Kredyt dla firm bez wizyty w banku

- na selfie w Alior Bank

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Alior Bank już od dłuższego czasu wprowadza nowości technologiczne, które mają za zadanie ułatwić potencjalnemu klientowi dostęp do produktu. W taki właśnie sposób jest m.in rozwijana pożyczka na selfie. Do tej pory oferowana była wyłącznie osobom indywidualnym, teraz produkt ten dostępny jest również dla firm.

Kredyt firmowy na selfie to produkt finansowy dostępny bez wizyty w banku. Oznacza to że cała procedura i formalności związane z uzyskaniem takiego firmowego kredytu, mogą odbyć się całkowicie przez internet.

Dla kogo kredyt dla firm na selfie?

Wniosek o taki kredyt dostępny jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto mogą o niego wnioskować również spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, których właścicielami są osoby fizyczne. Co ważne, ta propozycja dostępna jest nie tylko dla stałych klientów banku. Jest dostępna również dla klientów, którzy nigdy wcześnie nie mieli okazji korzystać z usług Alior Banku.

Jak przebiega proces finansowania na selfie?

Pierwszym niezbędnym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku internetowego. W kolejnym kroku koniecznie będzie dostarczenie do banku określonych dokumentów. Będzie to skan dowodu osobistego, ostatnia deklaracja PIT 36/36L lub roczne sprawozdanie finansowe, wyciąg z KPiR (lub bilans i rachunek zysków i strat) oraz zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US. Ten ostatni dokument możemy pobrać bez konieczności odwiedzania w/w placówek, wykorzystując do tego celu np. profil zaufany.

Na podstawie tych dokumentów i weryfikacji historii kredytowej, bank będzie mógł wydać pozytywną decyzję kredytową. Decyzja kredytowa jest podejmowana nawet w ciągu 20 minut od chwili złożenia wniosku kredytowego. Wówczas będziemy mogli przejść do weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem wspomnianego selfie. W tym kroku będzie konieczne wykonanie zdjęcia dowodu osobistego oraz nagrania video, na którym będziemy musieli wykonać proste zadania. Gdy uda nam się poprawnie przeprowadzić cały proces, kolejnym a zarazem ostatnim etapem będzie podpisanie umowy. Również w tym przypadku cały proces przeprowadzany jest zdalnie.

Kredyt Firmowy na selfie – oferta

Zdalny kredyt dla firm bez wizyty w banku obejmuje kredyty w wysokości do 600 000 zł. Okres kredytowania może wynosić do 3 lat dla mikrofirm, w przypadku małych firm do 6 lat. Zabezpieczeniem spłaty produktów kredytowych dla firm w Alior banku są zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis, Cosme lub Kreatywna Europa.

Czytaj również

Oceń: