Statystyki firm pożyczkowych i kredytowych w roku 2017

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

0 udostępnij na FB
Statystyki firm pożyczkowych i kredytowych

W roku 2017, firmy zajmujące się pośrednictwem kredytowym bądź udzielaniem pożyczek z własnych środków zanotowały znaczny wzrost aktywności w porównaniu do poprzedniego roku. Według najnowszych danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2017r. podmioty te udzieliły 5884 tyś. pożyczek o łącznej wartości 45,943 mln zł.

Zgodnie z raportem GUS, wzrost wartości kredytów to aż 14,9% względem roku 2016. Aż 38,486 mln zł trafiło do osób fizycznych, pozostałe 7,098 mln zł do przedsiębiorstw. Zdecydowanie największą część łącznej wartości (45,943 mln zł) stanowiły kredyty hipoteczne i pożyczki udzielane z własnych środków – odpowiednio 45,1% i 32%.

Znaczną część kredytów, bo aż 42,2%, udzielono w placówkach. Raport uzupełniają:

– sprzedaż kredytów i pożyczek przez agentów (26,9%),
– sprzedaż bezpośrednio u Klienta (13,5%)
– sprzedaż przez internet (11,8%)
– sprzedać telefoniczna (5,1%).

Z całkowitej liczby zawartych umów (5884 tys.) aż 74,9% stanowiły pożyczki ze środków własnych. Kolejne 14,6% stanowiły pożyczki gotówkowe, i wreszcie 7,5% to kredyty gotówkowe, które jednak miały procentowo najwyższą wartość.

W badaniu wzięło udział 257 placówek świadczących usługi pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek z środków własnych. 126 z nich to przedsiębiorstwa udzielające pożyczek ze środków własnych, 120 pośredniczyło w udzielaniu kredytów we współpracy z bankami, a 11 prowadziło mieszaną działalność.

„Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów poprzez: Internet (139), drogą telefoniczną (147), w 107 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 111 w placówkach handlowousługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (102) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (68). Badane przedsiębiorstwa posiadały 8 501 stacjonarnych własnych punktów sprzedaży” – możemy przeczytać w oficjalnym raporcie GUS.

Spośród 257 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, 160 z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 40 to spółki akcyjne, a 57 to inne formy spółek. Kapitał krajowy przeważał w aż 201 z nich, z kolei zagraniczny tylko w 55. W jednej z firm proporcje kapitału wynosiły 50-50.

Czytaj również

Oceń:*