Świadczenia i zwolnienia dla branży branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej – Tarcza 5.0

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

15 października 2020 roku weszły w życie nowe przepisy w ramach Tarczy Antykryzysowej 5.0. Skorzystają na niej przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Tarcza 5.0 to przede wszystkim ukłon w stronę firm działających w branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Firmy, które bez wątpienia najbardziej zostały dotknięte skutkami epidemii koronawirusa Covid-19. Będą one mogły skorzystać ze świadczenia postojowego, dodatkowych świadczeń postojowych oraz zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Świadczenie postojowe Tarcza 5.0 – kto skorzysta?

To świadczenie, z którego będą mogli skorzystać agencje turystyczne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj przeważającej działalności to kod PKD 79.11.A i 79.90.A). Wysokość świadczenia wyniesie 2080 zł i będzie je można otrzymać maksymalnie trzy razy. W celu otrzymania świadczenia postojowego, należy złożyć wniosek RSP-DB. Należy w nim wskazać, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie.

Dodatkowe świadczenie postojowe w Tarczy 5.0

Z kolejnego, dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np. przewóz wycieczkowy i turystyczny, występowanie czy wystawianie sztuk teatralnych, operowych, baletowych lub cyrkowych. Dotyczy to również przedsiębiorców prowadzących pokoje zagadek, domy strachu, dyskoteki, salony gier elektronicznych, plaże czy jarmarki.

Warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego, jest otrzymanie przynajmniej jednego świadczenia postojowego. Można z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2080 zł albo 1300 zł). W celu otrzymania dodatkowego świadczenia należy złożyć wniosek RSP-DD.

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zwolnienie z opłacania składek do ZUS przysługiwało będzie przedsiębiorcom z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw (przeważająca działalność wg. kodu PKD). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Zwolnieniem będą objęte osoby, będące płatnikami składek przed 30 czerwca 2020 r., których przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który zostaje złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskany został w tym samym miesiącu w 2019 r.

Czytaj również

Oceń: