Jednoosobowa działalność gospodarcza a dofinansowanie

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Czy zakładając własną jedno osobową działalność gospodarczą możemy liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Rozruch własnej firmy, nawet tej najmniejszej wiąże się z określonymi kosztami, które trzeba ponieść. Na jakie dofinansowanie możemy liczyć, otwierając własną firmę?

Istnieje przynajmniej kilka form dofinansowania, z którego mogą skorzystać młode firmy. Wśród tych najbardziej popularnych dotacji należałoby wymienić:

 • bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy
 • dotacje z Unii Europejskiej
 • dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania (LGD)

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

To bez wątpienia ciesząca się największym zainteresowaniem forma dofinansowania dostępna dla osób prowadzących 1-osobowe firmy. I to nie bez powodu. Dotacje dla nowych firm z Urzędu Pracy są bowiem bezzwrotne. A więc nie trzeba oddawać pozyskanych w ten sposób środków finansowych. Nie trzeba również posiadać własnego wkładu finansowego. Po pozytywnej decyzji środki są wypłacane niemal od ręki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z własnej kieszeni.

Aby jednak otrzymać tego rodzaju dofinansowanie jak dotacja z PUP, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP
 • osoba składająca wniosek o dotację nie może być studentem studiów dziennych (może studiować zaocznie)
 • nie można posiadać innej działalności gospodarczej założonej w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • dotacje nie są przyznawane osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odmówiły przyjęcia propozycji pracy z PUP

Ile można otrzymać w ramach dofinansowania jednoosobowej działalności z PUP? Wysokość przyznanych środków uzależnione jest od Urzędu Pracy, w którym składamy wniosek. W 2021 roku kwoty dofinansowania wynosiły średnio od 22 000 do 25 000 zł.

Dotacje z Unii Europejskiej

Z tej opcji mogą korzystać niemal wszyscy. A więc zarówno osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, osoby z niepełnosprawnościami czy zatrudnione na umowach krótkoterminowych. W przypadku nowych firm wysokość takiej dotacji unijnej może wynosić od 20 000 do 23 000 zł. Wniosek o wsparcie w postaci środków unijnych można składać za pośrednictwem firm szkoleniowych czy fundacji. Ich listę można znaleźć na stronie WUP (Wojewódzki Urząd Pracy).

Aby jednak złożyć wniosek dotacje unijne dla nowych firm, w pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie biznesplanu. W kolejnych etapach przechodzi się przez specjalne szkolenie, a następnie do napisania biznesplanu. Zostaje on oceniony zarówno pod względem formalnym, jak również merytorycznym.

Dotacja z LGD – Lokalne Grupy Działania

Osoby pracujące na co dzień na etacie, które planują założenie własnej firmy, nie mogą uzyskać dotacji z Urzędu Pracy ani dotacji unijnej. Mogą natomiast skorzystać z dotacji dla jednoosobowych firm, którą oferują Lokalne Grupy Działania. Z takiej możliwości skorzystają również osoby bezrobotne.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację z LGD?

 • Konieczne jest stworzenie miejsce pracy
 • musimy być mieszkańcem gminy, w której składamy wniosek o dotację z LGD
 • planowana inwestycja musi znajdować się ma terenie gminy
 • uzyskać specjalny numer identyfikacyjny w ARMIR
 • dotacja nie może być przyznana osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat prowadziła działalność gospodarczą.

Dotacje uzyskane za pośrednictwem LDG dla nowych firm mogą być znacznie wyższe niż wcześniej przedstawione dofinansowania. Wysokość pozyskanych w ten sposób środków może wynosić od 50 do 100 tysięcy złotych.

Dofinansowania bankowe dla 1-osobowej działalności gospodarczej

Banki na ogół bardzo rzadko decydują się udzielić finansowania dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności w ramach kredytu dla nowych firm. Bardzo często do uruchomienia firmowej pożyczki, bank wymaga prowadzenia działalności od przynajmniej 12 miesięcy. Jeżeli nie uda nam się uzyskać kredytu w ten sposób, możemy spróbować złożyć wniosek w banku o uruchomienie konta firmowego z debetem na start. Przykładowo w mBanku uzyskamy w ten sposób nawet do 10 000 zł od pierwszego dnia działalności.

Czytaj również

Oceń: