Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Osoby, które marzą o własnym mieszkaniu czy domu, bardzo często decydują się na kredyt hipoteczny który pomaga w sfinansowaniu danej inwestycji. Oczywiście jeden drugiemu nierówny. Wszak można się starać o zakup mieszkania czy domu z rynku pierwotnego bądź wtórnego, a także o uzyskanie finansowania na budowę domu.

Kredyt hipoteczny można uzyskać również na gruntowny remont lub przebudowę zakupionego mieszkania czy domu. Można go uzyskać również na zakup działki. Zatem trzeba wiedzieć, że tyle ile różnych potrzeb, tyle też nieco różniących się formalności. Warto zatem dowiedzieć się, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego wspólne dla wszystkich kredytobiorców

Niezależnie od tego na jaki cel mieszkaniowy chcesz uzyskać, finansowanie musisz w banku przedstawić odpowiedni wniosek, dostępny na stronie. Ponadto również dane wnioskodawców i dokument potwierdzający tożsamość. W tym miejscu warto przypomnieć, że bank ma prawo zażądać dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Dlatego obok dowodu osobistego, warto zabrać ze sobą jeszcze paszport, czy też prawo jazdy. Potrzebne będą także dokumenty do weryfikacji źródła zarobku. Zatem może być to umowa o pracę, stosunek służbowy, kontrakt sportowy lub menadżerski. Zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania, emerytura, renta lub świadczenie przedemerytalne.

W przypadku osób samozatrudnionych oraz prowadzących działalność gospodarczą niezbędne może okazać się przedstawienie dokumentów finansowych z kilku ostatnich lat. Ponadto zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS i podatkami do Urzędu Skarbowego. Niezbędna będzie także wycena nieruchomości, czyli operat szacunkowy, który jeśli bank na to pozwala można wykonać na własną rękę i wyniki przedłożyć. Najczęściej jednak banki korzystają z własnych specjalistów.

Jakie dodatkowo dokumenty trzeba ze sobą zabrać kupując nieruchomość na rynku pierwotnym?

Poza wyżej wymienionymi dokumentami, decydując się na zakup na rynku pierwotnym musisz przedłożyć numer księgi wieczystej. Dokument określający warunki transakcji, czyli umowę deweloperską z załącznikami, a także umowę przedwstępną w formie notarialnej lub cywilnoprawnej. Jeśli podstawą nabycia nieruchomości była darowizna, to taką umowę trzeba również dostarczyć do banku. Podpisana przedwstępna umowa ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowa rezerwacyjna w formie cywilnoprawnej także będzie potrzebna. Jeśli nieruchomość dewelopera lub spółdzielni obciążona jest hipoteką konieczna będzie również promesa banku o bez obciążeniowym wyodrębnieniu nieruchomości. Niezbędne będą także dokumenty, które są potwierdzeniem dotychczasowych wpłat na rzecz dewelopera lub spółdzielni. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie bądź potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania, w przypadku mieszkania. A w przypadku domu – potwierdzenie przejęcia bez zastrzeżeń przez właściwy urząd.

Rynek wtórny, budowa domu czy też modernizacja – poznaj niezbędne dokumenty

Zakup mieszkania czy domu na rynku wtórnym i uzyskanie kredytu hipotecznego na ten cel wiąże się z koniecznością przedłożenia numeru księgi wieczystej. Lub numeru księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal objęty prawem spółdzielczym. W drugim przypadku konieczne będzie jeszcze zaświadczenie ze spółdzielni. Jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką należy dodatkowo przedstawić informację z banku kredytowego o wysokości salda do spłaty zobowiązania. Podobnie, jak w przypadku nabycia domu czy mieszkania z rynku pierwotnego w ramach umowy darowizny, trzeba dostarczyć ten dokument.

Budowa domu wiąże się z wieloma formalnościami. A uzgodnienia z bankiem w przypadku kredytu hipotecznego wymagają przedstawienia numeru księgi wieczystej działki, ostateczną i ważną decyzję o pozwoleniu na budowę, kosztorys oraz program użytkowy budynku. Bardzo podobne dokumenty trzeba złożyć, kiedy kupi się starą nieruchomość i z kredytu chce się sfinansować jej gruntowny remont. Najmniej formalności i dokumentów trzeba zabrać ze sobą, kiedy chce się uzyskać finansowanie na zakup działki. Tu potrzebna będzie księga wieczysta prowadzona dla działki gruntu. A jeśli na działkę został w przeszłości zaciągnięty kredyt hipoteczny, również saldo do spłaty z banku kredytującego.

Załatwienie formalności przy kredycie hipotecznym jest żmudne, ale jeśli punkt po punkcie przygotujesz niezbędne dokumenty, to sprawa powinna szybciej nabrać tempa.

Czytaj również

1 Comment
  1. Braliśmy kredyt hipoteczny w marcu 2019 roku. Ja prowadzę własną działalność, żona pracuje na pół etatu. Nie wspominając już oczywiście o dokumentach tożsamości, w moim przypadku bank wymagał przedstawienia aktualnego wyciągu z KPiR za br. oraz rozliczeń PIT za 2 poprzednie lata. Bank nie wymagał nawet zaświadczenia o nie zaleganiu ZUS a samo potwierdzenie 3 ostatnio opłaconych składek ZUS/podatku do US. W przypadku małżonki wystarczył jedynie wgląd w konto, nawet bez przedstawienia zaświadczeń o dochodach.

    (5/5)

Oceń: