Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci należności w terminie?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jak wskazuje BIG InfoMonitor, przybywa firm zmagających się z zatorami płatniczymi. Już blisko 37 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy czekało na wpływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie. Jeśli Ty także zmagasz się z opieszałymi płatniczo kontrahentami, sprawdź, co możesz zrobić, aby zmotywować ich do uregulowania należności.

Galopująca inflacja, rosnące stopy procentowe coraz wyższe koszty paliwa, opału i transportu nie wpływają pozytywnie na sytuację finansową polskich przedsiębiorców. Jaki wynika z badania „Skaner MŚP”, przeprowadzonego w trzecim kwartale tego roku, sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż wiosną. Z opóźnionymi o ponad 60 dni płatnościami zmagało się w tym okresie niemal 37 proc. przedsiębiorców, co oznacza, że w relacji do ostatniego pomiaru jest to wzrost o 7,3 punktów procentowych. Największy problem z zatorami płatniczymi miały firmy z branży handlu, przemysłu i transportu. Aktualna sytuacja dla wielu przedsiębiorców jest jednak impulsem, aby jeszcze bardziej zmobilizować się do większej dbałości o swoją płynność finansową. Aby umknąć długofalowych konsekwencji opóźnień w płatnościach, dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli kontrahent nie płaci w terminie.

Brak zapłaty za fakturę, co robić? Oto 3 kroki, które warto wykonać:

Co możesz zrobić, jeśli Twój klient nie płaci w terminie?

1. Nie przymykaj oka

Empatyczne podejście jest ważną cechą odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Pamiętaj jednak, że jeśli przymkniesz oko na opóźnienia płatnicze swojego kontrahenta… zaszkodzisz własnej firmie.
Przedłużające się opóźnienia w płatnościach mogą skutkować utratą płynności finansowej, problemami z terminowymi wypłatami wynagrodzeń, regulowaniem własnych zobowiązań, także podatkowych. Konsekwencją takiego stanu może być utrata dobrego wizerunku, poważne problemy finansowe, a w ekstremalnych sytuacjach — nawet bankructwo. Tak właśnie rodzą się zatory płatnicze, które tak bardzo szkodzą całej gospodarce. Aby zadbać o własne interesy i zmniejszyć ryzyko poważnych konsekwencji opóźnień płatniczych, weź sprawy w swoje ręce. Jeśli płatność za fakturę nie wpłynęła na Twoje konto, już dzień po terminie wymagalności zadzwoń do klienta i przypomnij o konieczności wykonania przelewu. Upewnij się, że faktura dotarła i trafiła do osoby kompetentnej. Czasem zdarza się bowiem, że dokument umknął pośród innych, osoba, która autoryzuje przelewy, była na urlopie lub ktoś zwyczajnie zapomniał o transferze środków.

2. Nie daj się zbyć

Nawet jeśli podczas rozmowy telefonicznej klient zapewni, że „na pewno zapłaci niebawem”, nie daj się zbyć — zadbaj o to, aby wspólnie ustalić konkretny termin (np. przyszły wtorek), kiedy pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Jeśli mimo zapewnień kontrahent nie opłaci faktury, sięgnij po bardziej radykalne środki, które zmotywują dłużnika do uregulowania zaległości.

3. Sięgnij po bardziej radykalne środki

Mimo obietnic klient nie wykonał przelewu?

• Wyślij do niego wezwanie do zapłaty, najlepiej od razu z informacją o planowanym wpisie do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Taki dokument możesz wysłać mając umowę z BIG InfoMonitor. Wizja figurowania na czarnej liście dla wielu osób będzie skuteczną motywacją, aby opłacić fakturę. Dlaczego? Przed zawarciem umowy z nowym klientem do baz BIG regularnie zaglądają banki, firmy pożyczkowe, leasingodawcy, operatorzy telefonii komórkowej czy internetu. Obecność w rejestrze może więc skutecznie przekreślić szanse na kredyt, leasing, a nawet abonament telefoniczny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chcąc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, opieszały klient opłaci fakturę. Zwłaszcza jeśli brak płatności wynikał nie z realnie trudnej sytuacji finansowej, ale z innych powodó

Aby wpisanie danych kontrahenta do rejestru (a co za tym idzie — wysłanie wezwania do zapłaty z informacją o planowanym wpisie) było możliwe, kwota długu musi wynosić co najmniej 500 zł (dla przedsiębiorców) i 200 zł (dla osób fizycznych).

Jeśli chcesz oddać wysyłkę dokumentu profesjonalistom, skorzystaj z systemu transakcyjnego Biznes.BIG.pl. Po dokonaniu rejestracji i dopełnieniu towarzyszących jej formalności wypełnij formularz zawierający dane płatnika i zobowiązania. System wygeneruje pismo z niezbędnymi klauzulami, a BIG InfoMonitor wyśle dokument.

• Jeśli klient nie ureguluje należności, po 30 dniach od wysyłki wezwania do zapłaty z BIG, będziesz mógł wpisać jego dane do rejestru dłużnikó Zrobisz to podobnie jak zlecenie wysyłki wezwania do zapłaty w systemie transakcyjnym Biznes.BIG.pl.

Korzyści podatkowe dzięki wpisowi do rejestru dłużników

Wpis danych kontrahenta do rejestru dłużników nie tylko zwiększy Twoje szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Może przynieść Ci także odczuwalne dla portfela korzyści podatkowe. Jak to możliwe? Wszystko dzięki nowym zasadom korzystania z ulgi na złe długi.
Ulga na złe długi to mechanizm, który pozwala przedsiębiorcom odzyskać podatek dochodowy i podatek VAT od niezapłaconych faktur. Jeszcze kilka miesięcy temu odzyskanie podatku VAT było możliwe wyłącznie wtedy, kiedy zarówno wierzyciel, jak i dłużnik byli czynnymi podatnikami VAT. Jeśli dłużnikiem była osoba fizyczna albo przedsiębiorca, który nie był VAT-owcem, odzyskanie wpłaconego fiskusowi podatku od towarów i usług nie było możliwe.

Po zmianach, które miały miejsce w październiku 2021 roku, zasady korzystania z ulgi za złe długi uległy zmianie. Aby odzyskać VAT od niezapłaconej faktury dzisiaj, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

• opóźnienie płatności musi trwać co najmniej 90 dni;
• brak zbycia wierzytelność na rzecz innego podmiotu lub uregulowana do dnia skorzystania z ulgi;
• od daty wystawienia faktury nie mogą upłynąć dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
• w dniu poprzedzającym skorzystanie z ulgi wierzyciel musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Jeśli dłużnikiem jest osoba fizyczna albo przedsiębiorca, który nie jest VAT-owcem, należy dodatkowo potwierdzić istniejący dług, np. poprzez wpisanie wierzytelności do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, czyli – jak wskazuje interpretacja Krajowej Izby Sądowej – np. do rejestru BIG InfoMonitor. Wniosek: wpisując dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor, z powodzeniem odzyskasz wpłacony do urzędu VAT od nieopłaconej faktury nawet wówczas gdy Twój dłużnik nie jest podatnikiem VAT-u.

Czytaj również

Oceń: