Upadłość konsumencka

- kiedy warto przeprowadzić upadłość?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

0 udostępnij na FB
Upadłość Konsumencka - Kiedy warto przeprowadzić upadłość?

Dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia i nie są w stanie spłacić wierzycieli, ustawodawcy przewidzieli sposób na wyjście z pułapki finansowej. Tak zwana upadłość konsumencka pozwala dłużnikom na rozwiązanie kwestii niewypłacalności. Dzięki temu, długi nie będą ciągnąć się za danym konsumentem przez całe życie.

Niemniej jednak, jest to skomplikowana i trudna procedura prawna, do której nie wszyscy się kwalifikują. Warto więc przyjrzeć się bliżej, na czym ona polega, kiedy warto ją zastosować i jakie wiążą się z nią konsekwencje.

Czym jest upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej opiera się na przepisach z ustawy o prawie upadłościowym. Pozwala ona na oddłużenie osoby fizycznej, która nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań i spłacić należności swoim wierzycielom. Wbrew popularnej opinii, upadłość uwzględnia uregulowanie długów na tyle, na ile pozwala na to sytuacja majątkowa dłużnika.

Zanim dojdzie do upadłości, trzeba przejść przez proces, który odbywa się po wyroku sądu. O upadłość mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej od co najmniej roku. Warto wiedzieć, że proces upadłościowy nie dotyczy alimentów i odszkodowań za tzw. szkody osobowe, kar grzywny lub zobowiązań nie ujawnionych we wniosku. Całość może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Podczas procedury, w życie wprowadzany jest plan spłaty wierzycieli na miarę możliwości dłużnika. Po jego zakończeniu, niespłacone zobowiązania zostają anulowane, a wnioskodawca zaczyna dalsze życie z czystą kartą.

Kiedy warto przeprowadzić upadłość?

Warto rozważyć ubieganie się o upadłość, gdy dłużnik nie rokuje szansy na spłatę zobowiązań, a jego zadłużenie wciąż narasta, np. z uwagi na naliczane odsetki i kary. Zdarza się, że z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, np. długotrwałe bezrobocie, problemy zdrowotne, utratę możliwości wykonywania dobrze płatnej pracy, katastrofę lub śmierć członka rodziny, dany obywatel mimo podejmowanych prób nie jest w stanie rozwiązać kwestii zadłużenia. Upadłość konsumencka pozwala wtedy uregulować zobowiązania w miarę możliwości, bez obciążania się na resztę życia.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

O upadłość konsumencką dłużnik musi ubiegać się w sądzie. Aby skorzystać z tej procedury prawnej, trzeba złożyć wniosek, w którym dokładnie opisuje się historię swoich zobowiązań oraz ich regulowania, oraz tłumaczy, dlaczego ich spłata jest niemożliwa. Kluczową kwestię stanowi właściwe umotywowanie wniosku. Należy więc wskazać okoliczności, które doprowadziły do powstania spirali zadłużenia i wytłumaczyć, dlaczego zaistniała sytuacja nie powstała z winy dłużnika.

Trzeba pamiętać, że celem ustawy upadłościowej jest pomoc ludziom, którzy znaleźli się w tarapatach finansowych z uwagi na okoliczności zewnętrzne, a nie umożliwienie uniknięcia odpowiedzialności za lekkomyślne decyzje. Warto więc skorzystać przy tym z pomocy prawnika, gdyż poruszenie wszystkich istotnych kwestii we wniosku znacznie zwiększa szansę na jego pomyślne rozpatrzenie przez sąd.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość?

Zdarza się, że wniosek upadłościowy zostaje odrzucony przez sąd, tym samym uniemożliwiając przeprowadzenie upadłości. W jakiej sytuacji może do tego dojść? Sąd nie przyjmie wniosku, jeśli uzna, że sytuacja nie jest beznadziejna, a całkowita spłata zobowiązań stanowi realną perspektywę.

Ponadto, odrzuca się petycję dłużnika, który utrudnia działania wierzycieli, próbując np. ukrywać elementy majątku, wybaczając swoim dłużnikom, rezygnując z pracy lub dochodowej działalności, albo oszukując i fałszując czy przemilczając fakty. Do upadłości nie dochodzi także, gdy sąd uzna, że do zadłużenia doszło z winy dłużnika, który nie wywiązał się z obowiązków i wykazał tzw. „rażące niedbalstwo”. Pod uwagę bierze się tu niegospodarność, zaciąganie długów bez perspektywy ich spłaty, lub naruszanie norm społecznych.

Jakie są konsekwencje upadłości?

Dzięki tej procedurze dochodzi do całkowitego oddłużenia osoby fizycznej, a istniejące zobowiązania zostają anulowane. Sąd planuje program spłacenia wierzycieli z istniejącego majątku dłużnika, trzeba więc liczyć się z całkowitą jego utratą. Na szczęście bierze się pod uwagę sytuację mieszkaniową wnioskodawcy, ale jego nieruchomość wchodzi do masy upadłościowej. Zwykle więc osoba w procedurze upadłościowej traci mieszkanie i musi wynajmować dla siebie lokal na wolnym rynku za przewidzianą przez sąd kwotę.

Przepisy prawne nakazują wpisanie osoby przechodzącej procedurę upadłościową do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i obwieszczenie procesu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wykreślenia wpisu dochodzi po skutecznym oddłużeniu, lub po upływie 10 lat od momentu wpisu. Chodzi tu głównie o uprzedzenie wierzycieli lub potencjalnych kontrahentów, ale obecność w rejestrze bywa nieprzyjemna dla dłużnika.

Co dalej po upadłości?

Po akceptacji wniosku upadłościowego przez sąd, odpowiednia informacja zostaje przesłana do wierzycieli, Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS, pracodawcy i banków. Osoba w upadłości traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, który przechodzi pod nadzór syndyka. Elementy majątku zostają spieniężone i wykorzystane do spłacenie wierzycieli. Ten proces trwa maksymalnie 3 lata, w zależności od stanu finansowego dłużnika.

Po rozpoczęciu upadłości umarza się procesy sądowe w toku oraz czynności wykonywane przez komorników w związku z zadłużeniem. Po zakończeniu procedury dochodzi do kompletnego oddłużenia wnioskodawcy. Warto wiedzieć, że kolejny wniosek o upadłość można zgłosić dopiero po 10 latach.

Upadłość konsumencka to sposób dla niewypłacalnych dłużników na rozwiązanie kwestii niespłacalnego zadłużenia. Zanim jednak zgłosi się wniosek upadłościowy, trzeba rozważyć jego konsekwencje i sprawdzić, czy dana osoba kwalifikuje się do oddłużenia.

Czytaj również

Oceń:*