Wysokość składek ZUS w 2022 roku

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Przedsiębiorcy przyzwyczaili się już do tego, że kolejny nowy rok to również większe składki ZUS. Nie inaczej będzie w 2022 roku. Co więcej, wzrost składki w nowym roku będzie mocno odczuwalny. Ponadto prawdziwą rewolucję przejdzie składka zdrowotna. Nie będzie ona równa dla wszystkich jak do tej pory, a uzależniona od wysokości osiąganych dochodów.

Wiadomo już, ile dokładnie wyniosą składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o ile wzrosną składki ZUS w 2022 roku. Wysokość składek ZUS w 2022 roku uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Według obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 roku, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wyniesie 177 660 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia to 5922 zł.

Składki ZUS w 2022 roku

W 2022 roku czeka nas jedna z większych podwyżek składek ZUS, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W związku z tym, że wynagrodzenie minimalne wzrośnie do kwoty 3010 zł, składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2022 roku wzrosną o 7,5%. Łączna składka ZUS, bez składki zdrowotnej wyniesie 1211,28 zł, a więc o 135,60 zł więcej niż w 2021 roku.

Składka emerytalna 2022: 693,58 zł
Składka rentowa 2022: 284,26 zł
Składka chorobowa (dobrowolna) 2022: 87,05 zł
Składka wypadkowa 2022: 59,34 zł
Składka na Fundusz Pracy 2022: 87,05 zł

Łączna wysokość społecznych składek ZUS w 2022 roku: 1211,28 zł.

Składka zdrowotna w 2002 roku

Jak już informowaliśmy, wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku będzie uzależniona od wysokości dochodów i formy rozliczenia podatników. Osoby zatrudnione czy rozliczające się na zasadach ogólnych będą płacić składkę w wysokości 9% od uzyskiwanych dochodów (nie mniejszą niż 270,90 zł). Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy będą płacili 4,9% od wysokości uzyskanych dochodów (nie mniej niż 270,90 zł).

Czytaj również

1 Comment
  1. Należałoby również wspomnieć że od 2022 r. zmienił się również termin płatności składek ZUS. Osoby prowadzące 1-os działalność mają teraz czas do 20’ego, a nie jak dotychczas do 10’ego każdego miesiąca.

    (5/5)

Oceń: