Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to niemałe wyzwanie, które z reguły wiąże się ze sporymi kosztami. Ich wysokość jest ściśle powiązana ze specyfikacją i obszarem działalności firmy. Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zaciągnięcie kredytu. Możliwe jest jednak ubieganie się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy.

Ten rodzaj dotacji ma na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu oraz wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dużą zaletą jest fakt, że jest ona w stu procentach bezzwrotna. Co więcej, dofinansowanie jest wypłacane bardzo szybko i z góry, dzięki czemu przedsiębiorca nie jest zmuszony do uprzedniego ponoszenia wydatków ze swojej kieszeni czy zaciąganie kredytu firmowego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności?

Przedsiębiorca przed zgłoszeniem się do urzędu pracy o dofinansowanie powinien upewnić się, czy spełnia obligatoryjne warunki otrzymania dotacji.

1. Status osoby bezrobotnej.

Jest to pierwszy i najważniejszy warunek, który należy spełnić. Ponadto, dotacja będzie odrzucona, jeżeli ubiegający się o nią w okresie 12 miesięcy odrzucił bez podania konstruktywnej przyczyny propozycję zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego. Dodatkowo ubiegający się o dotację nie może być studentem. Dopuszczalne jest jednak studiowanie zaoczne.

2. Wnioskodawca nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.

Zazwyczaj stosuje się termin 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak niektóre urzędy skracają lub wydłużają ten okres.

3. Niekaralność.

Przedsiębiorca nie może mieć na koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Mowa tu o okresie 2 lat do dnia złożenia wniosku. Naturalnie nie bierze się pod uwagę przestępstw, które z mocy prawa uległy zatarciu.

4. Brak uprzedniej dotacji

Nie można po raz kolejny ubiegać się o dotację z urzędu pracy. Co więcej, niedopuszczalne jest także składanie wniosków w różnych urzędach.

Zobacz również: Kredyty dla nowych firm

Umowa i rozliczenie z urzędem

Po złożeniu wniosku z reguły cała procedura weryfikacyjna trwa około miesiąca. Zdarza się jednak, że czas oczekiwania wydłuża się do kilku miesięcy, jednak jest to ściśle powiązane ze sprawnością pracy urzędu. Na tym etapie wnioskodawca nie ma wpływu na czas trwania czynności administracyjnych.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przedsiębiorca musi czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z urzędem oraz poręczycielami. Od tego momentu urząd ma kolejne 7 dni na przelanie środków na rachunek bankowy wnioskodawcy. Bardzo istotny jest fakt, że beneficjent ma określony czas na spożytkowanie otrzymanych środków. Termin zależy od regulaminu urzędu i treści umowy, jednak z reguły są to 2 miesiące. Po upływie tego okresu należy rozliczyć się z urzędem. Należy przedstawić faktury dokumentujące wydawanie otrzymanych środków, dokumenty potwierdzające wpis do CEIDG, potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT, a także zgłoszenie do ZUSu. Niezbędne jest także oświadczenie, w którym beneficjent deklaruje prawo lub brak prawa do obniżenia kwoty podatku.

Jak długo należy prowadzić działalność?

Po otrzymaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy trzeba utrzymywać prowadzenie przedsiębiorstwa przez określony czas. Działalność gospodarczą obligatoryjnie należy prowadzić przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Co więcej, nie można w tym okresie składać wniosku o zawieszenie, ani podejmować innego zatrudnienia.

Aktualna wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji zmienia się na przestrzeni lat. Ku uciesze przedsiębiorców składających wnioski, można zaobserwować jej znaczny przyrost. Zależy ona od możliwości finansowych danego urzędu, co jest ściśle powiązane z kwotami, które otrzymał on na ten cel z budżetu państwa.

Co do zasady, wartość dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej waha się od 4-krotności do 6-krotności średniego wynagrodzenia. Ta z kolei również rośnie z biegiem lat, a obecnie wynosi 5 024,48 złotych. Oznacza to, że wnioskodawca może liczyć maksymalnie na 30 146,88 złotych dofinansowania. Z reguły najniższa kwota dotacji wynosi 50% podanej wartości. Kwoty przeznaczone na tę dotację, zawarte są w regulaminach urzędów. Można sprawdzić ją samodzielnie na stronie internetowej lub skontaktować się telefonicznie z urzędem.

Czytaj również

Oceń: