Ubezpieczenie NNW dla dzieci i uczniów

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

0 udostępnij na FB
ubezpieczenie NNW dla dziecka Ochrona ubezpieczeniowa NNW dziecka może obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na całym świecie i 24 godziny na dobę.

Coraz więcej szkół rezygnuje z uczestnictwa w wyborze ubezpieczenia NNW uczniów. Taki stan rzeczy powoduje określone następstwa. Do minusów indywidualnego ubezpieczenia należy zaliczyć wysokość składki ubezpieczeniowej – ubezpieczając jedno, dwoje czy nawet czworo własnych dzieci nigdy nie wynegocjujemy tak dobrej oferty, jak szkoła, nawet jeśli tylko część uczniów skorzysta z ubezpieczenia NNW, które jest dobrowolne. Poza tym, brak psychologicznego czynnika presji ubezpieczenia dziecka (socjologowie twierdzą, że ludzie w grupie najczęściej podejmują decyzje takie same jak większość z podświadomej obawy przed odrzuceniem przez grupę) jakim jest propozycja grupowego ubezpieczenia, spowoduje, że więcej dzieci pozostanie nieubezpieczonych w ogóle, co niesie ze sobą niewątpliwie negatywne konsekwencje.

Do pozytywnych aspektów, które dostrzegą z pewnością rodzice odpowiedzialni i świadomi należy możliwość zidentyfikowania najlepszej oferty w zależności od preferencji opiekuna i zasobności portfela. Żeby jednak dokonać optymalnego wyboru, należy poświęcić tematowi sporo uwagi i czasu. Ofert na rynku jest wiele, ubezpieczyciele prześcigają się w pomysłach na zdobycie klienta stosując chwytliwe hasła i triki marketingowe. Nie dajmy się zwieść, pamiętajmy, że niezależnie od wyboru ubezpieczyciela, nie możemy polegać tylko i wyłącznie na ulotkach (czy to tradycyjnych, czy skrótowych ofertach internetowych) i informacjach uzyskanych od agentów ubezpieczeniowych. Zanim podpiszemy umowę czy zrobimy przelew, przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW (OWU). Ulotki, zawartość stron internetowych i opinia agenta nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wiążące są tylko i wyłącznie polisa ubezpieczeniowa i OWU.

Wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

Czym więc się kierować przy wyborze oferty i na co zwrócić szczególną uwagę czytając Warunki? Dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka powinno się odznaczać następującymi cechami:

• wypłatą odszkodowania z tytułu śmierci dziecka w wyniku NNW. Niektórzy ubezpieczyciele uzależniają wysokość sumy ubezpieczenia – czyli w uproszczeniu kwoty wypłaconego odszkodowania – od rodzaju NW; niżej kwotowane są wypadki komunikacyjne.
• wypłatą odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW – ubezpieczyciele najczęściej stosują tabele uszczerbku na zdrowiu, gdzie określają procent uszczerbku na zdrowiu w zależności od konkretnego zdarzenia. Tabele zamieszczane są najczęściej w OWU. Najlepiej byłoby porównać tabele różnych ubezpieczycieli i ocenić, jaką kwotę otrzymamy za konkretny uszczerbek, jest to jednak czasochłonne. W uproszczeniu można przyjąć, że w dobrym ubezpieczeniu, kwota za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu nie powinna być mniejsza niż 50 zł.
• wypłatą odszkodowania z tytułu pogryzienia dziecka przez psa
• wypłatą odszkodowania z tytułu wstrząśnienia mózgu
• wypłatą odszkodowania z tytułu śmierci rodzica/opiekuna prawnego
• wypłatą odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku wypadku (dobre ubezpieczenia gwarantują wypłatę za każdy dzień pobytu przez 180 dni), kwestia wysokości odszkodowania za dzień pobytu w szpitalu zależy od sytuacji konkretnego rodzica. Oczywiste jest, że inaczej wygląda pobyt szpitalu szesnastolatka niż siedmiolatka. Inna kwota będzie satysfakcjonować osobę o wysokich zarobkach, która musi czasowo zrezygnować z pracy, niż rodzica, który przebywa w domu z dzieckiem i nie pracuje w ogóle.
• uwzględnieniem przez towarzystwo ubezpieczeniowe uprawiania sportu (również wyczynowe) przez dziecko
• objęciem ubezpieczeniem zdarzeń zaistniałych zarówno w szkole, jak i poza szkołą, najlepiej na terytorium całego świata, choć ograniczenie do terytorium RP nie ma moim zdaniem dużego znaczenia w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia. Wyjeżdżając za granicę raczej ubezpieczamy się i tak dodatkowo, pamiętajmy jednak, że ubezpieczenia na życie (inaczej niż majątkowe) sumują się, więc im więcej ubezpieczeń życiowych obejmujących dane zdarzenie, tym większe należne odszkodowanie.
• możliwością zdalnego zawarcia umowy

OWU – Ogóle Warunki Ubezpieczenia

Kiedy zdecydujemy się już na konkretną ofertę – przeanalizujmy OWU. Ten dokument jest jawny i ubezpieczyciel nie może nam odmówić dostępu do niego przed zawarciem umowy. Takie praktyki są niedozwolone i jeżeli odmawia się nam możliwości otrzymania OWU w formie wydrukowanej czy pliku elektronicznego, zmieńmy ubezpieczyciela. OWU należy uważnie przeczytać. Mimo, że najczęściej pisane są drobnym drukiem i w sposób męczący dla czytelnika (brak akapitów, mało wyróżnień etc.), warto się zmusić do lektury. W OWU nie ma bowiem zbędnej treści, wszystko jest istotne. Często ubezpieczający uważają, że czytanie Warunków nie ma sensu, obawiają się, że jeśli nie mają wykształcenia prawniczego i tak nie są w stanie uchronić się przed odmową wypłaty odszkodowania. Rzeczywiście, gdyby nie istniały różnice w interpretacji dokumentów ubezpieczeniowych i ustaw związanych z rynkiem ubezpieczeń, nie byłoby sporów sądowych a te oczywiście istnieją, jednak ubezpieczyciele pozostają pod nadzorem KNF, niedozwolone praktyki są karane i jako konsumenci na rynku ubezpieczeń jesteśmy obecnie dobrze chronieni.

Apeluję o czytanie OWU z nieco innego powodu – pewne informacje, które nie są zawarte w ulotkach, czy których nie udzieli nam agent w rozmowie, są napisane wprost w warunkach a dotarcie do nich polega tylko i wyłącznie na zadaniu sobie trudu przeczytania dokumentu, a nie jego interpretacji.

Informacja o sumie ubezpieczenia

Na przykład, w skrótowej informacji na stronie internetowej czy ulotce ubezpieczyciel informuje nas, że suma ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej udarem mózgu równa jest 50. 000 zł. Dopiero w OWU możemy doszukać się informacji, że karencja (czyli okres wyczekiwania, jaki upływa od dnia zawarcia ubezpieczenia do nabycia przez ubezpieczonego prawa do świadczeń) wynosi 6 miesięcy. Innymi słowy, jeśli zgon ubezpieczonego w następstwie udaru mózgu nastąpił przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Ponieważ wypłata odszkodowania następuje najczęściej w traumatycznych okolicznościach, dotarcie do takiej informacji przed zawarciem umowy ubezpieczenia zaoszczędzi ubezpieczającemu lub jego rodzinie niepotrzebnego stresu w i tak dramatycznej sytuacji.

Podsumowując, wybierając jakiekolwiek ubezpieczenie, nie tylko ubezpieczenie NNW dla dziecka, określmy nasze oczekiwania. Zdecydujmy, co jest dla nas ważne, a z czego możemy zrezygnować i ile możemy zapłacić za usługę. Pamiętajmy przy tym, że firma ubezpieczeniowa nie jest instytucją charytatywną i tak naprawdę zarabia na ryzyku, dlatego nie znajdziemy ubezpieczenia, które za niewielką stawkę będzie chroniło nas przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami losowymi. Jednak jeśli wybierzemy już optymalną dla nas ofertę, zgodzimy się na proponowane przez ubezpieczyciela warunki i opłacimy składkę, nie bójmy się egzekwować tego, co jest nam należne. Nawet jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, możemy i powinniśmy zgłosić się do Rzecznika Finansowego, który nie tylko udzieli nam niezbędnych informacji, ale ma kompetencje do przeprowadzania interwencji czy udzielania wsparcia w postępowaniach polubownych i sądowych.

Czytaj również

Oceń:*