Zawieszenie działalności gospodarczej

— najważniejsze informacje

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB
Zawieszenie działalności, własnej firmy

Prowadzenie własnej firmy może zaowocować wielkim sukcesem, czego życzyliby sobie wszyscy. Jednak zdarza się, że napotykane problemy przytłaczają przedsiębiorcę na tyle, że firma nie przynosi zysków. W takiej sytuacji nie trzeba od razu się poddawać. Zamiast likwidować swoją firmę, można skorzystać z udogodnień, jakie zapewnia polskie prawo — tymczasowe zawieszenie działalności gospodarczej.

Co daje nam zawieszenie działalności gospodarczej?

Firmy, które tracą płynność finansową, nie mają środków na opłacanie podatków, składek i innych kosztów prowadzenia działalności. Takie sytuacje mogą zdarzyć się, gdy firma odnotuje brak zleceń w dłuższym okresie, gdy prowadzi działalność sezonową, właściciel dozna uszczerbku na zdrowiu, konieczność wyjazdu, osoba prowadząca firmę chce udać się na urlop wychowawczy lub po prostu zaistnieją nieprzewidziane zdarzenia losowe. W takich sytuacjach nie trzeba od razu zamykać działalności, którą dotychczas się prowadziło. Można uratować firmę, dzięki prawu, które umożliwia nam zawieszenie działalności gospodarczej.

Wady i zalety skorzystania z możliwości do zawieszenia działalności gospodarczej

Z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej może skorzystać zarówno przedsiębiorca firmy jednoosobowej, jak i zatrudniający pracowników. Gdy firma jest spółką cywilną, partnerską lub jawną wszyscy wspólnicy muszą dokonać zawieszenia działalności. Mogą to uczynić na czas określony lub nieokreślony. Minimalny okres zawieszenia działalności to 30 dni.

Zalety zawieszenia działalności gospodarczej:
1. Nie trzeba składać deklaracji VAT.
2. Nie trzeba wpłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
3. Nie trzeba wpłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego.
4. Możemy prowadzić działalność sezonową, a w martwych okresach nie ponosić kosztów utrzymywania firmy.
5. Jeśli wahamy się, czy zamknąć działalność gospodarczą, nie musimy podejmować tej decyzji pochopnie. Dzięki zawieszeniu działalności gospodarczej zyskamy cenny czas, na spokojne przeanalizowanie wszystkich za i przeciw.
6. Zyskujemy cenny czas na ściągnięcie wierzytelności od kontrahentów (jeśli takie mamy).

Wady zawieszenia działalności:
1. Jeśli posiadamy lokal użytkowy, nadal musimy ponosić jego koszty utrzymania.
2. Gdy zawieszamy działalność zobowiązania typu: raty kredytów, czy wywiązywanie się z wcześniej podpisanych umów nie znikają.
3. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie jest liczony do stażu pracy uprawniającego do emerytury.
4. Utrata prawa do świadczeń zdrowotnych.

Czego nie można, a co może robić przedsiębiorca w trakcie zawieszenia swojej działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia swojej działalności każdy przedsiębiorca ma pewne prawa, ale też ograniczenia:

1. Przedsiębiorcy nie wolno uzyskiwać przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli przedsiębiorca nie może wykonywać zleceń, na których dotychczas zarabiał i były one zgodne z profilem działalności jego firmy.
2. Wykonywanie tych samych zleceń, które dotychczas wykonywał w swojej firmie, również jest nielegalne, nawet jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wykonywać je na umowę o dzieło lub zlecenie.
3. Nie można dokonywać amortyzacyjnych odpisów środków trwałych.
4. Należy wykonywać wszystkie nakazane przepisami prawa obowiązki.
5. Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności może zostać poddany kontroli taka samo, jak wówczas, gdy firma nie była zawieszona.
6. Przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności.

Do czego przedsiębiorca ma prawo, gdy zawiesił działalność gospodarczą?
1. Przedsiębiorca może dokonywać czynności, które umożliwią mu zabezpieczenie źródła przychodów. Czyli na przykład: może opłacać czynsz i koszty za media w lokalu, który przynosił mu dochód, opłacać abonament za telefon, zabezpieczyć maszyny przed zniszczeniem.
2. Przedsiębiorca ma prawo sprzedawać swoje wyposażenie i inne środki trwałe.
3. Przedsiębiorca ma prawo do przyjęcia należności, jakie zarobił przed zawieszeniem działalności.
4. Przedsiębiorca może rozliczać swoje wyposażenie i inne środki trwałe, jakie posiada.

Jak najłatwiej zawiesić działalność gospodarczą?

Zawiesić działalność gospodarczą można na kilka sposobów: osobiście w urzędzie, listownie lub drogą elektroniczną — przez internet. Złożenie wniosku następuje po złożeniu i poprawnym wypełnieniu formularza CEIDG-1. We wniosku należy zaznaczyć, że chcemy zawiesić działalność gospodarczą, określić czas, na jaki chcemy to zrobić (czyli od 30 dni do 24 miesięcy).

Następnie należy złożyć wniosek, jeśli zdecydujemy się zrobić to drogą elektroniczną, należy skorzystać ze strony internetowej CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Po wysłaniu wniosku urząd go sprawdza i zawieszenie firmy następuje w następnym dniu roboczym od momentu, gdy wniosek wpłynął do urzędu.

Czytaj również

Oceń:*