Zwolnienie z opłacania ZUS również dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jedną z wprowadzonych zmian w ustawie o Tarczy Antykryzysowej jest zwolnienie ze składek ZUS dla szerszej grupy firm. Zmiany znalazły się w podpisanej przez prezydenta ustawie z 17 kwietnia 2020 roku. Mówi ona o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jedna z większych zmian w Tarczy Antykryzysowej dotyczy zwolnień ze składek ZUS dla małych firm. Do tej pory mogły z niej skorzystać osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy. Zatrudniający nie więcej jak 9 osób. Nowa wersja ustawy wprowadza zwolnienia ze składek ZUS. Również dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób.

Zwolnienie z ZUS dla szerszego grona firm

Wprowadzone 17 kwietnia 2020 roku zmiany w ustawie o Tarczy Antykryzysowej, dają możliwość zwolnienia ze składek ZUS również dla:

  • firm zatrudniających od 10 do 49 osób
  • płatników będących spółdzielnią socjalną

W odróżnieniu jednak od zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających od 1 do 9 osób) i osób prowadzących jedno osobową działalność gospodarczą, zwolnienie ze składek ZUS w przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Będzie obejmowało 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności. Z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zwolnienie to będzie przysługiwało tym firmom, które spełnią poniższe warunki:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczenia wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i które na dzień 31 marca 2020 r. zgłosiły do ubezpieczenia wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i które na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczenia wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie będą wliczani pracownicy młodociani.

W przypadku spółdzielni socjalnych, płatnik będzie mógł zostać całkowicie zwolniony z obowiązku opłacania składek. Za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. Pod warunkiem że był zgłoszony jako płatnik składek w ZUS. Przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Ważne! W przypadku firm zatrudniających od 1 do 49 osób oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienie z ZUS będzie można również uzyskać za miesiąc marzec.. Nawet jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Czytaj również

Oceń: