Umorzenie pożyczki bezzwrotnej

- kiedy złożyć wniosek?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jednym z głównych punktów Tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd, jest możliwość uzyskania bezzwrotnej pożyczki do 5000 zł. Dostępna jest ona dla wszystkich przedsiębiorców, a umorzenie pożyczki dostępne jest również dla osób samozatrudnionych.

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest utrzymanie prowadzonej działalności przynajmniej przez okres najbliższych 3 miesięcy, od momentu otrzymania pożyczki. Wątpliwości budzi jednak fakt, czy wniosek o umorzenie pożyczki powinniśmy złożyć teraz. W momencie składania wniosku o pożyczkę, czy dopiero po upływie 3 miesięcy?

Wniosek o umorzenie pożyczki bezzwrotnej

Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znajdziemy w umowie załączanej do składanego wniosku. Dokument ten znajdziesz na stronie Praca.gov.pl.

W związku z tym że powyższy wniosek o umorzenie, stanowi integralną część umowy (jako załącznik nr 2). Może zostać wysłany w chwili składania wniosku o pożyczkę. Pamiętajmy, że składając wniosek w formie elektronicznej np. przez profil zaufany, nie musimy drukować tej umowy w celu jej podpisania. Dokument zostanie podpisany elektronicznie na samym końcu składania wniosku. W związku z czym nie ma potrzeby umieszczania na nim jakichkolwiek ręcznych podpisów. W związku z czym, umowę pożyczki wraz z załącznikiem mówiącym o umorzeniu pożyczki, wysyłamy w postaci jednego pliku w formacie PDF.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie będzie konieczności składania dodatkowego wniosku o umorzenie pożyczki, po upływie 3 miesięcy od jej przyznania. Takie umorzenie nastąpi automatycznie i odgórnie z urzędu. Pod warunkiem że nadal będziemy prowadzili działalność. Powiatowe urzędy sprawdzą, czy dana firma spełniła ten warunek i nie zawiesiła, bądź nie zamknęła działalności.

Czytaj również

Oceń: