Faktoring pełny i nie pełny

- rodzaje faktoringu

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Dla wielu firm utrzymanie płynności finansowej stanowi spory problem. Nieraz zobowiązania trzeba opłacić od razu, a na należności od kontrahentów poczekać, z uwagi na dłuższy termin płatności wystawionych im faktur. Niekiedy trzeba również zapłacić podatek od sprzedanych usług lub produktów. Za które zapłata jeszcze nie wpłynęła od ich nabywcy. Finansowa usługa faktoringu pozwala na uniknięcie takich problemów i elastyczne zarządzanie budżetem firmowym. Na czym polega to rozwiązanie?

Faktoring niepełny, czyli z regresem

Istotą usługi faktoringu jest pośrednictwo trzeciej strony w transakcjach pomiędzy firmą-dostawcą a jej odbiorcami. Przedsiębiorca, który sprzeda towar lub usługę, otrzymuje związaną z nimi należność nie bezpośrednio od kontrahenta, a od faktora, z którym zawarł umowę. Z kolei kupujący przekazuje należność nie swojemu dostawcy, a jego faktorowi.

Dzięki temu, sprzedający może wystawiać swoim partnerom faktury z długim terminem płatności. Co pozwala im na dalszą odsprzedaż towaru lub dokończenie produkcji przed uiszczeniem należności. Z kolei dostawca otrzymuje płatność za fakturę od swojego faktora od razu. Dzięki czemu unika problemów z płynnością finansową i może sprawniej zarządzać budżetem przedsiębiorstwa.

W przypadku umowy o faktoring niepełny to dostawca ponosi ryzyko związane z niewypłacalnością swoich partnerów biznesowych. W sytuacji, gdy odbiorca nie ureguluje swojego zobowiązania wobec faktora dostawcy, sprzedawca musi zwrócić faktorowi wypłaconą mu wcześniej za daną fakturę kwotę, (tzw. regres) wraz z odsetkami za opóźnienie. To sprzedający jest właścicielem wierzytelności i musi osobiście zajmować się windykacją dłużnika. Faktor pomaga mu tylko w utrzymywaniu płynności finansowej, natomiast nie jest gwarantem wypłacalności odbiorcy.

Faktoring pełny, czyli bez regresu

W umowie faktoringu pomiędzy dostawcą a jego faktorem, to właśnie partner faktoringowy opłaca wystawione przez sprzedawcę faktury. A następnie otrzymuje należności od klienta dostawcy. Specyfika faktoringu bez regresu polega na tym, że faktor nie tylko pomaga swojemu partnerowi w optymalizacji przepływów pieniężnych pomiędzy firmą a jej kontrahentami. Do jego zadań należy również zabezpieczanie transakcji przed niewypłacalnością partnerów dostawcy i przejmowanie na siebie związanego z tym ryzyka.

Co dzieje się w sytuacji, gdy klient dostawcy nie reguluje swojego zobowiązania wobec faktora w terminie? Czasem wynika to z jego problemów finansowych, a czasem ze złej woli. Niestety, takie sytuacje zdarzają się i nie da się ich kompletnie uniknąć mimo solidnej weryfikacji kontrahentów.

W przypadku, gdy zawarto umowę o faktoring bez regresu, to faktor staje się właścicielem wierzytelności. To do niego należy windykacja należności i próba odzyskania pieniędzy od nierzetelnego odbiorcy. Firma sprzedająca usługi lub produkty w takiej sytuacji płaci faktorowi wyłącznie prowizję wynikającą z umowy. Nie musi mu zwracać pieniędzy otrzymanych za nieopłaconą fakturę.

Dla kogo faktoring pełny, a dla kogo z regresem?

Jaki typ usługi faktoringowej najlepiej wybrać dla swojej firmy? Zanim podejmie się właściwą decyzję, trzeba zwrócić uwagę na szereg czynników, które wpływają na ocenę umowy pomiędzy faktorem a faktorantem. Warto również obserwować aktualnie porównania czy ranking firm faktoringowych, a więc takich które świadczą usługi faktoringu.

Faktoring bez regresu sprawdzi się najlepiej w przypadku nowych firm, które zwykle mają największe problemy z płynnością finansową. Często spłacają kredyty wzięte na rozkręcenie działalności, oraz nie mają jeszcze doświadczenia w ocenie kontrahentów. Wprawdzie faktoring bez regresu wiąże się z wyższą prowizją, ale za to znacznie pomaga zmniejszyć ryzyko związane z nieuczciwymi klientami.

Również w przypadku odbiorców, którzy mają problemy finansowe oraz lubią ociągać się z płatnościami pełny faktoring sprawdzi się najlepiej, gdyż ten typ umowy nie tylko zabezpieczy dostawcę, ale również wpłynie dyscyplinująco na jego partnerów. Warto także wziąć go pod uwagę wtedy, gdy niewypłacalność jednego z odbiorców okazałaby się dużym obciążeniem dla firmy.

Z kolei faktoring niepełny doskonale sprawdza się w przypadku transakcji z zaufanymi partnerami, oraz w przypadku firm o stabilnej pozycji na rynku. Dla takich przedsiębiorców największe znaczenie ma poprawa płynności finansowej związana z faktoringiem. Z kolei z ryzykiem i odzyskiwaniem należności radzą oni sobie sami, lub przy wsparciu partnera wyspecjalizowanego w windykacji.

Warto wiedzieć, że niektórzy faktorzy pozwalają klientom na prowadzenie faktoringu pełnego lub z regresem w stosunku do różnych odbiorców. Takie rozwiązanie często sprawdza się najlepiej, gdyż umożliwia z jednej strony minimalizację opłat związanych z faktoringiem, a z drugiej – optymalizację ryzyka.

Faktoring mieszany

Ciekawą opcję stanowi także tzw. faktoring mieszany. Przy tym typie umowy faktor gwarantuje należności tylko do ustalonej wysokości, np. do określonej sumy lub procentu całej kwoty. W tej sytuacji obie strony umowy dzielą się ryzykiem związanym z niewypłacalnością odbiorcy.

Faktoring stanowi wartościową usługę dla firm, pozwalając im na poprawę przepływów finansowych w przedsiębiorstwie, a czasami również na gwarantowanie transakcji. Zanim podpisze się umowę o faktoring, warto zapoznać się z jego odmianami i porównać propozycje różnych podmiotów.

Czytaj również

1 Comment
  1. Decydując się na taki faktoring, trzeba przede wszystkim dokładnie czytać to co się podpisuje, by uniknąć nie potrzebnych problemów. A jeśli nie ogarniamy to może dać do przeczytania księgowej. Ogólnie prawdą jest, że większość firm w przypadku faktoringu pamięta o terminowych płatnościach.

    (4/5)

Oceń: