Odwrócona hipoteka

- na czym to polega?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Odwrócony kredyt hipoteczny (zgodnie z samą nazwą) stanowi usługę odwrotną do tradycyjnego kredytu hipotecznego, zaciąganego na zakup nieruchomości. W takim przypadku, osoba zgłaszająca się do banku nie przychodzi tam z zamiarem pozyskania finansowego wsparcia na zakup nieruchomości. A wręcz przeciwnie, decyduje się na jej sprzedaż, za co w zamian otrzymuje comiesięcznie ustaloną w placówce ratę.

Odwrócona hipoteka błędnie przez wiele osób kojarzona jest z rentą dożywotnią. W rzeczywistości są to dwa różne pojęcia, różniące się między sobą w wielu dość istotnych kwestiach. Odwrócone hipoteka regulowana jest odpowiednimi przepisami, a dokładniej rzecz ujmując ustawą z dna 23 października 2014 roku. Nadzór nad prawidłowością działania oraz zgodnością z przepisami prawa odwróconego kredytu hipotecznego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Kto najbardziej skorzysta na odwróconej hipotece?

Niestety, w Polsce funkcjonuje mnóstwo starszych osób, którym że względu na bardzo skromnego emerytury niezwykle ciężko jest związać koniec z końcem. Dlatego też coraz częściej takie osoby, posiadając na własność dom bądź mieszkanie decydują się na skorzystanie z korzyści, jakie w ich przypadku daje odwrócona hipoteka. Dzięki skorzystaniu z takiej opcji, osoby te mają szansę na dodatkowe dochody. Co nie rzadko pozwala im na godne życie. Takie rozwiązanie może być również alternatywą dla osób zadłużonych, mających kłopoty finansowe spowodowane uzyskiwaniem niższych, niż do tej pory dochodów.

Z założenia beneficjentami odwróconej hipoteki mają być głównie starsze, samotne osoby. Które nie mają komu zostawić posiadanej nieruchomości, a także pozostawione są same sobie. Gdyż ze względu na brak najbliższej rodziny nie mają się do kogo zwrócić o pomoc finansową.

Nie oznacza to oczywiście, że i starsze małżeństwa w razie kryzysu finansowego i braku spadkobierców nie mogą skorzystać z takiego rozwiązania. W tym jednak przypadku, instytucja finansowa (najczęściej bank) prawo do zarządzania ich nieruchomością zyskuje dopiero po śmierci obojga małżonków.

Z takiego rozwiązania skorzystać mogą osoby posiadające następujące prawa do nieruchomości:

  • prawo własnościowe,
  • prawo współwłasnościowe,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Odwrócona hipoteka nie tylko daje możliwość starszym osobom pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego. To również gwarancja, że takie osoby będą mogły dożywotnio mieszkać w swoim domu czy mieszkaniu. Bez obaw, że pewnego dnia mogą go stracić (co niestety zdarza się przy tak zwanych rentach dożywotnich, którymi często zajmują się nie zawsze uczciwe prywatne instytucje). Jeżeli chodzi o hipotekę odwróconą, to w tym wypadku wypłata należności może odbywać się na dwa sposoby. W postaci regularnych comiesięcznych rat, bądź w formie jednorazowej wypłaty całej sumy (w wysokości obejmującej wartość danej nieruchomości). Warto przy tym podkreślić, że wysokość świadczenia uzależniona jest nie tylko od wartości zastawianej w ramach odwróconej hipoteki nieruchomości. Ale również od wieku osoby bądź osób, które do takiego projektu przystępują.

Czy odwrócona hipoteka jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odwrócona hipoteka w społeczeństwie budzi mieszane odczucia i nie rzadko stanowi temat burzliwych dyskusji. W tym przypadku rozważane jest przede wszystkim bezpieczeństwo tego rozwiązania. Otóż jest ono bardzo korzystne, po warunkiem jednak, że umowa zostanie zawarta z uczciwym i godnym zaufania podmiotem. A zapisy w umowie pozwolą maksymalnie jak to możliwe, ochronić interesy osób starszych. Dodatkowo osoby decydujące się na takie rozwiązanie, powinny wiedzieć o nim jak najwięcej. By w razie nie wywiązywania się z umowy drugiej strony, wiedziały jak postąpić w takim przypadku.

Wady i zalety odwróconej hipoteki

Odwrócona hipoteka to rozwiązanie majce zarówno swoje zalety jak i wady. Za atuty tego rozwiązania uznać można przede wszystkim to, że:

  • by skorzystać z odwróconej hipoteki wystarczy mieć w posiadaniu tylko jedną nieruchomość,
  • skorzystanie z takiej możliwości wiąże się z otrzymywaniem dodatkowych pieniędzy, często niezwykle potrzebnych do godnego życia dla osób starszych,
  • do skorzystania z odwróconej hipoteki nie jest potrzebna zdolność kredytowa,
  • umowa nie jest dożywotnia i może być zerwana w każdej chwili – jednak należy liczyć się z koniecznością zwrotu pobranych do tej pory środków.

Jak każde rozwiązanie tak i odwrócona hipoteka posiada wady, czyli:

  • problemy spadkowe (po śmierci właścicieli, nieruchomość staje się własnością banku bądź innych instytucji, co rodzi problemy ze spadkobiercami nieżyjących właścicieli),
  • wysokość wypłat uzależniona jest od wartości nieruchomości oraz wielu jej właścicieli, dlatego może się zdarzyć, że wypłata będzie dość niska.

Na co zwracać uwagę decydując się na odwróconą hipotekę?

Przede wszystkim należy zweryfikować instytucje, z którą ma zostać zawarta umowa odwróconej hipoteki. Bowiem udział w tej procedurze biorą już nie tylko banki, ale również inne instytucje zajmujące się usługami finansowymi. Ponadto należy dokładnie przeczytać umowę (dobrze by było skonsultować jej zapisy jeszcze z prawnikiem). Należy sprawdzić, czy interesy osoby obciążającej swoją nieruchomość odwróconą hipoteką zostaną w odpowiedni. A co najważniejsze bezpieczny sposób zabezpieczone.

Czytaj również

Oceń: