Jak długo czeka się na kredyt hipoteczny?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB
Jak długo czeka się na kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to specyficzny rodzaj długoterminowego kredytu bankowego, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka na rzecz banku. Jest ona natomiast ustanowiona na prawie własności nieruchomości lub rzadziej na prawie użytkowania wieczystego.

Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Z reguły proces przyznawania kredytu hipotecznego jest dość sformalizowany i opatrzony licznymi procedurami bankowymi, dlatego na decyzję trzeba trochę poczekać. Jest to naturalne, ponieważ bank musi dokładnie przeanalizować naszą zdolność kredytową i powiązaną z nią dokumentację. Z tego względu nie warto stresować się faktem, że procedura przeciąga się nawet do kilku tygodni.

Co więcej, nie należy postrzegać upływającego czasu jako przesłanki negatywnej. W przypadku, gdy osoba zainteresowana kredytem nie ma szans na jego otrzymanie, odpowiedź negatywna przychodzi szybko. Inaczej jest, gdy klient faktycznie wykazuje obiecującą zdolność kredytową. Tutaj bank bardzo szczegółowo rozpatruje przedstawioną dokumentację, dlatego też procedura rozciąga się w czasie.

Etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny

Pełen proces ubiegania się o kredyt hipoteczny, od złożenia wniosku do wypłaty środków, co do zasady może różnić się w poszczególnych bankach. Zwykle okres od podjęcia pierwszych czynności do ich zakończenia waha się w przedziale 4-8 tygodni. Wszystko zależy oczywiście od sprawności zarówno banku, jak i zainteresowanego, jednak nawet przy wyjątkowej opieszałości, realizacja wszystkich etapów nie powinna przekroczyć dwóch miesięcy.

1. Wybór banku i złożenie wniosku kredytowego

To pierwszy etap, który rozpoczyna ścieżkę ubiegania się o kredyt hipoteczny. Sam wybór odpowiedniego banku nie powinien stanowić większego problemu. Schody zaczynają się dopiero przy próbie kompletacji dokumentów, których bank będzie od nas wymagał. Ten proces może zająć nawet kilka dni.

2. Czynności analizujące

Ubiegający się o kredyt nie ma większego wpływu na sprawność realizacji tego etapu. Zgodnie z treścią ustawy o kredycie hipotecznym, bank musi wydać decyzję nie później niż do 21 dnia od momentu złożenia wniosku kredytowego. W przypadku, gdy podczas komplementacji dokumentów wystąpiły pewne braki, przyszły kredytobiorca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia, co siłą rzeczy jedynie wydłuży analizę i 21-dniowy termin ustawowy.

3. Wydanie decyzji kredytowej

Na tym etapie zachodzi decydujący moment dla zainteresowanego zaciągnięciem kredytu bankowego. Bank po skrupulatnej analizie zdolności kredytowej wydaje decyzję kredytową. Tutaj warto nadmienić, że nie istnieje jedynie postać negatywna bądź pozytywna. Wyróżniamy także warunkową, która w zasadzie jest pozytywna, ale skutkuje obowiązkiem spełnienia dodatkowych wymagań przez wnioskującego. Może się także zdarzyć, że bank wyda decyzję wstępną, czyli niewiążącą. Najczęściej jest ona podawana telefonicznie lub mailowo, bez zachowania formalnych procedur. Najistotniejsza jest tzw. decyzja ostateczna, która jest wiążąca i to właśnie na jej podstawie podpisywana jest umowa kredytowa.

4. Podpisanie umowy kredytowej

Po wydaniu decyzji ostatecznej, należy sumiennie przeanalizować przedstawioną przez bank umowę kredytową. Na tym etapie najlepiej się nie spieszyć i wziąć kopię do domu lub nawet skontaktować się z prawnikiem. Bądź co bądź, kredyt hipoteczny z reguły wiąże na wiele lat, dlatego warto być pewnym tego, co zamierzamy podpisać. Co więcej, na tym etapie warto także pokusić się o negocjację warunków umowy. Wiele osób z tego rezygnuje w obawie przed cofnięciem pozytywnej decyzji kredytowej. To bardzo duży błąd, ponieważ bank z pewnością nie zmieni treści decyzji, a być może uda się wynegocjować korzystniejszą treść umowy. Dopiero po analizie i potencjalnej negocjacji należy podpisać umowę kredytową.

5. Wypłata kredytu hipotecznego

Ten etap z kolei jest ściśle powiązany ze specyfikacją nieruchomości. Jeżeli zakup pochodzi z rynku wtórnego, wypłata nastąpi po dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji. Z kolei w przypadku nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego, procedura może wynosić od 1 do 3 tygodni. Wynika to z faktu obowiązku cesji wierzytelności, do której zobowiązany jest bank oraz deweloper.

To, jak długo czeka się na kredyt hipoteczny, może w dużej mierze zależeć od sprawności banku. Niektóre z nich sprawnie dokonują analizy i wydają decyzje, inne natomiast nie spieszą się z realizacją tych działań. Przyszły kredytobiorca z reguły nie ma zbyt dużego wpływu na czas trwania tej procedury. Aby możliwie ją skrócić, należy jedynie zadbać o kompletność dokumentacji wymaganej przez bank.

Czytaj również

1 Comment
  1. Od momentu złożenia wniosku do wypłaty pierwszej transzy przez bank trzeba przygotować się na te 30 dni – to praktycznie minimum jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Dlatego jeśli decydujemy się na zakup nowego mieszkania od dewelopera, najlepiej dać bezpieczny termin tej pierwszej transzy. Niby deweloperzy przymykają na to oko, ale ja ta wolałem aby wszystko było wg. umowy, dlatego poprosiłam dewelopera, o przesunięciu terminu wpłaty pierwszej transzy o kilka tygodni później.

    (5/5)

Oceń: