Ubezpieczenie kredytu

- o czym warto wiedzieć?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

2 udostępnij na FB

Ubezpieczenie kredytu ma na celu zabezpieczenie jego spłaty. Zdarza się, że jest jednym z wymogów stawianych przez bank przy udzielaniu kredytu. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy kredytach hipotecznych. Czy warto nabywać takie ubezpieczenie w przypadku kredytu gotówkowego?

Wiadomo że ubezpieczenie kredytu będzie miało największy sens wtedy, gdy staramy się o większą kwotę kredytu i planujemy go spłacać przez dłuższy okres czasu. Bardzo dużo osób bierze kredyty na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, nie zdając sobie sprawy jak wiele rzeczy może wydarzyć się przez taki długi okres czasu. Ubezpieczenie na wypadek choroby, utraty pracy czy na wypadek śmierci, może nas ochronić w przypadku wielu zdarzeń losowych, które mogą mieć miejsce w trakcie spłacania kredytu.

Kredyt z ubezpieczeniem – dobrowolny lub obowiązkowy?

Ten rodzaj zobowiązania finansowego zwykle nie wiąże się z obowiązkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Są jednak banki, które wymagają tego od kredytobiorców. Mają one na celu głównie dbałość o własne interesy. Co więcej, ubezpieczenie to może być korzystne dla każdej ze stron podpisującej umowę o kredyt gotówkowy. Po pierwsze zabezpiecza ono bank przed utratą płynności finansowej, po drugie okazuje się pomocne w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalszą spłatę rat kredytowych po stronie kredytobiorcy.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Kredytobiorca może podpisać umowę ubezpieczenia na wypadek:
– śmierci
– choroby
– trwałego inwalidztwa
– utraty pracy
– niezdolności do pracy

Każda z wyżej wymienionych okoliczności może spowodować problemy z regulowaniem zobowiązań kredytowych, a tym samym coraz większe zadłużenie. Aby mogła nastąpić wypłata ubezpieczenia, muszą zostać spełnione określone warunki. Zwykle są one dokładnie określone w umowie ubezpieczeniowej. Tak więc nie każda choroba niesie ze sobą szansę na uzyskanie wsparcia ze strony ubezpieczyciela. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku utraty pracy. Zwykle liczy się jej przyczyna i to, która strona rozwiązała umowę.

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu

A jak wygląda sytuacja ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci? Takie ubezpieczenie można wykupić nie tylko w przypadku kredytów hipotecznych, ale również konsumpcyjnych. Dzięki takiemu ubezpieczeniu, w sytuacji jeśli dojdzie do śmierci kredytobiorcy, to ubezpieczyciel spłaca pozostałą część kredytu wraz z ewentualnymi odsetkami. Jako najbliższa rodziny kredytobiorcy nie musimy martwić się o spłatę kredytu który pozostał do spłaty, ponieważ to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek jego spłaty. Bank lub rodzina osoby która posiadała zasięgnięty kredyt, powinna w jak najszybszym czasie wystosować specjalny wniosek do ubezpieczyciela wraz z dodatkowymi dokumentami jak np. akt zgonu.

Gdy bank stawia warunki

Zdarza się, że bank stara się nakłonić kredytobiorców do podpisania umowy ubezpieczeniowej, stosując niższe oprocentowanie lub mniejszą marżę kredytu dla posiadaczy ubezpieczeń. Wówczas druga strona powinna dokładnie przekalkulować opłacalność takiego rozwiązania. Inną sytuacją jest zbyt niski wkład własny osoby starającej się o pomoc finansową. To właśnie wkład własny jest zabezpieczeniem. Gdy go nie ma lub jest za mały, bank bierze na siebie większe ryzyko. Wówczas zastosuje wysokie oprocentowania, zażąda poręczyciela albo ubezpieczenia.

Czytaj również

2 Comments
  1. Jeśli mowa o kredytach hipotecznych to nie są one obowiązkowe. Możemy z takiego ubezpieczenia skorzystać ale.. nie musimy! Oczywiście trzeba to porządnie przemyśleć, bo wiadomo że taki kredyt spłacamy bardzo długo i przez ten czas wiele może się wydarzyć.Jak zaczynamy spłacać kredyt to mamy po 30 lat, a jak kończymy to 60 czy 65 lat. Warto to wziąć pod uwagę, tym bardziej jeśli zamierzamy spłacić szybciej zobowiązanie kredytowe.

    (4/5)
  2. Przeważnie bank daje do wyboru ubezpieczenie od choroby/utraty pracy i osobne od ubezpieczenie od śmieci. Jeśli to kredyt hipoteczny na dłuższy okres, to moim zdaniem warto skorzystać z obu opcji. Może uda nam się spłacić kredyt szybciej, wtedy nie będziemy musieli spłacać dalszego ubezpieczenia.

    (5/5)

Oceń: