Składka zdrowotna w 2022 roku

– ile za nią zapłacimy?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jedną z kluczowych zmian Polskiego Ładu, który już z początkiem 2022 roku wejdzie w życie, jest zmiana w sposobie obliczania składki zdrowotnej. Do tej pory, płaciliśmy określoną wysokość składki zdrowotnej, która zmieniała się każdego roku. Począwszy od 2022 roku, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości osiągniętego dochodu.

9% od dochodu – taka miała być wysokość składki zdrowotnej dla wszystkich osób pracujących na etacie czy samozatrudnionych. W trakcie prac nad ustawą wprowadzono jednak poprawki, w ramach których wysokość składki będzie uzależniona od formy opodatkowania. Mniejszą składkę (4,9% od dochodu) zapłacą osoby rozliczające się w ramach podatku liniowego.

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku według nowych przepisów

9-procentowa składka zdrowotna dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych i 4,9% od dochodu dla podatników rozliczających się liniowo. To nowa wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę lub pracujących w ramach umowy zlecenia obowiązywać będzie 9% składka zdrowotna.

Osoby zatrudnione – składka zdrowotna 2022

Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy zlecenia w 2022 roku będą miały potrącane z wynagrodzenia 9% na składkę zdrowotną.

Zasady ogólne – składka zdrowotna 2022

9% od uzyskanego dochodu w miesiącu poprzednim. Tyle zapłacą osoby rozliczające się na zasadach ogólnych. Trzeba jednak przyjąć przy tym, że minimalna wysokość miesięcznej składki ZUS w 2022 roku będzie wynosiła 270,90 zł. Podobnie jak osoby zatrudnione na etacie, osoby rozliczające się na zasadach ogólnych nie będą mogły jak do tej pory odliczyć składki zdrowotnej od podatku.

Podatek liniowy – składka zdrowotna 2022

4,9% od uzyskanego dochodu zapłacą przedsiębiorcy, rozliczający się w ramach podatku liniowego. Tutaj również wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc w 2022 roku wysokość minimalnej składki będzie wynosiła 270,90 zł. Wysokość składki obliczana będzie na podstawie dochodu wykazanego w miesiącu poprzednim.

Ryczałt ewidencjonowany – składka zdrowotna 2022

W przypadku podatników rozliczających się ryczałtowo wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów:

  • przychód do 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
  • przychody do 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
  • przychody powyżej 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia

Karta podatkowa – składka zdrowotna 2022

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się kartą podatkową wyniesie 9% od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ta forma rozliczenia jest jednak obecnie dostępna wyłącznie dla tych osób, które zdecydowały się na tę formę rozliczenia w 2021 roku. Począwszy od 2022 roku, nie będzie można już złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Składka zdrowotna 0% – dla kogo?

Kto nie będzie musiał opłacać składki zdrowotnej w 2022 roku? Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby powracające z zagranicy oraz rodzice co najmniej czwórki dzieci, jak również seniorzy, którzy zrezygnują z pobierania emerytury. Składki zdrowotnej nadal nie będą musieli płacić wspólnicy w spółce akcyjnej.

Nowy termin opłacania składki ZUS od 2022 roku

Do tej pory większość osób regulowała płatność składki ZUS 10-dnia każdego miesiąca. Od lutego 2022 roku będzie obowiązywać nowy termin – do 20 dnia każdego miesiąca. Jest to powiązane z koniecznością obliczenia wysokość składki zdrowotnej uzależnionej od wysokości osiągniętego dochodu w miesiącu poprzednim.

Czytaj również

Oceń: