Na co idą składki ZUS?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

2 udostępnij na FB

Od pensji pracowników etatowych składki na ZUS odprowadzane są automatycznie. Natomiast przedsiębiorcy muszą płacić je na własną rękę. Wbrew pozorom, składka nie służy wyłącznie zabezpieczeniu emerytalnemu, gdyż wykorzystuje się ją również na inne sposoby. Każda pobrana kwota jest dzielona pomiędzy różne cele społeczne. Według ustalonych proporcji. To nie są małe kwoty, warto więc wiedzieć, na co zostają przeznaczone według ustawodawców.

Ubezpieczenia społeczne

Największa część składki – prawie 20% wymiaru, przeznaczona zostaje na ubezpieczenie emerytalne. W praktyce te pieniądze wykorzystuje się na wypłatę emerytur obecnym seniorom, natomiast teoretycznie gromadzi się je na indywidualnym koncie emerytalnym. Na podstawie tej kwoty oraz stażu pracy pracownikowi, który osiągnie odpowiedni wiek, wypłaca się świadczenia emerytalne. Ten element składki jest obowiązkowy dla wszystkich płatników ZUS.

Składka rentowa zostaje przeznaczona na zabezpieczenie pracowników. Którzy z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie dalej pracować i otrzymują rentę. Wynosi ona około 8% wymiaru. Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, pracownik musi wykazać się odpowiednim stażem pracy.

Z kolei ubezpieczenie wypadkowe służy do wypłaty odszkodowań zatrudnionym, którzy ulegną wypadkowi podczas wykonywania czynności zawodowych. Jeśli wypadek spowoduje trwałą niezdolność do pracy, te pieniądze zostaną wykorzystane do wypłaty renty. Będzie ona wtedy nieco wyższa od standardowej. Te dwie składki również są obowiązkowe.

W końcu ubezpieczenie chorobowe służy do wypłaty zasiłków macierzyńskich oraz chorobowym tym pracownikom, którzy kwalifikują się do ich otrzymania. Nie zawsze zasiłek otrzymuje się od razu, gdyż trzeba spełnić określone warunki, żeby się zakwalifikować do wsparcia przez państwo. Ten element składki ZUS jest fakultatywny dla przedsiębiorców.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ta obowiązkowa składka wynosi 9% wymiaru i umożliwia korzystanie z państwowej opieki zdrowotnej. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy pracują również na etacie, lub wykonują kilka rodzajów działalności gospodarczej, muszą płacić składkę zdrowotną od każdego typu wykonywanej działalności. Dlatego najlepiej jest mieć jedną firmę, nawet jeśli zajmuje się ona działaniami z zupełnie odrębnych branż.

To właśnie ten element składki ZUS generuje największe kontrowersje społeczne. Z jednej strony, Polacy narzekają na niewystarczający dostęp do usług zdrowotnych, z drugiej zaś – trudno poprawić ich efektywność bez zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Składka zdrowotna którą ściąga ZUS zostaje przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia. To właśnie NFZ zarządza wykorzystaniem funduszy na ochronę zdrowotną.,

Fundusze pracownicze

Część składki na ZUS przeznacza się na Fundusz Pracy. Z jej opłacania zwolnieni są przedsiębiorcy na tzw. “Małym ZUS”, kobiety, które ukończyły 55 lat, oraz panowie, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Dla pozostałych płatników składka na Fundusz Pracy jest obowiązkowa. To z tych pieniędzy opłaca się zasiłki dla bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, szkolenia i zmianę kwalifikacji, oraz prace interwencyjne i roboty publiczne.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych to ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Tą składkę opłacają wyłącznie biznesmeni, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników na umowę o pracę lub zlecenie.

Fundusz Emerytur Pomostowych służy do finansowania tego świadczenia swoim pracownikom. Tą część składki zusowskiej opłacają tylko ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników na umowy o pracę. Co ciekawe, muszą ją płacić nawet wtedy, gdy dany pracownik nie będzie miał możliwości załapania się na emeryturę pomostową.

Jak widać, składka na ZUS służy do realizacji różnorodnych celów społecznych. Przeznacza się ją m. in. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, walkę z bezrobociem, oraz ubezpieczenie pracowników od wypadku, choroby i bankructwa pracodawcy. Osoby które pracują na etat, często nie zdają sobie sprawy, ile pieniędzy z ich pensji zostaje odciągnięte na poczet ZUS. Przedsiębiorcy powinni orientować się, które aspekty składki zusowskiej są dla nich obowiązkowe, a które fakultatywne. Ta wiedza pozwoli im na optymalizację kosztów i podnoszenie rentowności swojej działalności gospodarczej.

Czytaj również

2 Comments
  1. Co za geniusz to napisał ? : „Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy pracują również na etacie, lub wykonują kilka rodzajów działalności gospodarczej, muszą płacić składkę zdrowotną od każdego typu wykonywanej działalności. Dlatego najlepiej jest mieć jedną firmę, nawet jeśli zajmuje się ona działaniami z zupełnie odrębnych branż.”

    Przecież czy zapłacę 9% od 100 zł czy zapłacę 9% od 10 x 10 zł to wyjdzie to samo. Różne firmy mogę mieć różnie rozliczane – siebie na ryczałcie, zoo na CIT i różne metody wypłaty itd. Bzdura do kwadratu od „znawcy” tematu.

  2. Przez okół 10 lat brałem rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, choruję na padaczkę której nie da się wyleczyć. Od roku prowadzę działalność gospodarczą i jakoś nagle komisja lekarska stwierdziła że jestem zdrowy, po dziesięciu latach cudownie wyzdrowiałem. Od trzech miesięcy nie nadaje się do pracy, nie pracuje nie zarabiam a ZUS trzeba płacić. Gdzie nie pójdę do lekarza wszędzie płatne a z moim stanem zdrowia często muszę chodzić do neurologa. Na wizytę czeka się średnio około trzech miesięcy. Na co ja mam płać ZUS? Czemu mam pracować,skoro ustawy, prawo,przepisy które są stosowane w naszym kraju automatycznie podcinają skrzydła i zmuszają do rezygnacji z prowadzenia własnego biznesu. Chyba państwo powinno wspierać takie osoby, rozwój mikro firm i co za tym idzie gospodarki!!!

Oceń: