Czy ogłoszenie upadłości spółki cywilnej jest możliwe?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Kiedy podejmujemy decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej, musimy odpowiednio wybrać jej formę. Spółka cywilna, jawna, akcyjna, z.o.o. – każda z nich funkcjonuje nieco inaczej. Inne będą również metody postępowania w przypadku wystąpienia problemów finansowych każdej z nich.

Czy i kiedy należy być gotowym na ogłoszenie upadłości?

To jasne, że rozkręcając biznes, nie chcesz myśleć o ewentualnej upadłości spółki cywilnej https://habza.com.pl/upadlosc-spolki-cywilnej-kiedy-warto-ja-oglosic/. Warto mieć jednak świadomość, że taka sytuacja może niestety przytrafić się każdemu przedsiębiorcy. Chociaż bardzo często stanowi ona wynik wieloletnich zaniedbań ze strony zarządu, do niewypłacalności może doprowadzić także globalny kryzys lub wypadek losowy. W ciągu ostatnich dwóch lat upadłość ogłosiło wiele firm, które nie poradziły sobie z reperkusjami pandemii. Osoby odpowiedzialne za prosperowanie spółki powinny działać tak, aby uchronić ją od problemów finansowych. Jednocześnie odpowiedzialni przedsiębiorcy zawsze powinni mieć w zanadrzu plan zarządzania kryzysowego. Dlatego decydując się na założenie spółki cywilnej, warto wiedzieć, jak wygląda jej zdolność upadłościowa.

Specyfika spółki cywilnej

Podstawowa różnica między spółką cywilną a innymi spółkami polega na tym, że spółka cywilna nie jest spółką handlową. Nie stanowi ona zatem odrębnego podmiotu prawnego, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku spółki jawnej. Spółka cywilna to jedynie rodzaj uproszczonej umowy między wspólnikami. Nie posiada ani osobowości, ani zdolności prawnej, a zatem nie można także wyodrębnić jej majątku. Co za tym idzie, nie posiada ona zdolności upadłościowej. Przebieg zakończenia działalności spółki określa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawie upadłościowym.

Przebieg procedury upadłości spółki cywilnej

Podobnie jak w przypadku podmiotów prawnych, takich jak spółki handlowe, nierentowność spółki cywilnej stwierdza się na podstawie osiągnięcia przez nią stanu niewypłacalności. Upadłość dotyczy zatem osób, które tworzą spółkę cywilną. Oznacza to, że upadłość spółki cywilnej mogą ogłosić jedynie jej wspólnicy, bowiem sama firma nie posiada zdolności upadłościowej.

Każdy ze wspólników musi złożyć stosowny wniosek w terminie 30 dni od stwierdzenia stanu niewypłacalności spółki cywilnej. Idąc dalej, każdego z nich obejmie odrębne postępowanie sądowe. Ich współpraca pozwoli uniknąć dalszych negatywnych konsekwencji, dodatkowych opłat i przedłużenia procedury.

We wniosku muszą znaleźć się dane identyfikacyjne wspólnika, adres ośrodka działalności oraz dodatkowe informacje, odnoszące się między innymi do podejmowanych systemów płatności. Po złożeniu pisma przez wszystkich wspólników, umowę między nimi uznaje się za rozwiązaną. Innymi słowy następuje upadłość spółki cywilnej, a jej funkcjonowanie na rynku kończy się. Należy wówczas uregulować zobowiązania finansowe wynikające z opodatkowania.

Jak uchronić się przed upadłością?

Upadłość spółki cywilnej lub innego rodzaju firmy to procedura, od której stroni każdy przedsiębiorca. Biznes zabezpieczysz najlepiej, nieustannie dbając o jego rozwój i interesy. Gdy znajdziesz się w problematycznej sytuacji finansowej, skontaktuj się z przedstawicielem Habza Finanse. Doświadczeni pracownicy firmy wytłumaczą ci procedury pozyskiwania kredytu, przedstawią możliwości restrukturyzacyjne oraz udzielą porad, których zastosowanie może wpłynąć na przyszłość twojej firmy.

Czytaj również

Oceń: