Wypowiedzenie umowy OC

- kiedy trzeba wypowiedzieć umowę?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, każdy zarejestrowany pojazd samochodowy musi obowiązkowo posiadać ważną polisę OC. Warto wiedzieć o tym, że istnieją takie sytuacje, kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy. W jaki sposób dokonać poprawnie wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC?

Przepisy związane z ubezpieczeniem pojazdu samochodowego reguluje w naszym kraju ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, dotycząca ubezpieczeń obowiązkowych. Zawiera ona wszystkie istotne informacje dotyczące zasad zawierania umów OC oraz ich rozwiązywania.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC jest możliwe zawsze, gdy właściciel samochodu chce zmienić ubezpieczyciela. Zmiana ta najczęściej jest dokonywana ze względu na konkurencyjne ceny za polisy OC, które to są oferowane przez inne ubezpieczalnie.

Każdy właściciel pojazdu który to zdecyduje się na wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC powinien to zrobić u ubezpieczyciela najpóźniej na dzień przed końcem jej obowiązywania. Ponadto jednocześnie powinien wykupić polisę w innym towarzystwie. Czynność tą może on dokonać także wcześniej, podając nowemu ubezpieczycielowi termin rozpoczęcia trwania umowy.

Złożenie wypowiedzenia OC jest niezwykle istotne, bowiem pozwala ono uniknąć tak zwanego zjawiska dublowania polisy. Jeśli rezygnacja OC nie zostanie złożona w odpowiednim czasie, to wówczas polisa się automatyczne odnowi na warunkach ustalonych przez dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli zdecydowaliśmy się na zmianę ubezpieczyciela, przy nawiązywaniu nowej umowy, możemy poprosić o przygotowanie dla nas wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. A następnie wysłania pisma do dotychczasowego ubezpieczyciela.

Jak wypowiedzieć automatycznie wznowioną umowę OC?

Często się zdarza, że właściciel pojazdu zdecydował się na wykupienie polisy u innego ubezpieczyciela. A jednocześnie zapomniał o złożeniu stosownej rezygnacji w poprzednim towarzystwie ubezpieczeniowym. W takiej niekomfortowej sytuacji umowa przedłuża się automatycznie. Wówczas, aby nie płacić za dwie polisy OC należy czym prędzej złożyć wypowiedzenie umowy, która się automatycznie przedłużyła. Co prawda rezygnację można złożyć w każdej chwili. Ale jeśli umowa się już wznowiła, to trzeba zawsze liczyć się z koniecznością uregulowania części składki, proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Jak wypowiedzieć dotychczasową umowę OC?

Warto pamiętać o tym, że wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC powinno się zawsze złożyć na piśmie, w określonym przepisami terminie. Dziś w internecie można z łatwością znaleźć gotowy formularz wypowiedzenia umowy OC w każdej ubezpieczalni. Można też stworzyć dokument własnoręczny. Osoby korzystające z polisy całorocznej powinny zawsze złożyć wypowiedzenie OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania umowy. Dokument powinien być zawsze podpisany własnoręcznie przez wszystkich właścicieli danego samochodu.

Sporządzony dokument musi zawsze zawierać informacje takie jak:

– dane osobowe, a więc imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL
– nazwę oraz adres towarzystwa ubezpieczeniowego
– numer polisy, która jest wypowiadana
– dane pojazdu samochodu
– przyczynę wypowiedzenia umowy, warto tutaj przytoczyć podstawę prawną.

Jak dostarczyć wypowiedzenie do ubezpieczyciela?

Wypełniony formularz informujący o wypowiedzeniu umowy OC można dostarczyć do danego ubezpieczyciela na kilka sposobów. Można to zrobić:

– za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej
– za pośrednictwem poczty, wysyłając najlepiej list polecony lub inną rejestrowaną przesyłkę
– przez agenta, który to zajmuje się sprzedażą polis ubezpieczeniowych danego towarzystwa ubezpieczeniowego
– osobiście – w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego
– za pomocą maila – wysyłając na wskazany adres e-mail stosowaną wiadomość oraz skan wypowiedzenia

Sprzedaż samochodu a wypowiedzenie umowy OC

Warto wiedzieć o tym, że nabywca kupuje używany samochód zawsze z ważną polisą OC. Zgodnie z prawem może on skorzystać z dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej lub zrezygnować z polisy sprzedającego i wykupić nową u innego ubezpieczyciela. Nie ma takiej możliwości, aby poprzedni właściciel pojazdu samochodowego bez zgody kupującego wypowiedział po sprzedaży auta dotychczasowe OC.

Zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dniem nabycia pojazdu wszystkie prawa oraz obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na kupującego. Może on zatem korzystać z umowy którą zawarł zbywca pojazdu nawet gdy na polisie znajduje się jego nazwisko. To od kupującego zawsze zależy, czy będzie korzystał z polisy wcześniejszego właściciela pojazdu samochodowego.

Do obowiązków osoby sprzedającej samochód należy zawsze przekazanie nabywcy posiadanej umowy OC oraz poinformowanie ubezpieczyciela w terminie czternastu dni od przeniesienia własności o tym, że sprzedał pojazd. Wówczas musi on podać dane nowego nabywcy pojazdu.

Osoba która dokonała zakupu używanego samochodu może także, choć nie obowiązkowo skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu przeliczenia dotychczasowej składki i dostosowania jej do posiadanych przez nią zwyżek czy też zniżek. W sytuacji kiedy to ubezpieczyciel zażąda dużej dopłaty, warto zastanowić się nad wypowiedzeniem umowy i zmianą ubezpieczyciela.

Osoba sprzedająca pojazd może odzyskać pieniądze za niewykorzystane ubezpieczenie tylko wówczas, gdy kupujący zgodzi się dobrowolnie że nie będzie korzystał z tej polisy. Zgoda taka musi być zawsze złożona w formie pisemnej. Wówczas to nabywca jest zobowiązany do wypowiedzenia OC sprzedającego, a on w ciągu 14 dni otrzyma zwrot składki od ubezpieczyciela.

Czytaj również

1 Comment
  1. Lepiej zrobić to odpowiednie wcześniej, bo później będą wysyłać nam pisma że umowa została automatycznie przedłużona z prośbą o wpłatę pieniędzy na konto. Ale jeśli wyrobiliśmy się w czasie i nasz nowy ubezpieczyciel wysłał wypowiedzenie, to nie ma się czym przejmować.

    (5/5)

Oceń: