Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

W dzisiejszych czasach banki znacznie zawyżają wymagania wobec przyszłych kredytobiorców. W czasach kryzysu bowiem, istnieje duże ryzyko, że w przeciągu kilkudziesięciu lat spłacania zadłużenia wpadniemy w kłopoty finansowe. Dlatego banki znacznie dokładniej analizują obecnie, indywidualną sytuację każdej osoby. Jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę jest rodzaj umowy jaką posiada przyszły kredytobiorca.

Czy jest możliwy kredyt przy umowie na czas określony?

Umowa na czas określony to dla banku na pewno bardziej ryzykowna forma zatrudnienia, niż standardowa umowa o pracę na czas nieokreślony. Posiadamy bowiem dokładną datę zakończenia obecnej umowy z pracodawcą i bank nie ma pewności, że zostanie ona dalej przedłużona. Istnieje więc ryzyko, że nie będziemy w stanie spłacać rat przyszłego kredytu. Poważny kłopot może zaistnieć w następujących przypadkach:

  1. Czas trwania umowy. Jeżeli nasza umowa na czas określny wygasa w przeciągu 2 lub 3 miesięcy. To istnieje duże ryzyko, że bank odrzuci nasz wniosek. Zasadniczo im dłuższy czas do zakończenia umowy tym lepiej dla nas. Wiele banków wymaga, aby ten okres wynosił co najmniej 6 miesięcy w momencie składania wniosku.
  2. Minimalny okres zatrudnienia. Jest to bardzo ważny aspekt, który pomoże nam przekonać bank, że pracując na umowie zawartej na czas określony, jesteśmy w stanie otrzymywać stałe wynagrodzenie. Aktualnie banki wymagają co najmniej 12 miesięcy przepracowanych na umowie, na czas określony w obecnej firmie.
  3. Staż pracy. Ważne jest również, czy nasza umowa na czas określony, zawarta została z nowym pracodawcą. Czy jest to kolejna umowa z tą samą firmą. Znacznie lepiej będziemy wyglądać w oczach banku, jeżeli kontynuujemy pracę u tego samego pracodawcy, od kilku już lat.

Jak zwiększyć swoją szansę na kredyt przy umowie na czas określony?

Jeżeli posiadamy umowę na czas określony, to możemy w łatwy sposób zwiększyć poziom zaufania banku do naszej osoby. Będzie to skutkowało pozytywnym rozpatrzeniem naszego wniosku kredytowego:

  1. Możemy postarać się u obecnego pracodawcy o uzyskanie specjalnego zaświadczenia, które będzie potwierdzało zamiar przedłużenia umowy. Lub podpisania kolejnej umowy na czas nieokreślony. Dzięki temu, bank będzie miał pewność, że nasze dochody będą w przyszłości stabilne.
  2. Warto również zmniejszyć swoje co miesięczne wydatki, aby pokazać, że potrafimy zaoszczędzić pieniądze i jesteśmy roztropni finansowo. W tym celu, warto zrezygnować z kart kredytowych, debetu w koncie czy też spłacić inne zobowiązania finansowe.
  3. Znacznie łatwiej będzie nam uzyskać kredyt, jeżeli będziemy się o niego starać z inną osobą, którą może być np. współmałżonek. Jeżeli druga osoba posiada umowę na czas nieokreślony, to znacznie poprawi to naszą sytuację. Potencjalny kredyt będzie mógł być spłacany przez dwie osoby, co znacznie zwiększa szansę na jego spłatę

Podsumowanie

Jeżeli posiadamy umowę na czas określony, wcale nie przekreśla to otrzymania od banku pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania kredytu hipotecznego. Oczywiście nie jest to idealna sytuacja i należałoby przed wizytą w banku, dokładnie się do tego przygotować. Jeżeli jednak będziemy wiarygodni i udowodnimy w banku, że nasze co miesięczne wpływy są regularne a ryzyko utraty pracy jest bardzo nikłe, to z pewnością jest duża szansa na to, że otrzymamy pozytywną odpowiedź ze strony banku.

Czytaj również

Oceń: