co obniża zdolność kredytową?

Czy posiadanie dzieci zmniejsza szansę na kredyt hipoteczny?

W związku z trwającą pandemią, banki znacząco zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów hipotecznych. Wpływ na wysokość udzielonego kredytu ma już nie tylko wysokość wkładu własnego jakim dysponujemy. Również ilość dzieci będąca na utrzymaniu rodziców czy opiekunów wnioskujących o kredyt. Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez BIK, we wrześniu 2020 wrócił popyt na kredyty hipoteczne. A […]