Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego spłaty

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Klientowi, który zaciąga kredyt w banku, często proponuje się dodatkowe produkty finansowe, starając się go zaopatrzyć w kompletny pakiet usług. Bardzo często z pożyczką związane są ubezpieczenia kredytowe. Czasami stanowią one wartościowe zabezpieczenie, a czasem – uciążliwy koszt. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej, na czym polega ta propozycja banków.

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Usługa ubezpieczenia kredytu ma na celu zabezpieczenie spłaty rat przez klienta w sytuacji nieprzewidzianych sytuacji losowych. W związku z tym, pożyczkę wiąże się z dodatkowym ubezpieczeniem od określonych okoliczności, które niekorzystnie wpłyną na zdolność finansową klienta. Wprawdzie ubezpieczenia kredytowe są dobrowolne w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, ale banki często uzależniają wysokość oprocentowania i kosztów dodatkowych oraz konieczność dostarczenia dodatkowych zabezpieczeń od skorzystania przez klientów z tej usługi finansowej. Warunki kredytowania zależą w dużej mierze od wysokości wkładu własnego osoby, która decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Rodzaje ubezpieczeń kredytów

W sytuacji, gdy kredyt zabezpiecza się wpisem hipotecznym, banki często wymagają tzw. ubezpieczenia pomostowego, które obowiązuje do momentu pojawienia się w księdze wieczystej nieruchomości wpisu zabezpieczającego należność na hipotece.

W przypadku kredytu hipotecznego banki wymagają także ubezpieczenia danej nieruchomości od zniszczeń, zalań czy pożarów. Teoretycznie jest ono dobrowolne, ale w praktyce klient może tylko przyjąć lub odrzucić ofertę banku uwzględniającą takie ubezpieczenie. Niemniej jednak, można wtedy wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową na rynku.

W praktyce banki często życzą sobie ubezpieczenia na życie od klientów. To dla nich kluczowe zabezpieczenie, gdyż w razie śmierci kredytobiorcy to ubezpieczyciel spłaca wtedy pozostałą należność. Jeśli spłata zadłużenia przebiega bezproblemowo, bank często pozwala na rezygnację z ubezpieczenia na życie lub na obniżenie jego kwoty.

Ubezpieczenie od utraty pracy pozwala na to, aby to ubezpieczyciel płacił raty, podczas gdy klient szuka nowego miejsca zatrudnienia. Niemniej jednak, zadziała ono tylko wtedy, gdy do zwolnienia doszło bez winy ubezpieczonego, np. dyscyplinarki.

Ubezpieczenia kredytu od następstw nieszczęśliwych wypadków, trwałego kalectwa lub uszczerbku na zdrowiu, przewlekłej choroby, albo okresowej niezdolności do pracy pozwoli na zabezpieczenie należności w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie prowadzić działalności zarobkowej z uwagi na stan zdrowia.

Czy można zrezygnować z kredytu w trakcie jego spłaty?

Ubezpieczenie kredytu jest usługą, z której można w każdej chwili zrezygnować. Niemniej jednak, często wiąże się to ze zmianą warunków kredytowania, gdyż banki zwykle podnoszą odsetki od pożyczki, która staje się tym samym bardziej dla nich ryzykowna. Z drugiej strony, rezygnacja pozwala na odzyskanie części kosztów poniesionych przez klienta. Zanim więc zdecyduje się na takie rozwiązanie, warto sobie dokładnie przeliczyć jego opłacalność.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie zrywa się z tym podmiotem, z którym go zawierano. Jeśli więc umowę ubezpieczenia zawarto za pośrednictwem banku, tam właśnie trzeba kierować podanie. Niemniej jednak, jeśli umowę podpisano z przedstawicielem ubezpieczyciela lub w sklepie, to u nich należy załatwiać rozwiązanie oferty.

W celu rezygnacji z ubezpieczenia klient musi złożyć odpowiednią dyspozycję na piśmie w instytucji, z którą zawierał umowę. Po odstąpieniu od ubezpieczenia, wypowiadający otrzyma zwrot kosztów ubezpieczenia w okresie, który określono w warunkach jego polisy. Najczęściej trwa to 2 tygodnie do 2 miesięcy.

Konsekwencje rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

Trzeba pamiętać, że rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej niesie ze sobą określone następstwa. Wprawdzie klient otrzyma niewykorzystane środki finansowe ze swojej polisy, ale za to jego kredyt stanie się dla banku bardziej ryzykowny. Co za tym idzie, bank może podnieść odsetki od kredytu, lub zażądać od pożyczkobiorcy dodatkowego zabezpieczenia. Dlatego rezygnacja z ubezpieczenia nie zawsze się opłaca. Warto przestudiować dokładnie warunki umowy kredytowej, zanim zdecyduje się na rozwiązanie ubezpieczenia pożyczki, zwłaszcza w przypadku, gdy spłacany jest kredyt hipoteczny.

Kolejną konsekwencję wypowiedzenia ubezpieczenia stanowi utrata ochrony zapewnianej przez polisę. W nieszczęśliwej sytuacji losowej, gdy klient nie będzie w stanie spłacać rat z uwagi na utratę pracy lub pogorszenie stanu zdrowia, może to doprowadzić do problemów finansowych i spotkania z komornikiem. Jeśli pożyczkobiorca zrezygnuje z polisy na życie, w przypadku jego śmierci to bliscy będą musieli spłacać jego kredyt zamiast ubezpieczyciela.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego spłaty

Ubezpieczenie kredytu stanowi dodatkowy koszt pożyczki, ale zapewnia klientowi zabezpieczenie finansowe na wypadek kłopotów ze spłatą kredytu. Warto więc wybrać sobie najkorzystniejszą polisę, a w przypadku jej wypowiedzenia – przeanalizować jej konsekwencje finansowe, gdyż rozwiązanie umowy nie zawsze się opłaci. W przypadku niedużych pożyczek na krótkie terminy można rozważyć rezygnację z ubezpieczenia, natomiast przy kredycie hipotecznym lub gotówkowym na długi termin – lepiej dwa razy się zastanowić nad ewentualnymi skutkami takiej decyzji.

Czytaj również

1 Comment
  1. Na pewno rezygnacja z takiego ubezpieczenia pociągnie za sobą zwiększenie raty kredytowej przez bank. Banki są dobrze zabezpieczone ja wypadek takich sytuacji, więc nie zawsze rezygnacja z ubezpieczenia kredytu hipotecznego będzie dla nas opłacalna.

    (4/5)

Oceń: