Bank Milenium przejął Euro Bank.

Co to oznacza dla ponad miliona klientów?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Kolejna zmiana w bankowości. Bank Milenium sfinalizował przejęcie Euro Banku. Docelowo przejęta marka ma zniknąć z rynku jeszcze w tym roku. Zostały już podjęte pierwsze kroki prowadzące do fuzji obu instytucji finansowych. Jaki będzie to miało wpływ na prowadzone rachunki ponad 1,4 miliona klientów?

Kiedy Banki zdecydowały się na fuzję?

Przypominamy, że już 31 maja roku 2019 Euro Bank zmienił właściciela i dołączył do Grupy Banku Milenium. Na przeprowadzenie transakcji udzielili zgody Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kupno 99,8% akcji Euro Banku kosztowało prawie 2 mld złotych, tym samym Bank Milenium zobowiązał się spłacić zobowiązania finansowe wobec poprzedniego właściciela Euro Banku, które wynoszą około 3,8 mld złotych.

Od 1 października bieżącego roku stroną wszystkich zawartych przez Euro Bank stanie się Bank Milenium. Zmiana nastąpi w pełni automatycznie i nie wymaga od klientów żadnych dodatkowych formalności.

Co z zawartymi umowami i rachunkami?

Zawarte umowy z Euro Bankiem nie ulegną zmianie. Jedynie będzie konieczne podpisanie umowy z Bankiem Milenium dotyczącej korzystania z bankowości elektronicznej. Nie wymaga to wizyty w placówce. Klienci będą mogli zawrzeć umowę po zalogowaniu do obecnej strony internetowej banku.

Docelowo marka Euro Bank zniknie z rynku 11 listopada roku 2019. Budzi to niemałe obawy wśród klientów. Bank Milenium uspokaja. Wszystkie zawarte umowy nie ulegną zmianie, a oszczędności i newralgiczne dane są w pełni bezpieczne. Połączenie banków nie wymaga od klientów żadnych przygotowywań, wszystko nastąpi automatycznie.

Połączenie umocni pozycję Banku Milenium na rynku. Znacznie zwiększy się zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności Banku w mniejszych miastach. Bank Milenium zapewnia, że będą działali, mając na celu spełnienie potrzeb klientów.

Czytaj również

Oceń: