Kredyty Bankowe | Pożyczki Pozabankowe | Kredyty bez BIK | Chwilówki | Pożyczki na raty | Kredyty Firmowe

Pożyczka dla cudzoziemca

Czy osoba posiadająca status cudzoziemca, a więc pochodząca np. z Ukrainy, może na terenie naszego kraju zaciągnąć kredyt w banku lub wziąć pożyczkę przez internet?

Nie trudno zauważyć, że w naszym kraju przybywa cudzoziemców. Najczęściej są to osoby pochodzące z Ukrainy które przyjechały do Polski, w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych i znalezieniu tutaj pracy. Czy cudzoziemcy mogą liczyć na uzyskanie pożyczki lub kredytu na terenie naszego kraju?

Uzyskanie pożyczki lub kredytu za pośrednictwem krajowych firm pożyczkowych, wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Jeden z nich mówi o tym, że osoba która składa wniosek o pożyczkę lub kredyt, musi posiadać Polskie obywatelstwo. Rozwijając dokładniej – pożyczkę może otrzymać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety, bez posiadania polskiego obywatelstwa, osoba posiadająca status cudzoziemca, nie będzie mogła uzyskać pożyczki na terenie Polski. Bardzo często do uzyskania pożyczki jest również wymagane posiadanie aktywnego konta bankowego, założonego w jednym z polskich banków. Bez posiadania takiego konta, nie będzie możliwe przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji klienta starającego się o uzyskanie pożyczki. Pewną alternatywą w takiej sytuacji mogą być jednak pożyczki z wykorzystaniem czeku Giro. Jednak do ich uzyskania również jest konieczne posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kogo uznaje się za osobę polskiego obywatelstwa?
wg. informacji pochodzących z art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim

– cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terenie Polski przynajmniej od 3 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, bądź też na podstawie prawa stałego pobytu, posiadając w Polsce stałe źródło dochodu oraz prawny tytuł do zajmowania lokalu mieszkalnego;
– cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terenie Polski przynajmniej od 2 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim, który został zawarty z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;
– cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terenie Polski przynajmniej od 2 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, które zostało uzyskane w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie wymienione warunki: posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu, jak również tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
– cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski przynajmniej od roku na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, które zostało uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

W banku łatwiej o kredyt. Według naszych informacji, w banku będziemy mieli znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu, jeżeli posiadamy zagraniczne obywatelstwo. Tutaj warunkiem będzie jednak posiadanie karty stałego pobytu. Karta stałego pobytu wydawana jest wtedy, gdy osoba posiadająca status cudzoziemca otrzymała zezwolenie na osiedlenie się, natomiast karta pobytu tymczasowego wydawana jest w momencie gdy cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na czasowe zamieszkanie. Karta pobytu jest potwierdzeniem tożsamości osoby będącej cudzoziemcem, oraz tego że przebywa ona na terenie Polski całkowicie legalnie. Taka karta jest wydawana jednak na okres nie dłuższy jak 3 miesiące. Dodatkowym dokumentem który będzie wymagany od cudzoziemca do uzyskania kredytu w banku będzie również zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*