Masz firmę w branży kreatywnej? Przeczytaj czym jest program „Kreatywna Europa”

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

To już potwierdzone – polskie banki dołączają do programu „Kreatywna Europa”. Jako pierwszy – Alior Bank. To szansa na rozwój małym i średnim firmom z sektorów kultury i kreatywnych.

Kreatywna Europa – pomoc dla firm branży kreatywnej

Nowa inicjatywa Unii jest skierowana do małych i średnich firm. Z obszaru – design, architektura, produkcja audiowizualna, muzyką, tłumaczeniami czy nawet organizacja festiwali.

W jednym z opublikowanych przez ustawodawcę raportów czytamy, że branże kreatywne borykają się z problemami w dostępie do finansowania swojej bieżącej działalności. Parlamentarzyści wskazują na fakt, że firmy z tego sektora nie posiadają wymaganych przez banki zabezpieczeń. W postaci nieruchomości, pojazdów mechanicznych czy linii produkcyjnych. Dużym problemem jest również brak doświadczenia pośredników finansowych w wycenie działalności przedsiębiorstw.

Wsparcia z gwarancją „Kreatywna Europa” będą udzielać jedynie banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Łączna wartość oferowanych kredytów, zabezpieczonych gwarancjami może wynieść nawet 525 mln zł.

Anshar Studios jako pierwsze

Pierwszym klientem w Polsce, który zdecydował się na skorzystanie z kredytu z gwarancją jest Anshar Studios, firma zajmująca się technologią cyfrową. Oferta Alior Banku w porozumieniu z BGK umożliwia znacznie obniżyć koszty obsługi kredytu. Do tej pory tak korzystne warunki kredytu mogły uzyskać jedynie duże firmy i korporacje.

Szacuje się, że z podobnych kredytów w Polsce skorzysta nawet trzy tysiące firm. Jest to szansa na rozwój branży, w której obecnie pracuje 300 tysięcy osób. Gwarancja „Kreatywna Europa” to przykład skutecznej współpracy BGK, EFI i sektora bankowego.

Czytaj również

Oceń: