faktoring z regresem

Faktoring pełny i nie pełny – rodzaje faktoringu

Dla wielu firm utrzymanie płynności finansowej stanowi spory problem. Nieraz zobowiązania trzeba opłacić od razu, a na należności od kontrahentów poczekać, z uwagi na dłuższy termin płatności wystawionych im faktur. Niekiedy trzeba również zapłacić podatek od sprzedanych usług lub produktów. Za które zapłata jeszcze nie wpłynęła od ich nabywcy. Finansowa usługa faktoringu pozwala na uniknięcie […]