Faktoring zakupowy czyli finansowanie firmowych zakupów

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Planując mniejszy czy większy zakup w firmie, możemy skorzystać z różnych ofert kredytowych dostępnych za pośrednictwem banków. Możemy do tego celu wykorzystać również popularny w ostatnim czasie faktoring, tyle że w postaci odwróconej. Finansowana jest zatem nie faktura, którą my wystawiliśmy naszemu kontrahentowi, ale faktura, którą kontrahent wystawił naszej firmie. O wszystkich plusach oraz ewentualnych minusach takiego rozwiązania rozmawiam z Piotrem Strzeleckim, reprezentantem firmy BRUTTO.

Wywiad z Piotrem Strzeleckim (BRUTTO)

Piotr Strzelecki, BRUTTOFaktoring jest usługą co raz popularniejszą w naszym kraju. Korzysta z niej co raz większe grono przedsiębiorstw. Jednak chyba jeszcze nie wszyscy orientują się, o co tak naprawdę chodzi w tym całym faktoringu?

Tak, ma Pan rację. Usługi faktoringowe nie są jeszcze bardzo popularne wśród mniejszych przedsiębiorców. Natomiast mamy nadzieję, że spora liczba firm faktoringowych, które powstały w ostatnich latach, skutecznie popularyzuje tą usługę finansową. Gdyż ma ona szereg korzyści dla działalności gospodarczych szukających taniego źródła finansowania. W faktoringu sprzedający przenosi wierzytelności wynikającą z faktury, na instytucję finansową, która od razu wypłaca mu środki z faktury pomniejszone o swoją prowizję. A na spłatę faktury w jej pierwotnym terminie czeka na kontrahenta.

My dzisiaj skupimy się głównie na faktoringu zakupowym. Czym w głównej mierze Faktoring zakupowy różni się od tradycyjnego kredytu firmowego w banku? Czy jest to rozwiązanie tańsze?

Finansowanie zakupów polega na zgłaszaniu przez przedsiębiorców faktur kosztowych do instytucji finansowych. Które następnie opłacają faktury w imieniu klienta i przelewają środki bezpośrednio do jego kontrahenta. Jest to więc finansowanie celowe, bardziej bezpieczne pod kątem ryzyka kredytowego. W konsekwencji tańsze dla przedsiębiorcy niż alternatywne, niebankowe, źródła finansowania.

Każda firma czy przedsiębiorca starający się o kredyt w banku, musi przejść szereg procedur związanych z oceną zdolności i historii kredytowej. Jak wyglądają te procedury, w momencie gdy zgłasza się do Was klient zainteresowany finansowaniem firmowych zakupów? Jak wysoki limit zakupowy taka firma może u Was uzyskać. No i jak wygląda spłata takiego zobowiązania?

Klienci w momencie rejestracji w serwisie Brutto.pl proszeni są o dokonanie weryfikacji swojej tożsamości (przy pomocy przelewu weryfikacyjnego lub udostępnieniu wglądu w historię rachunku bankowego). Weryfikacji numeru telefonu oraz podanie danych osobowych i firm. W sytuacji pozytywnej weryfikacji danego przedsiębiorcy uzyskuje on limit zakupowy, w ramach którego może zgłaszać faktury kosztowe do sfinansowania.

Faktoring odwrotny – wysokość limitu zakupowego

Jak wysoki limit zakupowy taka firma może u Was uzyskać i jak wygląda spłata takiego zobowiązania?

Z naszych doświadczeń wynika, że klienci otrzymują średnio ok 30 000 zł limitu zakupowego. Po sfinansowaniu danej faktury klient widzi w brutto.pl harmonogram miesięcznych spłat. Zgodnie z harmonogramem, jest proszony o dokonanie spłaty poszczególnej raty.

Czy jest to współpraca jednorazowa, czy też po spłacie jednego zobowiązania klient uzyskuje możliwość kolejnego finansowania, podobnie jak w przypadku kredytu odnawialnego?

Finansowanie zakupów działa na podobnej zasadzie jak kredyt odnawialny. Klient otrzymuje limit zakupowy, w ramach którego może zgłaszać dowolną liczbę dokumentów kosztowych. Po spłacie danego zobowiązania, limit „wraca” do pierwotnego poziomu.

Czy faktoring zakupowy jest opcją dostępną dla firm o określonym stażu, czy jest to rozwiązanie dostępne również dla nowych firm?

Tak, finansowanie zakupów jest dostępne dla działalności gospodarczych, które funkcjonują od minimum 12 miesięcy oraz dla spółek prawa handlowego, które działają minimum 2 lata. Dodatkowo, minimalna wartość opłacanego zakupu to 1.000 zł brutto lub 250 euro.

Co możemy sfinansować przez faktoring zakupowy?

Do skorzystania z takiej opcji konieczne jest dostarczenie dokumentu zakupu czyli np. faktury vat czy pro formy. Czy finansowaniem może zostać objęty dowolny towar, produkt czy też usługa, ujęta na takim dokumencie?

Klient, aby skorzystać z tej metody finansowania, może przestawić nam fakturę VAT, fakturę pro-forma lub też sam numer zamówienia. Dla nas istotne jest, aby taka płatność nie była przeterminowana o więcej niż 14 dni od pierwotnego terminu płatności ujętego w dokumencie. Przy czym nie ma dla nas znaczenia, jaki produkt czy usługę opłacamy w imieniu klienta.

W jakim czasie firma Brutto realizuje płatność za fakturę, od momentu jej dostarczenia przez klienta?

Po akceptacji umowy finansowania przez klienta (zawarcie umowy następuje poprzez wpisanie jednorazowego kodu sms na stronie brutto.pl) i potwierdzenia danych przez sprzedawcę, środki wysyłane są do niego przelewem ekspresowym tego samego dnia.

Rozmawiał: Karol Jaszewski

Czytaj również

Oceń: