Program Dobry Start czyli 300+ na wyprawkę szkolną

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Rok szkolny zaczął się na dobre i podobnie jak w ostatnich latach możemy skorzystać z programu “Dobry Start”. Ta opcja umożliwia otrzymanie 300 zł raz w roku, dla każdego uczącego się dziecka które rozpoczyna rok szkolny.

Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się z dodatkowymi wydatkami, które co roku muszą ponosić rodzice dzieci, uczących się w szkołach. Zakup zeszytów, niektórych podręczników czy innych materiałów szkolnych zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dzięki programowi “Dobry Start” mamy szansę otrzymać dodatkowe finansowe wsparcie dla każdego uczącego się dziecka.

Do kogo skierowany jest Program Dobry Start?

Z programu może skorzystać każdy uczeń, który nie ukończył jeszcze 20 lat. W niektórych przypadkach może to być osoba do 24 roku życia, pod warunkiem posiadanie orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ponadto program ten obejmuje uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym i uczą się w: szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Prawo do świadczenia mają dzieci zamieszkujące w Polsce oraz w określonym przypadkach cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Jak złożyć wniosek Dobry start?

Otrzymanie wsparcie w wysokości 300 zł na dziecko, jest możliwe po złożeniu wniosku drogą elektroniczną przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

Wnioski można składać w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. We wniosku poza wymaganymi danymi, należy podać numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia, adres e-mail oraz numer telefonu. Jeżeli nie posiadamy rachunku bankowego, powinniśmy takie konto osobiste założyć. Potwierdzenie złożenia wniosku powinniśmy otrzymać na adres e-mail, który podaliśmy w formularzu.

Kiedy otrzymam wypłatę Dobry start?

W przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia przelew środków realizowany jest nie później niż do 30 września. W przypadku składania wniosków w późniejszym terminie, a więc po 1 września, świadczenie jest wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Czytaj również

Oceń: