Upadłość banku a środki na kontach i lokatach

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

W dzisiejszych czasach oszczędności niemal zawsze przechowywane są w bankach. To rozwiązanie wydaje się najbardziej oczywiste i bezpieczne, ale czy zawsze tak jest? Warto dowiedzieć się, jakie prawa przysługują klientom banków, gdy te upadają. Jaka jest różnica pomiędzy bakiem i parabankiem? Oraz czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jak może nas wesprzeć na wypadek ogłoszenia upadłości przez bank. Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

BFG — Bankowy Fundusz Gwarancyjny — kiedy możemy skorzystać z jego pomocy?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która wypłaca pieniądze w razie upadłości banku. Pamiętajmy jednak, że jego gwarancją objęte są jedynie: banki krajowe (czyli takie, których siedziba znajduje się na terytorium RP), oddziały banków zagranicznych (czyli banków, które mają siedzibę za granicą Polski, lub na terytorium państwa, które nie jest członkiem UE) i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Właśnie dlatego należy zawsze sprawdzać, czy bank, w którym lokujemy pieniądze, jest objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Proces odzyskiwania środków do 100.000 euro z BFG w razie upadłości banku:

  • w ciągu 7 dni roboczych od daty, gdy Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza upadłość banku, wszyscy klienci otrzymują zwrot swojego wkładu finansowego, do kwoty 100.000 euro.
  • na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl, należy dowiedzieć się gdzie i kiedy można odebrać swoje pieniądze.
  • należy udać się do wskazanej placówki z ważnym dowodem osobistym i poprosić o wypłacenie gotówki lub wykonanie przelewu na konto.
  • przez okres do pięciu lat można odebrać swoje pieniądze, gdy złożymy odpowiedni wniosek korespondencyjne lub w oddziale Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • pieniądze wypłacane są w złotówkach.

Proces odzyskiwania środków powyżej kwoty 100.000 euro z BFG w razie upadłości banku jest nieco inny:

  • w pierwszej kolejności należy się zgłosić do banku po 100.000 euro, które zostanie wypłacone zgodnie z zasadami, jakie oferuje BFG.
  • nadwyżka 100.000 euro może zostać w całości lub części odzyskana w ramach postępowania upadłościowego.
  • należy się zgłosić jako strona do sądu po ogłoszeniu upadłości banku lub kasy.
  • należy dotrzymać terminu zgłoszenia swoich wierzytelności zgodnie z harmonogramem ustalonym w postępowaniu.
  • powinniśmy liczyć się z tym, że nie odzyskamy wszystkich pieniędzy. Jest to zależne sytuacji banku/kasy.

Ważne informacje:
1. Limit 100.000 euro jest przyznawany na jedną osobę. Także w sytuacji, gdy jest dwóch lub więcej właścicieli rachunku, każdej z osób przysługuje gwarantowany zwrot 100.000 euro.
2. Limit 1000.000 euro odnosi się do kwoty zgromadzonej w jednym banku. Także, jeśli mamy kilka kont w różnych bankach, na każdym z nich przysługuje nam zwrot gwarantowanej kwoty 100.000 euro.
3. Odsetki są naliczane do dnia uruchomienia gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym we wcześniej podpisanej umowie.

Najważniejsza rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla Polaków – poczucie bezpieczeństwa i wzrost zaufania do instytucji bankowych

Z powodu licznych upadków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo — Rozliczeniowych i kilku banków wielu Polaków przestało ufać tym instytucjom. Na szczęście od około 20 lat z roku na rok Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwiększał swoje gwarancje oferowane w naszym kraju. Dzięki temu, że kwota gwarantowana wzrosła do 100.000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki ponad 400 tysięcy złotych, a czas wypłacania środków skrócił się do 7 dni roboczych, wielu polskich konsumentów zaczęło na nowo ufać bankom. Rola BFG jest dużo większa i ważniejsza, niż mogłoby się wydawać. Wzrosła świadomość finansowa wśród Polaków, wielu ludzi nauczyło się oszczędzać i korzystać z różnego rodzaju produktów bankowych takich, jak lokaty, lokaty z funduszem inwestycyjnym, karty kredytowe i wiele, wiele innych.

Przeczytaj również: Co dzieje się z kredytem hipotecznym, gdy bank ogłasza upadłość?

Czytaj również

Oceń: