Kredyt Hipoteczny a osoba prowadząca działalność gospodarczą

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się nieoderwanie z koniecznością posiadania środków finansowych, które są niezbędne zarówno do założenia firmy, jak i późniejszego realizowania biznesplanu. Sprawa jest ułatwiona, jeżeli przyszły przedsiębiorca takie środki posiada. W przypadku ich braku musi ubiegać się o kredyt.

Co więcej, przedsiębiorca może ubiegać się także o kredyt na cele prywatne. Warto mieć na uwadze, że banki w inny sposób weryfikują zdolność kredytową przedsiębiorcy niż osoby prywatnej.

Czy prowadzącemu działalność gospodarczą trudniej o kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem wobec banku, zaciągniętym w celu zakupu lub remontu nieruchomości. Z tego powodu utarło się mylące przekonanie, że hipoteka przysługuje jedynie osobom prywatnym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wbrew pozorom, tego typu zobowiązanie może zaciągnąć również przedsiębiorca. Warto zaznaczyć, że nie musi być ono przeznaczone na cele firmowe, typu zakup budynku w celu stworzenia zakładu pracy czy remont biura. Przedsiębiorca może wykorzystać taki kredyt hipoteczny również w celach prywatnych, np. zakup mieszkania lub domu.

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy ubiegającego się o kredyt hipoteczny

Kluczowym etapem oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest analiza kondycji finansowej firmy. Chodzi tu głównie o ustalenie, czy działalność gospodarcza przynosi wystarczające zyski, dzięki którym właściciel firmy będzie w stanie rzetelnie spłacać raty kredytu. Tutaj warto zaznaczyć, że brany jest pod uwagę dochód netto, który oprócz odpowiedniej wysokości, musi być także stabilny. W tym przypadku banki bywają bezwzględne, ponieważ bardzo skrupulatnie analizują, czy na konto co miesiąc wpływa mniej więcej stała kwota. Oczywiście rozbieżności nie dyskwalifikują przedsiębiorcy, jednak istotne jest, aby nie były one drastycznie duże. Według ekspertów nie powinny one przekraczać 30%.

Oprócz tego, bank bierze pod uwagę, jak długo funkcjonuje działalność gospodarcza oraz jak sobie radzi na rynku. Celem jest ustalenie stabilności lub jej braku. Banki najczęściej wymagają od roku do 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc w ogóle ubiegać się o kredyt.

Warto pamiętać, że bank z całą pewnością prześledzi historię kredytową przedsiębiorcy. W tym przypadku można liczyć na dwa różne efekty. Niezaprzeczalną korzyścią będą wszelkie uprzednie należności spłacane rzetelnie i terminowo. Jeżeli jednak zdarzały się jakiekolwiek uchybienia, a tym bardziej długi, wywrze to negatywny wpływ na ocenę jego zdolności kredytowej.

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o kredyt hipoteczny

Naturalnie wymogi co do przedstawianej dokumentacji mogą się różnić w poszczególnych bankach, jednak z reguły większość kredytodawców bazuje na tym samym. Jeżeli ubiegasz się o kredyt hipoteczny jako przedsiębiorca, niezbędne będą:

  • dokument potwierdzający tożsamość – co do zasady jest do dowód osobisty, jednak niektóre banki tolerują paszporty
  • dokumentacja pozwalająca ocenić kondycję finansową i stabilność firmy – księgi rachunkowe, a także ryczałt
  • dokumenty rejestrowe
  • zaświadczenie z numerem NIP oraz REGON
  • zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach dla Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u lub KRUS-u (lub ostatnio wykonane przelewy do w/w instytucji)
  • informacja o zabezpieczeniu kredytu
  • PIT-y – ich liczbę wskazuje bank, z reguły rozliczenia z ostatnich 2 lat
  • księga przychodów i rozchodów
  • historia rachunku bankowego – z reguły z kilku ostatnich miesięcy, jednak zdarza się, że banki wymagają przedstawienia historii na przestrzeni roku, w szczególności, jeżeli firma funkcjonuje mniej niż 2 lata

Banki, oceniając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, posługują się tak zwanym scoringiem. Jest to skala punktowa w przedziale od 0 do 100. Chcąc poznać swoją ocenę, warto skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej. Otrzymaną informację należy traktować jednak jedynie poglądowo, ponieważ niektóre banki stosują własne metody oceniania punktowego. Co prawda nie powinno być między nimi dużej rozbieżności, ale może być ona wystarczająca do przeważenia o finalnej decyzji.

Czytaj również

Oceń: