Jak złożyć wniosek do ZUS przez internet?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

3 udostępnij na FB

Złożenie i odbiór wniosków do ZUS może odbywać się nie tylko podczas wizyty w urzędzie czy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rosnąca popularnością cieszy się możliwość złożenia wniosku także przez internet. Czym jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i jak z niej skorzystać?

W służbie komfortu

Platforma usług elektronicznych to narzędzie udostępniane przez ZUS z myślą o jeszcze większej wygodzie użytkowników chcących złożyć wniosek. Mogą z niej korzystać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Czyli osoby ubezpieczone oraz płatnicy składek. Cel jest jeden – podarowanie korzystającym dodatkowej możliwości wypełnienia i złożenia wniosku. A także weryfikowania etapu, na jakim jest zgłaszana przez nich sprawa.

Pracownik z powodzeniem będzie mógł np. zweryfikować stan konta ubezpieczonego bez wychodzenia z domu. Jak również uzyskać informacje na temat wystawionych zwolnień lekarskich. Pracodawca natomiast w kilku prostych krokach będzie mógł zgłaszać pracowników do ubezpieczenia. Lub załatwiać należne sprawy za pomocą dostępnych w PUE dokumentów. Skorzystają na tym także świadczeniobiorcy, którzy zyskają dostęp do formularzy PIT11A lub PIT40. Bez konieczności kontaktowania się w tym celu z placówką. Dodatkowo, korzystając z PUE, zyskujemy dostęp do obszernej bazy wiedzy. A także usług dodatkowych – np. dostępu do Centrum Obsługi Telefonicznej, zusomatów lub możliwości umówienia wizyty w placówce za pośrednictwem platformy online. Jak zacząć z niej korzystać?

Kiedy nie musimy dokonywać rejestracji?

Do PUE możemy zalogować się, wykorzystując w tym celu profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. A w sytuacji, gdy nasz bank posiada podpisane porozumienie z ZUS – także bankowość elektroniczną. W każdym z tych trzech przypadków proces logowania, choć różniący się nieco od siebie, będzie dość intuicyjny. W przypadku profilu zaufanego system przekieruje nas na stronę https://pz.gov.pl/, gdzie wyświetli się nam formularz do uzupełnienia.

Logowanie w ZUS przez profil zaufany

Gdy wybierzemy opcję logowania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zostaniemy przekierowani na stronę, na której dokonać będzie można logowania. Po umieszczeniu karty w czytniku kart kryptograficznych, wyborze określonego podpisu oraz podaniu przypisanego do niego unikalnego kodu PIN pojawi się formularz, który należy uzupełnić. Natomiast, gdy zdecydujemy się na logowanie za pomocą bankowości elektronicznej, system przekieruje nas na stronę z logo banków, z których możemy skorzystać. Wystarczy odszukać swój na liście i dokończyć logowanie przez uzupełnienie formularza.

Rejestracja na PUE krok po kroku

Jeśli nie dysponujemy żadną z przedstawionych wyżej możliwości, należy dokonać rejestracji nowego konta. Możemy to zrobić za pośrednictwem strony www.zus.pl. Wówczas, po wybraniu przycisku rejestracji, możemy określić jej sposób. Dla wygody użytkowników dostępne są trzy opcje:

  • rejestracja Dla Ciebie – a więc dla klienta indywidualnego. Ten sposób rejestracji powstał z myślą o osobach pracujących, emerytach oraz rencistach, zasiłkobiorcach, lekarzach oraz innych osobach, które ubezpieczone są w ZUS;
  • rejestracja Dla przedsiębiorców – czyli dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą;
  • rejestracja Dla firm – dla spółek, stowarzyszeń i spółdzielni, a także fundacji i przedsiębiorstw państwowych.

W momencie wypełniania formularza poproszeni zostaniemy o podanie podstawowych danych. Takich jak imię, nazwisko, pesel, adres e-mail i numer kontaktowy, a w przypadku wyboru opcji przeznaczonej dla przedsiębiorców – także numer NIP. Następny krok to stworzenie unikalnego hasła. Za pomocą którego będziemy logować się w systemie (warto zadbać o to, aby było ono odpowiednio bezpieczne, np. zawierało zarówno wielkie, jak i małe litery i nie składało się z naszego imienia, nazwiska ani daty urodzenia lub innych danych, które łatwy sposób można z nami powiązać). System na bieżąco będzie weryfikował wprowadzane przez nas dane. Poinformuje nas o pojawiających się nieprawidłowościach, np. niekompletnym numerze PESEL lub NIP. Po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. A także po potwierdzeniu swojej tożsamości (możemy zrobić to w terminie 7 dni w dowolnej placówce ZUS), nasze konto w platformie jest gotowe do użytku.

Konfiguracja konta

Chcąc złożyć pierwszy wniosek do ZUS przez internet należy zalogować się do PUE za pomocą jednej z trzech wspomnianych opcji. Lub założonego w procesie rejestracji konta. W tym celu powinniśmy skonfigurować swoje konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności profilu. Dobrym pomysłem będzie rozpocząć ten proces od połączenia naszego konta z profilem zaufanym. Lub przypisaniu do konta naszego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Musimy je posiadać, jeśli chcemy wysyłać przez PUE wnioski do ZUS.

Oba poświadczenia możemy dodać w zakładce Ustawienia. Za każdym razem system udzieli nam stosownej informacji, potwierdzając powiązanie naszego konta. W zakładce możemy również skonfigurować inne opcje. Może to być np. uwierzytelniony dostęp Centrum Obsługi Telefonicznej, nadawać role i pełnomocnictwa do ZUS PEL czy określić preferencje w zakresie subskrypcji.

Pierwszy wniosek do ZUS dzięki PUE

Wniosek przez PUE ZUS

Skonfigurowane i powiązane z profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym konto możemy wykorzystać do utworzenia pierwszego dokumentu/wniosku, który trafi do ZUS. W PUE znajdziemy odpowiednio posortowane dokumenty, po wybraniu określonego dla danej sprawy możemy rozpocząć tworzenie pierwszego wniosku. W tym celu, w zakładce Dokumenty i wiadomości możemy utworzyć nowy dokument roboczy, który uzupełniamy według wzoru. Utworzony dokument zapisujemy.

System daje nam także możliwość weryfikacji poprawności uzupełnionego formularza. W momencie, gdy został on uzupełniony poprawnie, zostaniemy poproszeni o wskazanie sposobu autoryzacji usługi (np. poprzez podpis ePUAP, podpis kwalifikowany lub podpis osobisty, który skonfigurujemy poprzez zainstalowany specjalnie w tym celu program). Kolejny krok to wybór sposobu, w jaki chcemy otrzymać odpowiedź od ZUS. Zgodnie ze swoimi preferencjami możemy wybrać odpowiedź uzyskaną drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście stawić się w placówce. Natomiast, aby odebrać odpowiedź od ZUS, która dotrze do nas drogą elektroniczną, wystarczy odczytać ją w skrzynce odbiorczej PUE.

Dostęp do PUE to tak naprawdę krok w stronę własnego komfortu. Choć tradycyjne metody, zarówno pocztowa, jak wizyta osobista – nadal funkcjonują, korzystając z udostępnianej platformy możemy zarządzać swoimi wnioskami, dokumentami i sprawami w ZUS bez wychodzenia z domu. To także dodatkowe wsparcie, np. w postaci konsultacji ze specjalistami, możliwości zadawania pytań czy umówienia wizyty w oddziale ZUS.

Czytaj również

3 Comments
  1. Dobrze że większość wniosków można złożyć do ZUS przez internet. Zawsze męczyły mnie takie wizyty w urzędzie, bo nie dość że straciło się dużo czasu, to jeszcze ta ręczna pisanina. Tu większość danych po zalogowaniu np. przez profil zaufany jest już uzupełniona.

    (5/5)
  2. Napiszcie JAK złożyć wniosek – o tym ma być ta strona wg tytułu – a nie, jak się zarejestrować do pue. To tylko pierwszy krok. JAK ZŁOżYć WNIOSEK, nie ma o tym ani słowa – “Jak wniosek zostanie poprawnie wypełniony” piszecie, ale JAK MA BYć poprawnie wypełniony???

Oceń: