Rządowe wakacje kredytowe 2022-2023 – jak skorzystać?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Wysoka inflacja oraz podwyżki stóp procentowych sprawiły że raty kredytów hipotecznych bardzo podrożały. W niektórych przypadkach zdarza się, iż miesięczna rata to nawet 1000 złotych więcej. Przy obecnych cenach, oraz podwyżkach w praktycznie każdej dziedzinie życia, bardzo wiele osób ma poważne problemy z regulowaniem rat kredytów hipotecznych terminowo i w wymaganej przez banki wysokości.

W tej sytuacji z pomocą przyszedł rząd, który wprowadził ustawę dzięki której kredytobiorcy hipoteczni mogą skorzystać z tak zwanych wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku. Czym dokładnie są wakacje kredytowe i jak skorzystać z tego rozwiązania? Zapraszamy do dalszej części artykułu gdzie spróbujemy w jasny sposób opisać zasady działania wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe 2022-2023- jak skorzystać?

W pierwszej kolejności należy podkreślić że rządowe wakacje kredytowe należą się tylko i wyłącznie osobom posiadającym kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Drugim warunkiem jaki musi zostać spełniony, to dany kredyt hipoteczny musi być zaciągnięty przed lipcem 2022 roku i tylko na własne potrzeby mieszkaniowe. Osoby które posiadają więcej niż jeden kredyt hipoteczny wakacje kredytowe będą mogli otrzymać tylko dla jednego produktu.

Ustawowe wakacje kredytowe działają na innych zasadach niż wakacje od kredytu które banki posiadają w swoich ofertach. Jeżeli chodzi o zawieszenie rat kredytu hipotecznego (ustawowe wakacje kredytowe), to z założenia banki powinny rozpatrywać wnioski odgórnie, szybko i bez weryfikacji jak ma to miejsce w przypadku wewnętrznych procedur. Złożenie wniosku o wakacje kredytowe może odbywać się całkowicie online za pomocą bankowości elektronicznej, lub bezpośrednio w oddziale banku. Wnioski są skonstruowane w bardzo przystępny sposób, więc każda osoba chcąca ubiegać się o wakacje kredytowe z pewnością wypełni go bez problemu. Bardzo ważnym oświadczeniem jakie należy złożyć jest potwierdzenie, iż kredyt hipoteczny dotyczy nieruchomości jaka została zakupiona na własne cele mieszkaniowe.

Rządowe wakacje kredytowe 2022-2023- na czym polegają?

Od 29.07.2022 roku można składać wnioski o rządowe wakacje kredytowe. Jest to pomoc dla kredytobiorców hipotecznych, którzy poprzez wzrost inflacji jak i podwyżki stóp procentowych mają problemy z regularną spłatą miesięcznych rat. Pomoc ta polega na tym, że zarówno w 2022 roku jak i 2023 roku będzie można zawiesić spłatę raty kredytu w czasie określonym przez ustawę. Tak więc w 2022 roku jest to możliwość zawieszenia rat kredytu hipotecznego:

  • od 1 sierpnia do 30 września (dwa miesiące)
  • od 1 października do 31 grudnia (do wyboru dwa miesiące)
  • W 2023 roku ze względu na to że będzie to pełny rok możliwość zawieszenia 4 rat odbywać się będzie raz na kwartał.

Co istotne okres zawieszenia spłat rat nie podnosi oprocentowania kredytu oraz nie jest odnotowywany w BIK jako opóźnienie w spłacie kredytu. Wydłuża jedynie okres kredytowania, ponieważ raty zawieszone obecnie będą musiały zostać spłacone w późniejszym terminie. Zawieszeniu ulega zarówno część odsetkowa jak i kapitałowa, więc jedynymi opłatami jakie zostaną będą wszelkie płatności związane z ubezpieczeniami jaki zostały zawarte podczas podpisywania umowy kredytu hipotecznego. Od tych opłat nie przysługują wakacje kredytowe.

Wakacje dla kredytobiorców 2022-2023- wniosek

Jak już wspomnieliśmy wcześniej wniosek o wakacje kredytowe można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, poprzez wizytę w oddziale, lub można również samodzielnie sporządzić odpowiednie pismo do banku w którym posiadamy kredyt hipoteczny. Pismo takie powinno zawierać następujące dane:

  • oznaczenie kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, pesel)
  • oznaczenie kredytodawcy (nazwa banku)
  • oznaczenie umowy (numer umowy, data zawarcia, nazwa umowy)
  • termin zawieszenia rat kredytu (według ustawy może to być jeden lub kilka okresów w których klient chce uzyskać wakacje kredytowe)
  • oświadczenie które potwierdzi iż wniosek składany jest do umowy jaka została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. W oświadczeniu takim należy umieścić następujący zapis: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Jeżeli decydujemy się wysłać pismo do banku za pomocą tradycyjnej poczty, to zróbmy to listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że liczy się data dostarczenia wniosku nie data napisania pisma.

Wakacje kredytowe 2022-2023- podsumowanie

Aby skorzystać z wakacji kredytowych należy przede wszystkim posiadać kredyt hipoteczny który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Umowa powinna być zawarta przed 1 lipca 2022 i trwać dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Kolejnym krokiem jest poprawne złożenie wniosku i wskazanie okresu lub okresów w których raty mają zostać zawieszone. Rządowe wakacje kredytowe mogą zostać wykorzystane tylko do jednej umowy hipotecznej. Wniosek można złożyć poprzez bankowość elektroniczną banku, osobiście w oddziale, lub można własnoręcznie sporządzić odpowiednie pismo i na przykład wysłać pocztą. Bardzo ważne jest, aby wnioski składać we właściwych terminach, to znaczy przed pobraniem z konta kolejnej raty przez bank. Co prawda pieniądze mogą zostać zwrócone natomiast może to wymagać dodatkowych pism.

Wakacje kredytowe to z pewnością ulga dla kredytobiorców w tym trudnym okresie. Dodatkowe pieniądze które pozostaną na koncie można spożytkować na dowolne cele , a tych z pewnością w ostatnim czasie nie brakuje.

Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych 2022-2023?

Na to pytanie powinien sobie odpowiedzieć każdy samodzielnie oceniając swoje obecne możliwości finansowe. Oczywiście raty te nie znikną i trzeba będzie spłacić je w późniejszym terminie, niemniej jednak w tej chwili bez wątpienia dadzą wytchnienie wielu osobom.

Czytaj również

Oceń: