Zerowy PIT dla młodych

- preferencyjne warunki dla młodych

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

1 udostępnij na FB
Zerowy podatek PIT dla osób młodych do 26 roku życia

Już od 1 sierpnia bieżącego roku obowiązywać zaczną znowelizowane przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zgodnie z nimi osoby, które nie ukończyły 26. roku życia zostaną zwolnieni z podatku PIT.

Dla kogo zerowy PIT?

Nowe przepisy ustawy likwidują 18% podatek PIT dla osób do 26. roku życia, które uzyskują przychody ze stosunku pracy (stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej) oraz umowy zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie to dotyczy jednak osób, których przychód w danym roku podatkowym nie przekroczył górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej, czyli 85 528 zł. W związku z tym, że nowe przepisy wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego, limit ten w 2019 roku będzie wynosił 35 636, 67 zł (5/12 limitu rocznego). W przypadku nadwyżki przychodu ponad limit, podatnik będzie zobowiązany rozliczać się na zasadach ogólnych.

Zerowy PIT dla młodych w praktyce

Wraz ze zwolnieniem młodych pracowników z obowiązku płacenia podatku PIT, pracodawca nie musi już pobierać od nich zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym wynagrodzenie pracowników do 26. roku życia wzrośnie. W 2019 roku pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie, że jego dochody są w całości zwolnione z podatku PIT. Jeśli tego nie zrobi pracodawca nadal będzie pobierał zaliczki, a pracownik zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocznym za 2019 rok. Od 1 stycznia 2020 roku oświadczenie nie będzie już wymagane. Znowelizowane przepisy ustawy nie zwalniają młodych od płacenia należnych składek ZUS.

Kto nie skorzysta ze zwolnienia z PIT?
Zerowy PIT dla młodych dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ponadto ze zwolnienia nie mogą skorzystać także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz uzyskujące dochody z tytułu umowy o dzieło, a także osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne.

Czytaj również

1 Opinie
  1. (1/5)

    Uważam że to mega nie sprawiedliwe. Ja akurat jestem na swojej działalności i mnie to specjalnie nie będzie koliło w oczy. Ale takie osoby które pracują po kilkanaście lat w jednym zakładzie i ich wynagrodzenie nie wiele przewyższa najniższą krajową, będą nieźle wk****one, za przeproszeniem. Z prostej przyczyny, bo taka młoda osoba do 26 roku życia będzie zarabiać więcej niż stary pracownik. To jest sprawiedliwe?

Oceń:*