Inwestycje w pożyczki społecznościowe – czy to się opłaca?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Nie da się ukryć, że inwestowanie w dzisiejszych czasach jest dość trudne. Rynek finansowy jest zmienny i rzadko bywa przewidywalny. Ponadto obecnie konkurencja jest bardzo wysoka i trudno jest znaleźć lukę bądź niszę, która przyniesie w krótkim czasie przysłowiowe kokosy. Inwestowanie wymaga także sporej wiedzy, umiejętności i nieustannego śledzenia i monitorowania rynku.

Działania mające na celu przynoszenie zysku są więc czasochłonne i dla sporej części osób nużące i zbyt wymagające. Inwestowanie wiąże się również z wieloma kosztami, opłatami i podatkami. Nie jest również odporne na inflacje. Pomimo tego wiele osób ciągle próbuje pomnożyć swój kapitał. Część z nich zainteresowała się pożyczkami społecznościowymi. Czy to dobry sposób na inwestycję? Czy pożyczki społecznościowe są opłacalne? Odpowiadamy.

Czym są pożyczki społecznościowe?

Pożyczki społecznościowe to dość nowa forma pożyczania pieniędzy. Polega na bezpośrednim kontakcie między osobami prywatnymi, bez udziału banków, firm pożyczkowych, czy innych pośredników finansowych. Jest to sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki lub na inwestowanie swoich oszczędności.

Jak działają pożyczki społecznościowe? Cała transakcja odbywa się za pośrednictwem specjalnych platform internetowych, które łączą ze sobą pożyczkodawców (inwestorów) z pożyczkobiorcami. Pożyczkobiorca składa „wniosek” o pożyczkę na platformie pożyczkowej. W swoim ogłoszeniu podaje kwotę, którą chce pożyczyć, a także opisuje swoją sytuację i cel pożyczki. Podaje również proponowane oprocentowanie i termin zwrotu pożyczonej sumy. Z kolei pożyczkodawca przegląda dostępne oferty i decyduje, czy chce wesprzeć daną osobę. Co więcej, może to zrobić w całości (pożyczając pełną sumę) lub jedynie w części, dołączając do grupy innych inwestorów. Inną formą inwestowania w pożyczki społecznościowe jest rozdzielanie środków przez platformy. Inwestor deklaruje kwotę, którą chce udostępnić, a platforma rozdziela ją na kilku pożyczkobiorców. Taki podział jest mniej ryzykowny, w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z umowy i pożyczki nie zwraca.

Dla kogo są pożyczki społecznościowe?

Z pożyczki społecznościowej może skorzystać zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Na ogół pożyczki społecznościowe dla firm opiewają na wyższe kwoty, a ich cel przeważnie związany jest z inwestycją. Firmy w ten sposób finansują zakup niezbędnych maszyn, czy półproduktów.

Osoby prywatne, które korzystają z pożyczek społecznościowych, często nie mogą już pożyczyć pieniędzy z banku lub pozabankowej firmy pożyczkowej. Na ogół wynika to z faktu nadmiernego zadłużenia lub braku wystarczającej zdolności kredytowej. O tym, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę lub kredyt przeczytasz na stronie internetowej lendup.pl.

Niektóre platformy social lendingowe w celu podwyższenia bezpieczeństwa wprowadzają również badanie, czy też ocenę zdolności kredytowej przyszłych pożyczkobiorców. W tym celu po rejestracji użytkownik sprawdzany jest w bazach informacji kredytowej i bazach dłużników.

Jak przebiega rejestracja na platformie pożyczkowej?

Każda osoba, niezależnie od tego, czy występuje w roli inwestora, czy pożyczkobiorcy musi założyć konto użytkownika. Musi zatem podać swoje dane osobowe, w tym:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Datę urodzenia,
  • Numer dowodu osobistego i numer PESEL,
  • Numer rachunku bankowego,
  • Adres e-mail i numer telefonu.

Do pełnego założenia konta konieczna jest również weryfikacja tożsamości. Może to się odbywać na zasadzie przelewu weryfikacyjnego bądź aplikacji weryfikującej. Tak jak wspomnieliśmy, często platforma, dbając o bezpieczeństwo, sprawdza bazy informacji kredytowej i bazy dłużników. Działa zatem na takich zasadach jak pożyczkodawcy przy udzielaniu pożyczki na raty, o której przeczytasz, klikając link https://lendup.pl/pozyczka-na-raty/. Dopiero zweryfikowany użytkownik może wystąpić w roli inwestora lub pożyczkobiorcy.

Jak przebiega proces pożyczania pieniędzy?

Jeżeli jesteś inwestorem, który chce na pożyczce zarobić, logujesz się na swoje konto. Wybór sposobu, w jakim chcesz pożyczyć pieniądze, zależy od ciebie. Możesz samodzielnie wybrać osobę, której pożyczysz pieniądze, lub tak jak wspominaliśmy złożyć dyspozycję obsłudze platformy. W tym przypadku deklarowana kwota będzie rozłożona na kilku pożyczkobiorców.

Pamiętaj jednak o tym, że umowę zawierasz z pożyczkobiorcą, a nie z platformą. Rola firmy social lendingowej kończy się na kojarzeniu kontrahentów. Platforma może pośredniczyć w znalezieniu potencjalnego pożyczkobiorcy, przekazaniu informacji, czy weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy. Ewentualnie może wysyłać ponaglenia, gdy pożyczkobiorca ociąga się ze spłatą. Jednak nie bierze czynnego udziału w transakcji, nie jest także jej stroną.

Pożyczki społecznościowe nie podlegają żadnemu nadzorowi, tak jak ma to miejsce przy kredytach, czy pożyczkach pozabankowych. Nie czuwa nad nimi Komisja Nadzoru Finansowego, nie obowiązują ich także ustawa Prawo bankowe, czy ustawa o kredycie konsumenckim. Zawierana umowa podlega jedynie pod Kodeks cywilny.

Umowę cywilno-prawną będziesz musiał podpisać z pożyczkobiorcą. Do umowy należy wpisać dane osobowe stron, miejsce i datę jej sporządzenia, kwotę, termin i formę zwrotu, a także wysokość oprocentowania. Warto również zaznaczyć, jakie działania zostaną wdrożone, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z postanowień umowy (terminowej spłaty).

Koszty związane z pożyczką społecznościową?

Z pewnością kosztami otrzymania pożyczki obarczona jest strona, która pożyczkę otrzymuje. Pożyczkobiorca musi ponieść koszty związane z opłatą serwisową (za udzielenie pożyczki), prowizję dla platformy (na ogół kilka procent od wysokości pożyczki), opłatę za weryfikację. Kolejnym kosztem jest oprocentowanie pożyczki, a także podatek od czynności cywilno-prawnych.

Źródło: Materiał Partnera

Czytaj również

Oceń: