Pożyczka pozabankowa. Sprawdź, zanim pożyczysz!

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

0 udostępnij na FB
Ustawa antylichwiarska

O chwilówki i pożyczki ratalne na nieco większe kwoty można wnioskować online praktycznie „od ręki” i otrzymać decyzję po kilkunastu minutach. Chociaż od dodatkowej gotówki dzieli nas dosłownie kilka kliknięć, warto dać sobie chwilę na prześwietlenie konkretnej oferty i sprawdzić, czy pożyczkodawca spełnia wymagania wynikające z aktualnych przepisów. Na co zwrócić szczególną uwagę przed wzięciem szybkiej pożyczki przez Internet?

Regulacje dotyczące firm pożyczkowych – najważniejsze informacje

Firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek pozabankowych – w przeciwieństwie do instytucji oferujących produkty bankowe, doradców inwestycyjnych czy maklerów – nie muszą uzyskać licencji na prowadzenie działalności wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty te nie podlegają również przepisom prawa bankowego. Wcale nie oznacza to jednak, że nie muszą przestrzegać żadnych norm prawnych. Najważniejsze dokumenty regulujące ich działalność to Ustawa o kredycie konsumenckim i tzw. ustawa antylichwiarska.

Ustawa o kredycie konsumenckim i wynikające z niej obowiązki pożyczkodawców

Rozdział 5a tego aktu prawnego nosi tytuł „Działalność instytucji pożyczkowych i rejestr instytucji pożyczkowych”. W zawartych tam artykułach ustawodawca precyzyjnie określił dopuszczalne formy działalności dla instytucji pożyczkowej oferującej swoim klientom pożyczki na raty (może być to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), minimalną wysokość kapitału zakładowego (200 000 PLN), który może pochodzić wyłącznie z wkładu pieniężnego niepochodzącego z kredytu, pożyczki emisji obligacji lub nieudokumentowanych źródeł, oraz doprecyzował, kto może zostać członkiem zarządu lub rady nadzorczej takiego podmiotu. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności jest także uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa antylichwiarska i wynikające z niej obowiązki pożyczkodawców

W momencie pisania tego artykułu nadal obowiązuje wersja ustawy antylichwiarskiej z 2016 roku, zgodnie z którą:
– Oprocentowanie chwilówki nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (aktualnie 4x 2,5% = 10%);
– Maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych (np. takich jak prowizja i opłata przygotowawcza) nie może przekroczyć 25% kwoty pożyczki i 30% jej wartości w skali roku
– Koszty łączne w całym okresie kredytowania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty pożyczki;
– Istnieje możliwość zabezpieczenia pożyczki pozabankowej nieruchomością.

W branży pożyczek pozabankowych do tej pory nie milkną jednak kontrowersje wokół rządowego projektu zmian w ustawie antylichwiarskiej, który został przyjęty przez sejm w czerwcu 2019 roku. W lipcu projekt został notyfikowany Komisji Europejskiej i, zgodnie z unijną procedurą, możliwość uchwalenia go została wstrzymana na kolejne trzy miesiące. Oto jego główne założenia:
– Oprocentowanie chwilówki nie może być wyższe niż 10% w skali roku (w ustawie jest mowa o czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która aktualnie wynosi 2,5%);
– Koszty poodsetkowe zmniejszono do maksymalnie 20% kwoty pożyczki (10% kwoty pożyczki + 10% tej sumy w skali roku)
– Koszty łączne w całym okresie kredytowania nie mogą przekroczyć 75% całkowitej kwoty pożyczki;
– Nie ma możliwości zabezpieczenia pożyczki nieruchomością (dzięki tej zmianie nieterminowa spłata zobowiązania mogła skończyć się nawet utratą mieszkania);
– Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat dla osób, które – w zamian za pożyczenie pieniędzy na mocy umowy pożyczki – zażądają zapłaty dodatkowych kosztów lub odsetek dwukrotnie przewyższających maksymalny dopuszczalny limit.

Na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy pożyczkowej?
Jak widać, pożyczkodawcy muszą trzymać się ściśle określonych limitów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Pierwszym krokiem osoby chcącej złożyć wniosek o chwilówkę powinno być oczywiście wybranie konkretnej oferty. Z pewnością pomoże w tym przygotowany przez nas, regularnie uaktualniany ranking, który można znaleźć tutaj: https://sowafinansowa.pl/ranking-darmowe-chwilowki/. Po dokonaniu wyboru warto sprawdzić, czy koszty zawarte w umowie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. Bez dwóch zdań dobrze też upewnić się, czy dany pożyczkodawca widnieje w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych KNF. Elementem niezwykle istotnym z punktu widzenia klienta jest również bezpieczeństwo pożyczania. Tutaj duży plus można dopisać firmom należącym do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, który od lat dba o przestrzeganie wysokich standardów w branży.

Ekspresowe tempo rozpatrywania wniosku i niemal natychmiastowa dostępność środków nie powinny być najważniejszymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji o wyborze firmy pożyczkowej nawet w awaryjnej sytuacji. Za „gapowe” można naprawdę sporo zapłacić, dlatego czasem lepiej posłuchać sprawdzonej rady i „spieszyć się powoli”.

Czytaj również

Oceń:*