Kasy fiskalne online

– czy czeka nas rewolucja na rynku kas fiskalnych?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB
wymiana kas fiskalnych na Kasy fiskalne online

W najbliższym czasie niektórych przedsiębiorców mogą dosięgnąć prawdziwie rewolucyjne zmiany – wiadomo już, że zgodnie z nowym rozporządzaniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów niektóre branże z najbliższym czasie objęte zostaną obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online – kogo dotyczyć będą nowe przepisy oraz jak te regulacje będą wyglądać w praktyce?

Kasy fiskalne przez internet – dlaczego właśnie taki pomysł Ministerstwa?

Kwestia wprowadzania kas fiskalnych online ma na celu przede wszystkim uszczelnienie i skuteczną walkę z lukami, jeżeli chodzi o podatek VAT, stąd pierwszymi branżami, które objęte zostaną obowiązkiem ich posiadania, będą przede wszystkim stacje paliw, lokale gastronomiczne, gabinety kosmetyczne, jak i fryzjerskie, zakłady oferujące usługi motoryzacyjne oraz wulkanizacyjne, a także kluby fitness. Chodzi przede wszystkim o to, aby poprawić sytuację w tych gałęziach działalności gospodarczej, w których do nieprawidłowości dochodzi najczęściej. Ostateczna lista typów działalności, które zostaną objęte tym nakazem, może jednak zostać jeszcze rozszerzona.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, kasy fiskalne online mają być obowiązkowe, w wymienionych wcześniej gałęziach gospodarski od stycznia 2019 roku (pierwotnie mówiono nawet o styczniu 2018).

Jako inne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem kas fiskalnych online podawane są jeszcze dwie ważne kwestie. Jedną z nich jest zapewnienie konsumentom możliwie jak najszerszego dostępu do pieniądza elektronicznego, jak i paragonów elektronicznych oraz jak najszybsze wycofanie z rynku przestarzałych urządzeń, które uniemożliwiają ich skuteczne kontrolowanie.

Wymiana kas fiskalnych, a związane z tym koszty

Ważną informacją jest to, że koszt wymiany takich kas będzie w pewnym stopniu refundowany, zgodnie z zapowiedziami kwota refundacji mogłaby wynosić maksymalnie nawet 1 000 zł, jednocześnie jednak wydłużony ma zostać czas zwrotu odliczonych przez podatnika kosztów lub zwróconych mu kwot, w przypadku, chociażby zakończenia prowadzenia działalności czy naruszenia warunków związanych ze skorzystaniem z ulgi na zakup kasy. Obecnie okres ten wynosi 3 lata, po zmianach będą to jednak już 4 lata.

Kasy Fiskalne – Co się zmieni w praktyce?

Kasy fiskalne online to przede wszystkim możliwość lepszej kontroli przedsiębiorców. Nowe kasy mają być skonstruowane tak, aby w sposób zautomatyzowany, zapewniać bezpośredni przesył informacji z urządzenia do Centralnego Repozytorium Kas. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby istniała realna możliwość gromadzenia informacji o każdej sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas rejestrujących, oczywiście bez informacji na temat konsumentów. Taki przesył odbywać się będzie w sposób ciągły za pośrednictwem sieci teleinformatycznej – dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, co ma umożliwiać skuteczne działania mające na celu przeciwdziałaniu zjawisku szarej strefy poprzez dokonywanie odpowiednich analiz, które służyć będą oszacowaniu prawdopodobieństwa związanego z tym, że dany podatnik nie ewidencjonuje całości swojej sprzedaży.

Inne istotne zmiany

Bardzo ważną zmianą jest również skrócenie ważności potwierdzeń dla aktualnie wykorzystywanych kas: jeżeli chodzi o kasy z kopią elektroniczną, będzie to 31. 12. 2022 roku, z kole dla kas z kopią papierową 31. 12. 2019 roku. Tego typu zmiana ma prowadzić do systematycznego i rozłożonego w czasie procesu zastępowania przestarzałych i często łatwych w manipulacji kas rejestrujących, na urządzenia nowego typu.

Mimo że jeszcze nie wszystkie szczegóły zostały dokładanie określone, to z pewnością można założyć, że kasy fiskalne online staną się faktem, prowadząc jednocześnie do unowocześnienia obrotu gospodarczego, co powinno przynieść korzyści nie tylko Ministerstwu Finansów, ale również konsumentom.

Czytaj również

Oceń:*