Świadczenia postojowe w wysokości 2080 i 1300 zł

- kto otrzyma?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jednym z głównych założeń tarczy antykryzysowej, która ma przeciwdziałać skutkom gospodarczym wywołanym przez koronawirusa Covid-19, są świadczenia postojowe dla osób samozatrudnionych. Jednorazowe świadczenia w wysokości 2080 lub 1300 zł mają zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto będzie mógł otrzymać świadczenia postojowe? Otrzymają je osoby prowadzące działalność gospodarczą, po spełnieniu określonych warunków.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego

Większe świadczenie postojowe, a więc to które wynosi 2080 zł, będą mogły otrzymać te osoby które:

  • Rozpoczęły prowadzenie działalność gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku i które do tej pory nie zawiesiły działalności. Ze świadczenia będziemy mogli skorzystać, pod warunkiem że przychód który uzyskaliśmy miesiąc przed złożeniem wniosku o świadczenie postojowe, był co najmniej o 15% niższy od przychodu, który uzyskaliśmy w miesiącu poprzedzającym,
  • Nie przekroczyliśmy kwoty wynoszącej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, który obowiązuje na dzień złożenia wniosku,
  • Nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • Jesteśmy obywatelem RP i zamieszkujemy na terytorium Polski

Nieco niższe świadczenie postojowe wynoszące 1300 zł otrzymamy jeśli:

  • Rozliczamy podatek kartą podatkową oraz jesteśmy zwolnieni z opłacania podatku VAT,
  • Nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • Jesteśmy obywatelem RP i zamieszkujemy na terytorium Polski

Wnioski o wypłacenie świadczenia postojowego

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego świadczenia, będą musiały złożyć wniosek (pobierz wniosek) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia w Polsce stanu epidemii (20 marca 2020). Wnioski można składać za pośrednictwem urzędów i przeznaczonych do tego skrzynek ZUS. Za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Czytaj również

Oceń: