Leasing zwrotny

- na czym polega?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Leasing zwrotny nieco różni się od jego tradycyjnego odpowiednika. Po zakończeniu umowy, firma leasingowa odkupuje od leasingobiorcy środek trwały od przedsiębiorcy, przy czym ten jednocześnie zachowuje prawo do korzystania z niego. Pomimo przeniesienia własności, były leasingobiorca pozostaje nadal użytkownikiem danej rzeczy. Przy tradycyjnej wersji leasingu, osoba, która nie wykupi przedmiotu umowy, zwyczajnie traci prawo do jej użytkowania. Jedyną opcją zachowania takiego prawa, jednak nierozerwalnie z prawem własności, jest wspomniany wykup.

Dla kogo leasing zwrotny będzie dobrym rozwiązaniem?

W pierwszej kolejności należy wymienić grono przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać zamrożone środki, które zostały ówcześnie spożytkowane na daną rzecz. Tym sposobem mogą oni prowadzić dalsze inwestycje bądź powiększyć poduszkę finansową. Tutaj warto zaznaczyć, że skoro nie muszą oni zwracać przedmiotu umowy leasingu, nie będą przez to narażeni na straty czy przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej. W zasadzie przedsiębiorcy mogą bez problemu nadal kontynuować pracę zarobkową tak, jak dotychczas. Użytkowanie przedmiotu umowy nie podlega żadnym ograniczeniom.

Nie bez powodu leasing zwrotny jest często nazywany niechlubnie leasingiem dla zadłużonych. Co do zasady, przedsiębiorstwa, które tymczasowo utraciły płynność finansową lub zmagają się z kryzysem w działalności, mogą w ten sposób spełnić zalegające świadczenia. Mowa tu np. o pożyczkach, kredytach, ale także o wypłatach dla pracowników, opłaceniu czynszów czy innych należności. To rozwiązanie, które może odratować przedsiębiorstwo i pomóc mu utrzymać się na rynku bez większej szkody.

Przedmiot leasingu zwrotnego

Z reguły przedmiotem leasingu zwrotnego są wszystkie rzeczy, które wymagają większych nakładów finansowych. Słowem, chodzi o takie grono przedmiotów, których wartość jest wysoka. Mowa tu na przykład o nieruchomościach, różnego rodzaju pojazdach mechanicznych, maszynach produkcyjnych i budowlanych, sprzęcie komputerowym i tym podobnym. Jednak co do zasady, przedmiotem leasingu zwrotnego mogą być wszystkie środki trwałe, które podlegają odpisom amortyzacyjnym.

Główne korzyści i wady leasingu zwrotnego

Nie podlega wątpliwości, że idea leasingu zwrotnego niesie za sobą szereg korzyści. Szczególnie dla przedsiębiorców zadłużonych, którzy chcą odzyskać płynność finansową bez zawieszania bądź zamykania działalności gospodarczej. Jednak jak wszystko inne, takie rozwiązanie niesie za sobą także kilka wad, które należy mieć na uwadze podejmując decyzję o leasingu zwrotnym. Część z nich może przeważyć o nieopłacalności tego typu umowy.

Korzyści leasingu zwrotnego

Jak już zostało wcześniej wspomniane, takie rozwiązanie może uwolnić przedsiębiorcę od przytłaczających długów i wręcz uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem. Z drugiej strony nie jest tak, że leasing zwrotny może być korzystny jedynie w tak skrajnie kryzysowych momentach. To także dobry sposób na dalszy rozwój i inwestycje, jak np. powiększenie floty, modernizację zakładu pracy czy szkolenia grup pracowników. Bądź co bądź, odzyskane środki, które do tej pory były zamrożone, można spożytkować na dowolny cel. Najrozsądniej jest jednak reinwestować kapitał, aby firma mogła stale się rozwijać.

Wady leasingu zwrotnego

Nie jest tak, że leasing zwrotny niesie za sobą same pozytywne aspekty. Takie rozwiązanie po prostu nie zawsze będzie opłacalne dla przedsiębiorcy. Sprzedając przedmiot umowy leasingowej, przykładowo samochód osobowy, trzeba dokonać tego na podstawie ceny rynkowej. Oznacza to, że przedsiębiorca znacznie straci na potencjalnej odsprzedaży. Słowem, jest to korzystne jedynie w przypadku stosunkowo młodych pojazdów mechanicznych lub nieruchomości, które od momentu zawarcia umowy nie straciły na wartości zbyt wiele. Warto także zaznaczyć, że leasingodawcy często naliczają sobie niemałą marżę za odkup przedmiotu. To z kolei kolejna strata finansowa dla przedsiębiorcy. Co więcej, odliczenie należności VAT przy leasingu zwrotnym bywa z reguły bardzo problematyczne.

Podsumowując, leasing zwrotny jest bardzo korzystną formą leasingowania przedmiotu, jednak należy mieć na względzie, że nie u każdego przedsiębiorcy będzie dobrym rozwiązaniem. U części z nich będzie to po prostu rozwiązanie nieopłacalne. Przed podjęciem takiej decyzji trzeba poddać dokładnej analizie sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Czytaj również

Oceń: