Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Kiedy jest możliwa?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Wcześniejsza spłata kredytu, o ile oczywiście możemy sobie na nią pozwolić, to świetne rozwiązanie na to, by uwolnić się od finansowych zobowiązań i konieczności spłacania comiesięcznych rat. Jednym z najczęściej zaciąganych rodzajów kredytów jest na pewno kredyt hipoteczny. Jako że jego raty stanowią poważną część naszych wydatków, przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego domowy budżet znacząco się zwiększy. 

Warto jednak pamiętać, spłata kredytu hipotecznego przed terminem będzie wiązała się z określonymi skutkami. Te w skrajnych sytuacjach mogą sprawić nawet, że cała procedura przyniesie kredytobiorcy dodatkowe koszty. Dlatego przygotowując się do wcześniejszej spłaty kredytu należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację, biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety tego rozwiązania. Do podjęcia właściwej decyzji niezbędna będzie oczywiście szczegółowa wiedza z tego zakresu. Co więc powinniśmy wiedzieć, spłacając zobowiązanie przed terminem? W jaki sposób kwestia jest uregulowana prawnie? Kiedy wcześniejsza spłata rzeczywiście będzie opłacalna dla naszego budżetu? Na te pytania odpowiadamy w nowym artykule.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Czy obowiązujące przepisy pozwalają na przedterminową spłatę kredytu?

By dowiedzieć się, co polskie prawo mówi na temat wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, warto sięgnąć przede wszystkim do Ustawy o kredycie hipotecznym z dn. 23 marca 2017 roku. Zgodnie z nim, każdy, kto zaciągnąć tego typu zobowiązanie ma prawo do jego spłaty jeszcze zanim okres kredytowania dobiegnie końca. Jeśli nasz kredyt hipoteczny spłacaliśmy w oparciu o zmienną stopę procentową i w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku terminowo regulowaliśmy wszystkie raty, bank nie ma także prawa także naliczyć nam w związku z tym żadnych dodatkowych opłat.

Jeżeli jednak zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na stałą stopę oprocentowania, bank może doliczyć nam dodatkową opłatę za każdą ratę, którą pomijamy wcześniej spłacając zobowiązanie. Warto też zauważyć, że wspomniane zasady dotyczą jedynie tych kredytobiorców, którzy umowę z bankiem podpisali po wejściu w życie wspomnianej ustawy. W pozostałych przypadkach zasady postępowanie są regulowane przez treść umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu. Czy w przypadku kredytów hipotecznych ma ona sens? Jakie korzyści wiążą się z przedterminową spłatą?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wiąże się z wieloma zaletami. Najważniejsze płynące z niej korzyści to z całą pewnością:

• zwiększenie zdolności kredytowej: spłata pozostałej części kredytu hipotecznego sprawia, że banki i instytucje pozabankowe przy analizie naszej zdolności kredytowej będą przychylne;
• poprawa poczucia bezpieczeństwa: dla wielu konsumentów bardzo ważna jest świadomość, że mieszkanie, w którym są zameldowani nie należy już do banku, jego prawnymi właścicielami są teraz oni;
• zwiększenie środków w domowym budżecie: miesięczna rata kredytu hipotecznego wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Tę kwotę można przeznaczyć np. na podniesienie standardu życia lub wypracowanie tzw. poduszki finansowej;
• większe możliwości przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań: mieszkanie, które jest teraz naszą własnością, może zostać użyte jako wkład własny przy nowym kredycie hipotecznym.

Czy warto wcześniej spłacić kredyt hipoteczny? Jak wpłynie to na całkowite koszty kredytu? Co prowizją i odsetkami?

Kolejny argument przemawiający za tym, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest dobrym rozwiązaniem to z całą pewnością możliwość odzyskania części kosztów poniesionych w związku z obsługą zobowiązania przez bank. Pierwszy aspekt to odsetki spłacone do tej pory. Przy skróconym okresie kredytowania w kredycie hipotecznym bank jest zobowiązany spłacić odpowiednią kwotę wyliczoną na podstawie liczy pominiętych rat. Podobnie jest z prowizją, ubezpieczeniem oraz pozostałymi opłatami – zwrotu ich części możemy domagać się na podstawie wyroku TSUE z 2020.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Co należy wiedzieć, planując wcześniejszą spłatę zobowiązania?

Jak już wspomnieliśmy, spłacając kredyt hipoteczny, kredytobiorca niekiedy naraża się na dodatkowe koszty. Tak jest przede wszystkim w trakcie pierwszych trzech lat obowiązywania umowy. W takiej sytuacji bank ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości od 1 do 3 procent wartości kwoty spłaty kredytu. Poza tym możliwe jest również nałożenie dodatkowej prowizji.

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Co powinno znaleźć się w podaniu o skrócenie okresu kredytowania?

Przy kredycie hipotecznym przedterminowe rozliczenie z bankiem jest możliwe tylko po dopełnieniu określonych w umowie formalności. Najważniejszą z nich jest złożenie wniosku o wcześniejszą spłatę kredytu. Skąd go wziąć? Tu wyjścia są dwa – pierwsze to znaleźć na stronie banku, zaś drugie – otrzymanie w placówce banku. Wypełniony wniosek należy dostarczyć bankowi wraz z dyspozycją dotyczącą pozostałej kwoty. Przy tej okazji należy ponadto upewnić się, czy w związku ze spłatą przed terminem przysługuje nam zwrot np. ubezpieczenia.

Czytaj również

Oceń: