Możesz już sprawdzić czy jesteś zwolniony ze składek ZUS

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Każdy przedsiębiorca który składał wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, może już sprawdzić czy ZUS rozpatrzył jego wniosek. Chodzi o wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.

Przypomnijmy że z 1 kwietnia 2020 roku, w związku z panująca w Polsce epidemią koronanawirusa, wprowadzono wsparcie dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS. Za okres 3 miesięcy: marca, kwietnia i maja 2020.

Status wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

status wniosku o zwolnienie z ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która posiada indywidualne konto na PUE ZUS, może teraz na bieżąco sprawdzić status wniosku.

Wystarczy w tym celu zalogować się na konto w ZUS. A następnie przejść do zakładki “Płatnik”. Znajdziemy ją w prawym górnym rogu. Następnie przechodzimy do znajdującej się lewej strony ekranu zakładki “Dokumenty i wiadomości”. Wybieramy z niej “Tarcza antykryzysowa – wnioski”. Tu na bieżąco można obserwować jaki status posiada, złożony przez nas wniosek o zwolnienie ze składek ZUS.

Nowa funkcjonalność w panelu PUE ZUS pojawiła się 31 maja 2020 roku. Dostępna jest na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ.

Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie z opłacenia 100% należności składek ZUS dotyczy określonych płatników. Tych, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. Ponadto nie skorzystali z możliwości zawieszenia lub zamknięcia działalności po tym okresie. Pełnym zwolnieniem ze składek ZUS objęte są osoby prowadzące 1-osobową działalność gospodarczą. Oraz firmy zatrudniające do 9 osób. W miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składki, przychód z działalności nie może być wyższy niż 15 681 zł netto. Stanowi to 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS mogą uzyskać również firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób. W odróżnieniu jednak od zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających od 1 do 9 osób) i osób prowadzących jedno osobową działalność gospodarczą, zwolnienie ze składek ZUS w przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, będzie obejmowało 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności. Z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS można składać do 30 czerwca 2020 roku.

Czytaj również

1 Comment
  1. U mnie wszystko przeszło pozytywnie. Za marzec nie składałem wniosku o umorzenie, za kwiecień i maj dostałem pozytywne odpowiedzi że zostałem zwolniony ze składek ZUS.

    (5/5)

Oceń: