupełnić się automatycznie. We wniosku powinniśmy wskazać adres do korespondencji, obywatelstwo oraz numer rachunku bankowego w Polsce.

Infografika: ZUS.pl

Czytaj również

Oceń: