Zapłaciłeś składkę ZUS za marzec? Złóż wniosek o jej zwrot

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Wchodzące co rusz nowe poprawki do tarczy antykryzysowej, spowodowały że dużo osób postanowiło dla świętego spokoju opłacić w kwietniu składkę ZUS za miesiąc marzec 2020. Czy tacy przedsiębiorcy, będą mieli możliwości odzyskania nadpłaconej składki ZUS?

Dzięki wprowadzonej Tarczy Antykryzysowej 2.0 możemy skorzystać ze zwolnienia ze składki ZUS, również w sytuacji jeśli opłaciliśmy składkę za miesiąc marzec. Nowe zapisy w ustawie dają ponadto prawo do złożenia wniosku o zwrócenie nam zapłaconej składki ZUS.

Wniosek o zwrot składki ZUS za marzec 2020

Możliwość uzyskania zwolnienia ze składki ZUS posiadają wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Które prowadziły ją przed 1 kwietnia 2020 roku, a ich przychody w kwietniu 2020, nie były większe niż 15 681 zł. Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy trzech miesięcy: marca, kwietnia i maja 2020 roku. Obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Aby otrzymać zwrot opłaconej składki ZUS za miesiąc marzec ‘2020 powinniśmy w tym celu złożyć stosowny wniosek. Musimy jednak się pospieszyć ponieważ taki wniosek powinniśmy złożyć, przed upływem terminu opłacenia składki za kwiecień ‘2020. A więc w przypadku osób samozatrudnionych do 10 maja 2020 roku.

Jak złożyć taki wniosek?

Podobnie jak w przypadku składania wniosku o zwolnienie ze składek ZUS, posłuży nam do tego celu Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu się do systemu, przechodzimy do sekcji Usługi – Katalog usług elektronicznych. Tutaj spośród wielu różnych dokumentów będziemy musieli odszukać Złożenie dokumentu ZUS-EZS-P. Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek.

WNIOSEK PŁATNIKA SKŁADEK O ZWROT NIENALEŻNIE OPŁACONYCH SKŁADEK

We wniosku należy podać podstawowe dane płatnika. A więc numery NIP, REGON, PESEL, dane adresowe oraz informację, z jakiego powodu nastąpiła nadpłata. W kolejnym elemencie wniosku zostaniemy poproszeni o wskazanie numeru konta, na jaki ma zostać przekazana nadpłata. Musi to być rachunek bankowy, który został wcześniej zgłoszony do ZUS. Przy polu Sposób odbioru odpowiedzi, najbardziej odpowiednią opcją będzie wskazanie “na moim koncie na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS”. Zwrot nadpłaty na konto powinien nastąpić w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Czytaj również

Oceń: