Jak tokenizacja wpływa na rynek nieruchomości?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Tokenizacja daje możliwość elastycznego inwestowania małych kwot w różne nieruchomości, zlokalizowane na całym świecie, za pomocą instrumentów online. Używanie tokenów eliminuje z całego procesu pośredników, a zawód notariusza prawdopodobnie wkrótce przestanie istnieć. Emisja tokenów dla inwestorów, którzy chcą powiększyć portfel o nieruchomości, staje się bardzo wygodną opcją.

Inwestorzy szukają bezpiecznych opcji

Dynamiczna sytuacja na rynku deweloperów, którzy budują nowe mieszkania, zmusza posiadaczy kapitału do uważniejszego przyglądania się temu sektorowi. Nieruchomości były, są i będą dobrą lokatą kapitału, ale o tym, że zmienia się rynek nieruchomości na świecie wiedzą już wszyscy. Obecnie w każdym zakątku świata istnieje zapotrzebowanie na aktywa nisko kosztowe, które można bezpiecznie inwestować bez konieczności znajomości mechanizmów rynkowych. Tokenizacja i emisja tokenów umożliwia łatwą dywersyfikację portfela inwestycyjnego, bez udziału licencjonowanych doradców, którzy każą sobie płacić niemałe kwoty za usługę doradczą. Inwestowanie w nieruchomości staje się dzięki temu bezpieczne i bardziej zdemokratyzowane.

Prostsze procedury dzięki tokenom

Emisja tokenów i możliwość płacenia nimi za nieruchomości wpływa na inwestorów w sposób znaczący w dwóch podstawowych aspektach. Pierwszy to usprawnienie obsługi nieruchomości, uproszczenie procedur i przyspieszenie procesów; drugi to oszczędność. Tokenizacja eliminuje pośredników, a dzięki temu mamy niższe koszty transakcyjne. Gdy wszystkie informacje z aktów notarialnych i ksiąg wieczystych można będzie przenieść bezpiecznie do sieci, korzystając z technologii blockchain, niektóre profesje stracą rację bytu. M.in. przedstawicie zawodu notariusza, będą prawdopodobnie zmuszeni do przebranżowienia. Obecnie księgi wieczyste już są dostępne w wersji elektronicznej w sieci dla każdego, trzeba więc zrobić kilka kolejnych kroków, by ten proces dopełnić.

Tokenizacja aktywów, w tym nieruchomości, już teraz na świecie dokonuje zamiany w strukturze rynku. Realne nieruchomości i przychody generowane z wynajmu zamienia się na cyfrowe tokeny i obrót nimi na światowych giełdach.

Metaverse – wirtualne nieruchomości

Na rynku pojawiły się już firmy np. Realm Meetaverse Real Estate, których model biznesowy polega na inwestowaniu w wirtualne nieruchomości. Aktywa umiejscowione są w różnych wirtualnych światach, np. w Sandbox czy Decentralandzie. Metaverse to alternatywna cyfrowa rzeczywistość, w której ludzie spotykają się, pracują, bawią i przeprowadzają transakcje. Emisję tokenów wykorzystuje się do ich rozwoju i osiąganiu zysków z transakcji kupna-sprzedaży. To zupełnie zmienia reguły gry. Inwestorzy, którzy chcą lokować kapitał w nieruchomościach warto, by widzieli o najnowszych trendach. Pozwoli to orientować się, gdzie lokować pieniądze na przyszłość. Powstawanie cyfrowych światów – metawersów – zabudowanych cyfrowymi nieruchomościami to nowa opcja inwestycyjna. Posiadacze kapitału mają wybór: inwestować w realne albo w wirtualne nieruchomości.

Czytaj również